Ostatnio dodane

Moc demonów - aspekt biblijny

,,Pierwszym krokiem do zwycięstwa jest poznanie nieprzyjaciela" Corrie ten Boom 

 1. Szatan potrafi powodować choroby (Hi.2:7) i ułomności w ludziach: ,,A tej córki Abrahama, którą szatan związał już od osiemnastu lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu?" (Łk.13:16)
 2. Demony utrudniają ludziom zrozumienie Ewangelii i nawrócenie ,,bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga" (IKor.4:4).
 3. Diabeł posiada bezpośredni wpływ na nienawróconych ludzi: ,,według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu" (Ef.2:2).
 4. Demony potrafią zmusić ludzi do czynienia ich woli: ,,I że wyzwolą się z siedeł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli" (2Tm.2:26). 
 5. Diabeł potrafi wpływać na decyzje ludzi: ,,Annaniaszu - powiedział Piotr - dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu"(Dz.5:3). 
 6. Szatan może pozbawić życia: ,,Twoi synowie i twe córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, tak że on zawalił się na młódź i zginęli"(Hi.1:18-19). 
 7. Demony mogą posłużyć się siłami natury do swoich celów (Mt.8:23-26) ,,Ogień Boży spadł z nieba, zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich" (Hi.1:16). Powyższy tekst wskazuje też, że Szatan przypisuje niszczycielskie dzieła. 
 8. Diabeł potrafi posłużyć się ludźmi bezbożnymi :,,Wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługi mieczem pozabijali...Chaldejczycy zstąpili z trzema oddziałami, napadli na wielbłądy, a sługi ostrzem miecza zabili (Hi.1:15.17).
 9. Szatan może wykorzystać do swych celów nawet wierzących: podjudził apostoła Piotra, aby kusił Jezusa (Mt.16:22-23);posłużył się szanowanymi przywódcami religijnymi, aby ukrzyżować Syna Bożego. 
 10. Diabeł używa przyjaciół i krewnych, aby osłabić naszą wiarę: posłużył się bogobojnymi przyjaciółmi Hioba oraz jego żoną, aby skłonić Hioba do złorzeczenia Bogu z powodu nieszczęść jakie go dotkneły (Hi.2:9).
 11. Lucyfer potrafi podjudzić przywódców politycznych jak przy ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa(IKor.2:8), czy podczas podróży misyjnych apostoła Pawła (Dz.14:5-6;16:19-20). 
 12. Diabeł może wystawić na próbę wiarę wierzących:,, Szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę"(Łk.22:21). 
 13. Demoniczni książęta potrafią przeciwstawić się odpowiedzi na modlitwę wierzących (Dn.10:12-13). 
 14. Szatan jest w stanie przeszkodzić realizacji planów ewangelizacyjnych (ITes.2:18).
 15. Aniołowie potrafią przemówić do ludzi we śnie (Mt.1:20;2:13), stąd demony potrafią kontaktować się z ludźmi za pośrednictwem niektórych form medytacji, transu, hipnozy, a także wywoływać koszmary i wizję. 
 16. Szatan potrafi manipulować człowiekiem, tym łatwiej, im bardziej jest mu poddany:wykorzystał złe cechy charakteru Dawida, aby pobudzić go do niepożądanego aktu:,,Powstał Szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył Izraela"(1Krn.21:1);przekonał Judasza do wydania Chrystusa: ,,Diabeł wzbudził w sercu Judasza,syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go"(J.13:2). 
 17. Demony potrafią wejść w człowieka i w różnym stopniu go kontrolować:,,A zaraz potem wszedł w niego szatan" (J.13:27). 
 • Szatan nie jest wszechmogący - jego moc jest ograniczona
 • Nie jest wszechobecny - jak każdy anioł jest w tylko jednym miejscu i jednym czasie
 • Nie jest wszechwiedzący - aniołowie, nawet ci służący Bogu nie wiedzą wszystkiego

 

Karma

We wszystkich systemach religijnnych południowej Azjii prawu karmy nadaje się znaczenie. W swojej najprostszej formie karma oddziałuje bezosobowo, niczym prawo przyrody,sprawiając, że każdy dobry lub zły czyn danej osoby ostatecznie do niej wraca w formie nagrody lub kary proporcjonalnej do wagi dokonanego czynu. Termin ,,karma" pochodzi od sansykryckiego rdzenia kr, który znaczy czynić lub robić. 

