Ostatnio dodane

Satanistyczna ideologia w książce: ,,Rozmowy z Bogiem"

Satanistyczna ideologia w książce: ,,Rozmowy z Bogiem"

Autor książki: Rozmowy z Bogiem Neale Donald Walsch napisał książkę przy pomocy pisma automatycznego. Sam tytuł książki jest bardzo kontrowersyjny. Autor jest pewny, że na najważniejsze pytania odnośnie ludzkiej egzystencji odpowiedzi udzielił mu sam Stwórca. Książka prezentuje ideologię bardzo daleką od tej, którą mamy ukazaną w Piśmie Świętym. Pozycja ta stała się prawdziwym bestsellerem. Została przetłumaczona na 37 języków. Walsch uważa się za nowego posłańca naszych czasów, który dostał specjalnie zadanie od Boga by nagłośnić objawione mu prawdy. Książka została napisana przez autora w 1993 r. 

Czytaj więcej: Satanistyczna ideologia w książce: ,,Rozmowy z Bogiem"

Protoplaści Nev Age

Osiemnastowieczny włoski alchemik, mag i mason, Cagliostro, żonglując symbolami alchemicznymi,hermetestycznymi i sztuczkami magicznymi, wyruszył na podbój Hiszpanii, Anglii i Francji, by zbić fortunę. W swoich występach zadziwiał publikę kontaktami z siłami nadprzyrodzonymi, wykorzystując do satanistycznych doświadczeń np. biżuterię. To on jako jeden z pierwszych starał się połączyć religię, magię, doktryne wolnomularskom i różokrzyżową wokół wiedzy starożytnego Egiptu, którą uważał za prapoczątek wiedzy tajemnej i ezoteryzmu. Cagliostro zakładał loże masońskie, funkcjonujące według rytu zwanego egipskim. 

W 1784 roku za jego sprawą w Lyonie powstała pierwsza loża egipska pod nazwą Mądrość Triumfująca. Na spotkaniach loży praktykowano rytuały kabalistyczne, alchemiczne i astrologiczne. Te praktyki w dużym stopniu przypominają późniejsze działania i teorie ruchu Nev Age. 

Postać hrabiego Cagliostro stała się inspracją dla wielu twórców. Był on między innymi bohaterem literackim dla Johanna Wolfganga Goethego( Goethe w 1783r. został przyjęty do loży w Weimarze, przyjmując imię : Abaris. Jego utwór Faus jest pełen spirytystycznych symboli). 

W 1959 roku Makarishi Mahesh Yogi rejestruje w Kalifornii Stowarzyszenie Medytacji Transcendentalnej. Wielki rozgłos stowarzyszeniu przynosi zainteresowanie ze strony gwiazd sceny muzycznej takich jak : The Rolling Stones, The Beatles i Donovan. 

Wiele sympatyków metod Makarishiego do dziś przyciągają obietnice zdobycia nadzwyczajnych mocy. Rozliczne kursy obiecują uczestnikom zdobycia cudownych umiejętności. 

Walk in

Walk-in to istota, która zamieszkuje w ciele człowieka opuszczonym przez jego duszę. Sytuacja walk-in przypomina nieco opętanie, z tym że w przypadku opętania dusza zostaje jedynie przesłonięta przez obcego ducha, gdy tymczasem w przypadku walk-in dochodzi do jej całkowitego wyparcia. Wydaje się, że koncepcja walk-in spokrewniona jest z ideą wyrażaną w niektórych tradycyjnych opowieściach hinduskich o starzejących się mistrzach jogi, którzy przejmowali kontrolę nad ciałami młodych, przedwcześnie zmarłych ludzi. 

Innym domniemanym źródłem współczesnej idei walk-in jest dobrze znana ( w kręgach teozoficznych) koncepcja mówiąca o odrębności dusz Jezusa i Chrystusa. Według niej Jezus przygotowywał swoje fizyczne ciało na przyjęcie Chrystusa, po czym, w określonym momencie życia, opuścił je, umożliwiając w ten sposób przejęcie go przez Chrystusa, który rozpoczął głoszenie ewangelii światu. U podstaw tej koncepcji leży założenie, że dusza Chrystusa była tak bardzo rozwinięta, że byłoby trudne, jeśli nie niemożliwe, by wcieliła się ona w zwyczajne dziecko. Z drugiej strony, gdyby nawet udało się jej tego dokonać, to przebywanie w ciele dziecka, aż do momentu uzyskania przez nie dojrzałości oznaczałoby dla tej niezwykłej duszy stratę cennego czasu. 

