Ostatnio dodane

Nev Age

Nev Age stanowi syntezę wielu różnego rodzaju ruchów i prądów myślowych. Szczególnie łatwo zauważyć można bezpośrednie związki między Nev Age a określonymi dziewietnastowiecznymi ruchami o charakterze okultystyczno-metafizycznym. Znacząca liczba zwolenników Nev Age to ludzie z pokolenia wyżu demograficznego lat czterdziestych i pięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych. 

Na początku lat 70 ruch Nev Age koncentrował się na nieco innych zagadnieniach niż w połowie lat 80, kiedy to pierwszy raz zwrócił on uwagę mediów. Owe wczesne lata charakteryzowały się pojawieniem się nowo importowanych azjatyckich sekt oraz ożywieniem działalności wielu dawnych, rodzimych organizacji okultystyczno-metafizycznych. Tego rodzaju różnorodne ugrupowania, wraz ze znaczną liczbą osób nigdzie formalnie niezrzeszonych, przyczyniły się do powstania subkultury duchowej o znaczącym potencjale twórczym, która stała się spadkobierczynią kontrkultury. W tej początkowej fazie rozwoju ruchu Nev Age jego zwolennicy dążyli przede wszystkim do transformacji społeczeństwa, nie przywiązując większej wagi do zjawisk uważanych współcześnie przez obserwatorów z zewnątrz za kwintesencję Nev Age (takich jak channeling, czy kryształy).

Zwolennicy ruchu Nev Age interesują się przede wszystkim reikarnacją, chociaż postrzegają ten proces w nieco odmienny sposób, niż czynią to religię Wschodu. W metafizycznej subkulturze Nev Age reikarnacja uważana jest za element długotrwałego procesu zdobywania wiedzy, któremu podlega człowiek w ciągu wielu kolejnych żywotów. Wprawdzie przedstawiciele wcześniejszych pokoleń parających się duchowością okultystyczno-metafizyczną byli zainteresowani poznawaniem swoich poprzednich żywotów w nadziei odkrycia, iż byli oni niegdyś postaciami znanymi lub niezwykłymi, jednak nacisk, jaki się kładzie w ruchu Nev Age na kwestię uzdrawiania, przyczynił się do tego, że współczesne pokolenia poszukiwaczy duchowych badają przeszłe żywoty przede wszystkim w celu zrozumienia swoich aktualnych problemów natury psychologicznej. W ten sposób dzięki ruchowi Nev Age, do rangi uznanej metody psychoterapeutycznej urosła terapia przeszłych żywotów. 

W szerszym zakresie kultura metafizyczna stworzyła kilka koncepcji dotyczących natury rzeczywistości duchowej, takich jak koncepcja pokrewieństwa dusz. Ruch Nev Age stworzył także koncepcję walk-in (istoty, która zajmuje ciało człowieka opuszczone przez jego duszę). Sytuacja walk-in przypomina nieco opętanie, tyle że w przypadku opętania dusza nie zostaję całkiem wyparta, lecz jedynie przesłonięta przez obcego ducha. Pozaziemskie walk-in uważane są za istoty z innych planet. Powyższe koncepcje zdobyły niezwykłą popularność w kręgach Nev Age.