W tradycji hinduistycznej termin ,,karma" odnosił się pierwotnie do czynności rytualnych, których właściwe wykonanie przynosiło określone rezultaty (kapłani mogli kontrolować bogów, jeśli w odpowiedni sposób odprawiali przepisane rytuały). Tradycyjne rozważania na temat karmy prowadzono, posługując się porównaniami zaczerpniętymi z rolnictwa - każdy czyn - jest ,,nasieniem", z którego wyrasta następnie ,,owoc" - co świadczy o tym, że korzenie tej koncepcji sięgają zamierzchłych czasów cywilizacji agrarnej. W późniejszym czasie pojęcie karmy rozszerzono, obejmując nim każdy czyn, dokonany we właściwy sposób. 

Koncepcja, mówiąca o tym, że czyny danej osoby wyzwalają siły, które ostatecznie powracają do sprawcy, może być przedmiotem różnych interpretacji. Przeniesiona z rytuału do sfery moralności koncepcja karmy zakłada, że siły karmiczne działają niezależnie od intencji wykonawcy czynu. Stąd jeśli na przykład pieszy wszedł na ulicę prosto pod nadjeżdżającą ciężarówkę i został zabity, kierowca ściągał na siebie taką samą negatywną karmę, jak w przypadku, gdyby z rozmysłem przejechał człowieka. Ponieważ jednak koncepcja karmy była kluczowym aspektem myśli indyjskiej od wielu wieków, nieuchronnie ewoluowała, przybierając bardziej wyrafinowane formy, tak, iż z czasem pierwotny pogląd, zgodnie, z którym dana osoba wytwarzała karmiczne reakcje również w wyniku niezamierzonych działań, został zarzucony. 

Termin karma odnosi się zarówno do wzorców osobowości, będących wynikiem dokonanych w przeszłości czynów, jak i wszelkich sił w kosmosie, które sprowadzają na daną osobę nagrodę lub karę. Karma wykazuje bliskie związki z koncepcjami dotyczącymi życia po śmierci. Jeśli dana osoba umrze nim skutki jej działań zdążyły dojrzeć to proces karmiczny wymaga, by osoba ta powróciła na ziemię w kolejnym wcieleniu. Dzięki temu siły karmiczne mogą nagradzać lub karać ludzi, determinując warunki ich przyszłego życia. Na przykład osobnik, który był hojny w poprzednim życiu, może w kolejnym narodzić się jako bogacz. 

 

 

Anton Lavey

Anton Lavey urodzony w 1930 roku zawsze był buntownikiem. Grał na instrumentach klawiszowych w nocnych klubach, pracował jako cyrkowy treser lwów, fotografował miejsca zbrodni dla policji. W wieku 30 lat zainteresował się satanizmem i w rodzinnym San Francisco 1966 roku założył Kościół Szatana. Było to pierwsze na świecie oficjalne stowarzyszenie satanistyczne. Trzy lata później wydał słynną ,,Biblię Szatana". Publikacja, która propaguje skrajnie egoistyczną ideologię niepohamowanego spełniania wszelkich zachcianek, jest do dziś wznawiana na całym świecie. Idee Laveya wywarły głęboki wpływ na liczne grupy okultystyczne i kontrkulturowe. Lavey zmarł na atak serca w 1997 roku. Niżej przedstawiam fragemnty wywiadu z nim przeprowadzonego w 1993r. 

Czy satanizm polega na bluźnierstwie ? 

Ludzi zafascynowanych satanizmem często przyciąga możliwość popełniania bluźnierstw. W rezultacie stają się jedynie chrześcijańskimi heretykami; prawdziwy satanista jednak nie musi wierzyć w Boga. Peter Meyer zdefiniował satanizm jako ,,racjonalny egoizm". Zajmujemy szarą strefę między religią a psychiatrią. 

Co Pan przez to rozumie ? 

Dawniej w psychiatrii nie było miejsca na fantazje i prywatne fetysze. Jeśli się w ogóle nimi zajmowano, to wyłącznie poprzez negację lub deformowanie ich znaczenia. Właśnie tak znalazłem dla siebie miejsce. Zapragnąłem czcić nasze fetysze, sny i fantazje, zamiast wypierać je i tłamsić. 

Istnieją dwie różne strony Kościoła Szatana: lex talionis (prawo zemsty) i kult osoby Antona LaVeya. Jaki jest do nich Pański stosunek ? 

Idee satanizmu istnieją bez względu na to, czy się z nimi zgadzam, czy nie. Mogę być jedynie ideologiem, kodyfikując rozmaite pojęcia istniejące niezależnie ode mnie. Dla niektórych część z nich można utożsamiać z Antonem LaVeyem, ale to nie moje zmartwienie. Gdybym to nie był ja, z całą pewnością zająłby się tym ktoś inny. 