Idea walk-in została spopularyzowana przez Ruth Montgomery w książce ,,Strangers Amond Us". Zdaniem pani Montgomery, w historii było wiele walk-in; zalicza do nich tak znane postacie jak : Mojżesz, Jezus, Krzysztof Kolumb, Gandhi, Abraham Lincoln i Thomas Jefferson. Wydaję się wręcz, że Ruth Montgomery rozpoznaje przypadek walk-in w prawie każdej osobie obdarzonej wyjątkową kreatywnością i posiadającej cechy przywódcy. 

W swojej kolejnej książce :,,Alien Among Us", pani Montgomery zaprezentowała koncepcję pozaziemskich walk-in, zgodniez którą duszę z innych planet przybywają na ziemię, po czym wchodzą w ciała ludzi. Koncepcja walk-in stała się bardzo popularna w kręgach Nev Age, tak że przez pewien czas można było odnieść wrażenie, że prawie każdy z zagorzałych zwolenników ruchu Nev Age jest walk-in. 

Istoty bezcielesne

W klasycznym, dziewietnastowiecznym spirytyźmie medium nawiązujące kontakty z duchami prawie zawsze twierdziło, że są to pozbawione ciała istoty ludzkie. Tymczasem współczesne media, a przede wszystkim kontaktujące się z ,,tamtym światem" channele Nev Age, utrzymują, że otrzymują informacje z innych, bardziej niewzykłych źródeł. Należą do nich duchy podające się za zwierzęta, przybyszów z kosmosu, a nawet ,,inteligentne byty", które nigdy nie miały żadnej formy materialnej. Z tego powodu w odniesieniu do duchów, z którymi nawiązuje się kontakt, przyjeło się stosować neutralny termin - istoty bezcielesne. 

W kręgach chrześcijańskich istoty bezcielesne uważane są za demony. 

 

Nev Age

Nev Age stanowi syntezę wielu różnego rodzaju ruchów i prądów myślowych. Szczególnie łatwo zauważyć można bezpośrednie związki między Nev Age a określonymi dziewietnastowiecznymi ruchami o charakterze okultystyczno-metafizycznym. Znacząca liczba zwolenników Nev Age to ludzie z pokolenia wyżu demograficznego lat czterdziestych i pięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych. 

Na początku lat 70 ruch Nev Age koncentrował się na nieco innych zagadnieniach niż w połowie lat 80, kiedy to pierwszy raz zwrócił on uwagę mediów. Owe wczesne lata charakteryzowały się pojawieniem się nowo importowanych azjatyckich sekt oraz ożywieniem działalności wielu dawnych, rodzimych organizacji okultystyczno-metafizycznych. Tego rodzaju różnorodne ugrupowania, wraz ze znaczną liczbą osób nigdzie formalnie niezrzeszonych, przyczyniły się do powstania subkultury duchowej o znaczącym potencjale twórczym, która stała się spadkobierczynią kontrkultury. W tej początkowej fazie rozwoju ruchu Nev Age jego zwolennicy dążyli przede wszystkim do transformacji społeczeństwa, nie przywiązując większej wagi do zjawisk uważanych współcześnie przez obserwatorów z zewnątrz za kwintesencję Nev Age (takich jak channeling, czy kryształy).

Zwolennicy ruchu Nev Age interesują się przede wszystkim reikarnacją, chociaż postrzegają ten proces w nieco odmienny sposób, niż czynią to religię Wschodu. W metafizycznej subkulturze Nev Age reikarnacja uważana jest za element długotrwałego procesu zdobywania wiedzy, któremu podlega człowiek w ciągu wielu kolejnych żywotów. Wprawdzie przedstawiciele wcześniejszych pokoleń parających się duchowością okultystyczno-metafizyczną byli zainteresowani poznawaniem swoich poprzednich żywotów w nadziei odkrycia, iż byli oni niegdyś postaciami znanymi lub niezwykłymi, jednak nacisk, jaki się kładzie w ruchu Nev Age na kwestię uzdrawiania, przyczynił się do tego, że współczesne pokolenia poszukiwaczy duchowych badają przeszłe żywoty przede wszystkim w celu zrozumienia swoich aktualnych problemów natury psychologicznej. W ten sposób dzięki ruchowi Nev Age, do rangi uznanej metody psychoterapeutycznej urosła terapia przeszłych żywotów. 

