Ostatnio dodane

Trzecie oko

Otwarcie trzeciego oka od wieków było uznawane za symbol duchowego oświecenia. Otwarcie tak zwanego ,,trzeciego oka" jest na Wschodzie powszechnie uznawanym symbolem oświecenia i zdolności paranormalnych. W tradycji mistycznej i religijnej jest ono zazwyczaj umiejscowione na środku czoła, tuż powyżej brwi. 

Jak głosi legenda nasi dalecy przodkowie naprawdę mieli pośrodku czoła jeszcze jedne oko, które pozwalało im spoglądać w głąb królestwa duchowego. To co dziś nazywamy otwarciem trzeciego oka, polega na pobudzeniu ukrytych mocy poprzez ćwiczenia. Mistycy używają trzeciego oka do obserwacji rzeczy istniejących poza światem materialnym, które nie są dostępne dla zmysłu wzroku; rzeczy dziejących się w innym miejscu i w innym czasie lub w umysłach innych osób. Otwarcie ,,trzeciego oka" wiąże się więc z posiadaniem umiejętności paranormalnych, takich jak jasnowidzenie, podróże astralne, bilokacja (przebywanie w dwóch miejscach jednocześnie) i telepatia. Kojarzone jest też z wszelkimi przeżyciami mistycznymi.  

Bezpośrednio ponad czubkiem głowy znajduje się siódmy czakram, znany pod nazwą sahasrara, który zgodnie z systemem wierzeń hinduistycznych ma powiązanie z energiami psychicznymi całego kosmosu. Jeśli naładuje się ten ośrodek energii duchowej energią powstałą przez stymulowanie szóstego czakramu, nazywanego ajna, może to rzekomo powodować wprowadzenie świadomości w stan ,,bezczasowej" ekstazy. 

 Według chrześcijan osiągnięcie 7 czakramu manifestuję się wstrząsem ,konwulsjami, zniekształceniem twarzy, sardonicznym śmiechem ,przypływem nadludzkiej mocy. Nietrudno rozpoznać w nim klasyczne symptomy zdemonizowania. Wielki przypływ energii jest częstym zjawiskiem u wschodnich i zachodnich guru ,którzy sami wyznają ,że są pod wpływem duchów ,demonów czy bogów ,a także u niezliczonej rzeszy okultystów.