Na ile atrakcyjność okultyzmu - a zwłaszcza satanizmu - ma źródło w jego tajemnej naturze ? 

Ma to głęboki związek z zasadą ,,zakazanego" - którą twórca, fotograf William Mortensen wiązał z pierwotnością instynktu seksualnego, porywami serca i ciekawością świata. Właśnie te rzeczy przede wszystkim interesują ludzi i z nich wywodzą się nasze instynkty i fetysze: to całkiem tak, jak na jarmarku, kiedy ludzie skłonni są sporo zamówić, aby móc się gapić na dziwolągi, a potem ze wstydem odwracać od nich wzrok. 

W jakim stopniu część satanizmu stanowi magia ? 

Wielu ludziom trudno jest pojąć fakt, że magia jest jedynie fizycznym lub psychicznym odwierciedleniem rzeczy niewytłumaczalnych. Okultysta musi być sceptykiem - powinien raczej nie wierzyć w nic, niż wierzyć we wszystko. Za magię można uznać wszelkie protonauki, a wszystkie rytuały za rodzaj komory dekompresyjnej, która przygotowuje umysł do innego sposobu myślenia. Można się śmiać z tych, którzy interesują się wyłącznie obrzędami okultystycznymi i uważają się za prawdziwych magów. Magia to interdyscyplinarne poszukiwanie prawdy. Trzeba brać pod uwagę wszystkie możliwości - prowadzić dochodzenie niczym policja. Aby na przykład przywołać demona, należy znależć odpowiednie otoczenie, wybrać znaki przywoławcze i stworzyć właściwą atmosferę. Rytuały i zaklęcia są konieczne, stanowia rodzaj ćwiczenia dla umysłu. Naukowcy doszli do wniosku, że między człowiekiem a otoczeniem istnieje dużo więcej powiązań, niżpodejrzewano, a przecież właśnie takie powiązania leżą u podstaw okultyzmu. 

DIABELSKIE DOKTRYNY FILOZOFII ANTONA LAVEYA 

 • Szatan to pobłażanie zamiast wstrzemięźliwości. 
 • Szatan to pełne witalności życie, a nie nieśmiałe o nim mrzonki. 
 • Szatan to wiedza w najczystszej postaci, a nie pełne hipokryzji samooszukiwanie.
 • Szatan jest dobry dla tych, którzy na to zasługują. Nie marnuje miłości dla niewdzięczników. 
 • Szatan to zemsta zamiast nadstawiania drugiego policzka. 
 • Szatan jest odpowiedzialnością dla odpowiedzialnych; nie dba o psychiczne wampiry. 
 • Szatan jest zwierzęciem tak jak człowiek; czasami lepszym, częściej gorszym od tych, którzy poruszają się na czterech łapach. Dzięki swemu boskiemu rozwojowi duchowemu i intelektualnemu jest najbardziej zwierzęcy ze wszystkich zwierząt. 
 • Szatan jest wszystkimi tak zwanymi grzechami, które prowadzą do spełnienia fizycznego, psychicznego lub intelektualnego. 
 • Szatan jest najlepszym przyjacielem, jakim kiedykolwiek miał Kościół; wszak utrzymuje go od wieków. 

 

 

 

Masoni - geneza

Niejasne są początki historyczne ruchu zwanego wolnomularstwem. W legendach wolnomularskich można odnaleźć opowieści wywodzące ruch od średniowiecznych zakonów rycerskich, od króla Salomona czy wręcz od biblijnego Adama. Wolnomularstwo jest ukazawane jako potężny strażnik starożytnej wiedzy, towarzyszący ludzkości od zarania dziejów. 

Pierwsze pewne informacje o istnieniu lóż masonów pochodzą z końca XVII wieku z Wysp Brytyjskich. Jako bezpośrednich poprzedników nowożytnych wolnomularzy wskazuje się średniowieczne cechy mularzy - zatrudnionych przy budowie wielkich gotyckich katedr. Wolnomularze przejeli podział członków od cechów. 

Średniowieczni mularze wędrowali przez całą Europę. Z tego względu mieli liczne kontakty na całym kontynencie. Jak wszystkie średniowieczne korporacje rzemieślnicze, tworzyli instytucję łączącą w sobie aspekty zawodowe, religijne i militarne. Zasilali oddziały milicji miejskich i mieli prawo do noszenia broni. Wolnomularstwo na pamiątke tego używa szpad. 