W szerszym zakresie kultura metafizyczna stworzyła kilka koncepcji dotyczących natury rzeczywistości duchowej, takich jak koncepcja pokrewieństwa dusz. Ruch Nev Age stworzył także koncepcję walk-in (istoty, która zajmuje ciało człowieka opuszczone przez jego duszę). Sytuacja walk-in przypomina nieco opętanie, tyle że w przypadku opętania dusza nie zostaję całkiem wyparta, lecz jedynie przesłonięta przez obcego ducha. Pozaziemskie walk-in uważane są za istoty z innych planet. Powyższe koncepcje zdobyły niezwykłą popularność w kręgach Nev Age. 

 

 

Pismo automatyczne

Pismo automatyczne jest jedną z form mediumizmu, polegająca na zapisywaniu przez daną osobę, ręcznie lub na maszynie, informacji pochodzących ze źródeł innych niż jej świadomy umysł. Pismo automatycznie cieszyło się wielką popularnością w szczytowym okresie rozwoju spirytyzmu w XIX wieku, do naszych czasów przetrwało w nieco zmienionej formie jako rozpowszechniony w kręgach ruchu Nev Age przez channeling

Większość żyjących zarówno w ubiegłym, jak i obecnym wieku mediów uważa, iż pismo automatyczne umożliwia porozumiewanie się z bytami bezcielesnymi, zazwyczaj z duszami zmarłych ludzi. Krytycy, albo odrzucają tego rodzaju sugestie jako kompletne bzdury, albo postuulują, że posługując się pismem automatycznym  medium jest po prostu kanałem przekazującym informacje płynące z jej własnej podświadomości. Kolejną tezą wyjaśniającą to zjawisko jest teoria, głosząca, że medium nieświadomie odbiera informację dzięki postrzeganiu pozazmysłowemu. 

Podczas prawidzwej sesji pisma automatycznego medium nie zdaje sobie zazwyczaj sprawy z tego, co pisze. Czasami odczuwa ,,mrowienie" w dłoniach lub ramionach. Najczęściej pisanie w sposób automatyczny przebiega szybciej niż normalnie. W niektórych przypadkach charakter pisma odpowiada charakterowi pisma osoby zmarłej, z którą medium nawiązało kontakt. Do najciekawszych należą zapisy dokonane pismem automatycznym lub pod wpływem natchnia które zawiera treści wykraczające poza wiedzę, czy też zdolności, jakimi dysponuje medium. 

 

Chrześcijanie tłumaczą zjawisko pisma automatycznego jednoznacznie. Osoby takie stają się jakby ,,pustymi zbiornikami" w chwili transu władzę nad ich ciałem przejmują demony. Warto podkreślić, że tylko osoby zajmujące się medytacją, jogą, okultyzmem, spirytyzmem posługują się wyżej opisanym pismem. Według Biblii zmarli nie wracają już na ten świat. 

 

Poniżej przykład przekazu za pomocą pisma automatycznego. 

 

 

 

 

 

 

TEORIA BRATNIEJ DUSZY

Hipoteza bratniej duszy, zakłada istnienie kogoś, kto jest naszym idealnym partnerem, z którym łączą nas odwieczne duchowe więzy. Powstała współcześnie na Zachodzie. Nie jest ona związana z żadną religią. Została utworzona w kręgach osób powiązanych z subkulturą okultystyczną. Wielu zwolenników zyskała w ruchu Nev Age. Koncepcja ta zdobyła wyjątkową popularność w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych naszego wieku. Jedno z wyjaśnieniem fenomenu bratniej duszy zakłada, że chodzi o dwie połowy jednej duszy, która została przepołowiona, by w ten sposób, zbierając dwa razy szybciej doświadczenia, przyspieszyć proces jej duchowej ewolucji. Inne wyjaśnienie głosi, że bratnia dusza nie jest czyjąś brakującą połówką, lecz kimś, z kim dana osoba była razem w ciągu wielu różnych żywotów i z kim łączą ją wyjątkowo silne więzy emocjonalne. Pary bratnich dusz łączą się ze sobą w trakcie kolejnych wcieleń, by kontynuować swój związek oraz wzajemnie sobie pomagać. Są one ze sobą tak bardzo zżyte, że często potrafią porozumiewać się bez słów. Zdarza się, że podczas kolejnych żywotów zamieniają się płciami. Idealnie tą koncepcje odzwierciedla  ostatnio popularny film: ,,Atlas chmur".