Wspomnieniem po rzemieślniczym charakterze pierwszych lóż są symbole narzędzi używane we współczesnej masonerii : cyrkiel, fartuszek murarski, kielnia, młotek. Tylko mistrzów murarskich dopuszczano do wszystkich sekretów trudnej sztuki wznoszenia monumentalnych kościołów. Ważne narady cechu odbywały się w tajemnicy. Tajemniczość i skłonność do izolowania się od świata przeszła później do rytuałów masońskich. 

Z początkami masonerii związane są renesansowe stowarzyszenia hermetyczne - grupujące naukowców, myślicieli i artystów. Wśród nich wymienia się bractwo założone przez Christiana Rozenkreutza - różokrzyżowców oraz tajne stowarzyszenia okultystyczne w Europie XVII i XVIII wieku. 

Według biblijnego opisu świątynia Salomona miała dwie najważniejsze kolumny : JAKIM(A) i BOA. We wnętrzu światyni przebywał Bóg - ta symbolika została przyjęta przez loże wolnomularskie. 

Cyrograf

 

Podpisanie cyrografu jest wynikiem buntu człowieka przeciwko Bogu i wszelkim ograniczeniom wynikającym z ludzkiej biologicznej natury. Oto motywy jakie kierują osobami, które decydują się zawrzeć pakt z diabłem : 

 • pragnienie poznania jakieś tajemnicy lub wiedzy tajemnej, ezoterycznej 
 • szukanie szczęścia 
 • chęć zaliczenia przedmiotu szkolnego 
 • brak akceptacji przez innych
 • samotność, pustka, rozpacz
 • chęć wyrządzenia komuś krzywdy 
 • chęć posiadania nadprzyrodzonych darów 
 • chęć nabycia umiejętności czytania w myślach 
 • problemy rodzinne (alkohol, awantury)
 • nienawiść do Boga 
 • wewnętrzna ciekawość 
 • chęć poznania kolejnego etapu wzrastania w złu
 • wewnętrzna ciekawość
 • strach przed dręczeniem i wręcz namacalnom obecnością złego, naiwna wiara, że po pakcie będzie lżej 
 • dążenie do większej urody, inteligencji
 • pragnienie miłości, której nie dała rodzina 

Pakt z diabłem daję reakcję natychmiastową. Niezależnie od drobnych podarunków, szatan uzależnia od siebie i skłania do podpisywania kolejnych paktów. Cyrograf jest wyrazen desperacji z którą związane są skłonności do zadawania sobie bólu poprzez samookaleczenia ostrymi przedmiotami lub w inny sposób. Zły prowokuję do przelania ludzkiej krwi, która bywa używana do wielu rytuałów. Często cały tekst cyrografu jest wypisany własną krwią. Na ciele opętanego często pojawiają się rany, blizny, symbole pentagramu i odwrócone krzyże. 

Podobnie jak światem widzialnym rządzą prawa fizyki, tak pewne prawa rządzą niewidzialnym światem. Autorytet, przysięga, klątwa, czy pakt są brane przez królestwo ciemności tak poważnie jak kontrakt zawarty w obecności notariusza.  Świadome zapraszanie demonów nie musi mieć formy cyrografu. Może nim być wizyta u wróżki, medium, czytanie literatury okultystycznej, układanie Tarota, słuchanie destrukcyjnych gatunków muzycznych, odmienne stany  świadomości. 

Podpisanie paktu nie przekreśla człowieka na zawsze. Najważniejsze czynności przy odwołaniu cyrografu to : 

 • spalenie  cyrografu
 • wyrzeczenie się go
 • poproszenie o egzorcyzm 
 • modlitwa i post 

Jak podają księgi magiczne, umowa z diabłem jest w rzeczywistości zawiązaniem stosunku pomiędzy czarownikiem i mieszkańcami astralu (egregorami, larwami). Istoty astralne dają w chwili zawarcia umowy jakieś znaki, podobne do tych, które przytrafiają się na posiedzeniach spirytystycznych, a mianowicie : stukanie, przesuwanie przedmiotów, dotknięcie a nawet pojawienie się ducha. 

"Per Elochim, Rabur, Bathos Super abrac, ruens superveniens Abeor super aberer, Chawaiot, Chavaiot, impero tibi per clavem Salomonis et nomem magnum Semhamhoras"

Fragment przykładowego zaklęcia w celu przywołania diabła. 

Nawet demoniczne zwierzchności nie mogą nikogo odłączyć od Bożej miłości. 

,,Albowiem w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przeszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym" ( Rz.8:37-39). 

 

 

 

 

 

Wiedza liczba

Liczba jest podstawą istnienia Wszechświata. Jest wyznacznikiem czasu, przestrzeni, wymiarów, ruchu, formy: rządzi budową atomu i gwiazdy. Bez ściśle określonego liczbowego stosunku elektronów do protonu nie mogłaby istnieć materia fizyczna;zmiana tego stosunku zmienia rodzaj elementów chemicznych. 

Liczba elektronów, ich stosunek liczbowy stanowi różnicę między złotem i ołowiem, ogniem i wodą. Każdy widzialny przejaw energii możemy zredukować do kompleksu liczbowego;wszystkie zjawiska fizyczne wyrażone być mogą za pomocą formuły matematycznej. 

,,Jeśli to, o czym mówicie nie może być wyrażone w liczbach, wiedza wasza jest niewystarczająca" Kelwin

Potęga liczb znana była dobrze mędrcom starożytnym. Operowali nimi kapłani egipscy, kapłani Indii i Aztecy; jest ona centralną naukom Kabały. Wtajemniczeni w tajemną naukę kładli szczególny nacisk na studia nad liczbami. Badania ich wzajemnego stosunku, ich tajemnego znaczenia i przejawiania się w świecie materialnym. Studia nad znaczeniem i rolą dwójni w Szkole Taormińskiej są genezą 10 znanych antytez Pitagorasa : 

 • ograniczone i nieograniczone
 • parzyste i nieparzyste
 • jedność i mnogość
 • lewe i prawe
 • kobiece i męskie
 • spokój i ruch
 • proste i zagięte
 • światło i ciemność
 • dobro i zło 
 • kwadrat i prostokąt.

To prawo przeciwieństw było nietylko teorią studiowanom we wspólnotach pitagorejskich - stosowano je praktycznie w życiu codziennym. Połączenie przeciwieństw wytwarza harmonię nauczał Pitagoras. Za pomocą liczb wyraża się połączenie wysokich i niskich tonów oktawy. Prawo dwójni stosowali pitagoreczycy we wszystkich dziedzinach życia. 

,,wiedza liczb oraz sztuka siły woli otwiera nam podwójnie Wszechświat, będąc dwoma pierwiastkami magii" filozof z Taorminy

Filozofowi z Taorminy zawdzięczamy teoremat geometryczny. Badając go dostrzegamy, że posiada 12 części, odpowiadającym 12 znakom zodiaku i 12 ludzkim typom. 

Wiedza liczb mówi nam o istnieniu prawa, rządzącego naszym życiem i życiem Wszechświata. Ponieważ Wszechświat stanowi Jedyna Substancja o rozległej i rozmaitej skali wibracyjnej. 

,,Liczba jest istotą rzeczy" Pitagoras

 

 

Protoplaści Nev Age

Osiemnastowieczny włoski alchemik, mag i mason, Cagliostro, żonglując symbolami alchemicznymi,hermetestycznymi i sztuczkami magicznymi, wyruszył na podbój Hiszpanii, Anglii i Francji, by zbić fortunę. W swoich występach zadziwiał publikę kontaktami z siłami nadprzyrodzonymi, wykorzystując do satanistycznych doświadczeń np. biżuterię. To on jako jeden z pierwszych starał się połączyć religię, magię, doktryne wolnomularskom i różokrzyżową wokół wiedzy starożytnego Egiptu, którą uważał za prapoczątek wiedzy tajemnej i ezoteryzmu. Cagliostro zakładał loże masońskie, funkcjonujące według rytu zwanego egipskim. 

W 1784 roku za jego sprawą w Lyonie powstała pierwsza loża egipska pod nazwą Mądrość Triumfująca. Na spotkaniach loży praktykowano rytuały kabalistyczne, alchemiczne i astrologiczne. Te praktyki w dużym stopniu przypominają późniejsze działania i teorie ruchu Nev Age. 

Postać hrabiego Cagliostro stała się inspracją dla wielu twórców. Był on między innymi bohaterem literackim dla Johanna Wolfganga Goethego( Goethe w 1783r. został przyjęty do loży w Weimarze, przyjmując imię : Abaris. Jego utwór Faus jest pełen spirytystycznych symboli). 

W 1959 roku Makarishi Mahesh Yogi rejestruje w Kalifornii Stowarzyszenie Medytacji Transcendentalnej. Wielki rozgłos stowarzyszeniu przynosi zainteresowanie ze strony gwiazd sceny muzycznej takich jak : The Rolling Stones, The Beatles i Donovan. 

Wiele sympatyków metod Makarishiego do dziś przyciągają obietnice zdobycia nadzwyczajnych mocy. Rozliczne kursy obiecują uczestnikom zdobycia cudownych umiejętności.