Ostatnio dodane

Walk in

Walk-in to istota, która zamieszkuje w ciele człowieka opuszczonym przez jego duszę. Sytuacja walk-in przypomina nieco opętanie, z tym że w przypadku opętania dusza zostaje jedynie przesłonięta przez obcego ducha, gdy tymczasem w przypadku walk-in dochodzi do jej całkowitego wyparcia. Wydaje się, że koncepcja walk-in spokrewniona jest z ideą wyrażaną w niektórych tradycyjnych opowieściach hinduskich o starzejących się mistrzach jogi, którzy przejmowali kontrolę nad ciałami młodych, przedwcześnie zmarłych ludzi. 

Innym domniemanym źródłem współczesnej idei walk-in jest dobrze znana ( w kręgach teozoficznych) koncepcja mówiąca o odrębności dusz Jezusa i Chrystusa. Według niej Jezus przygotowywał swoje fizyczne ciało na przyjęcie Chrystusa, po czym, w określonym momencie życia, opuścił je, umożliwiając w ten sposób przejęcie go przez Chrystusa, który rozpoczął głoszenie ewangelii światu. U podstaw tej koncepcji leży założenie, że dusza Chrystusa była tak bardzo rozwinięta, że byłoby trudne, jeśli nie niemożliwe, by wcieliła się ona w zwyczajne dziecko. Z drugiej strony, gdyby nawet udało się jej tego dokonać, to przebywanie w ciele dziecka, aż do momentu uzyskania przez nie dojrzałości oznaczałoby dla tej niezwykłej duszy stratę cennego czasu. 

Idea walk-in została spopularyzowana przez Ruth Montgomery w książce ,,Strangers Amond Us". Zdaniem pani Montgomery, w historii było wiele walk-in; zalicza do nich tak znane postacie jak : Mojżesz, Jezus, Krzysztof Kolumb, Gandhi, Abraham Lincoln i Thomas Jefferson. Wydaję się wręcz, że Ruth Montgomery rozpoznaje przypadek walk-in w prawie każdej osobie obdarzonej wyjątkową kreatywnością i posiadającej cechy przywódcy. 

W swojej kolejnej książce :,,Alien Among Us", pani Montgomery zaprezentowała koncepcję pozaziemskich walk-in, zgodniez którą duszę z innych planet przybywają na ziemię, po czym wchodzą w ciała ludzi. Koncepcja walk-in stała się bardzo popularna w kręgach Nev Age, tak że przez pewien czas można było odnieść wrażenie, że prawie każdy z zagorzałych zwolenników ruchu Nev Age jest walk-in. 

Istoty bezcielesne

W klasycznym, dziewietnastowiecznym spirytyźmie medium nawiązujące kontakty z duchami prawie zawsze twierdziło, że są to pozbawione ciała istoty ludzkie. Tymczasem współczesne media, a przede wszystkim kontaktujące się z ,,tamtym światem" channele Nev Age, utrzymują, że otrzymują informacje z innych, bardziej niewzykłych źródeł. Należą do nich duchy podające się za zwierzęta, przybyszów z kosmosu, a nawet ,,inteligentne byty", które nigdy nie miały żadnej formy materialnej. Z tego powodu w odniesieniu do duchów, z którymi nawiązuje się kontakt, przyjeło się stosować neutralny termin - istoty bezcielesne. 

W kręgach chrześcijańskich istoty bezcielesne uważane są za demony. 

 

Nev Age

Nev Age stanowi syntezę wielu różnego rodzaju ruchów i prądów myślowych. Szczególnie łatwo zauważyć można bezpośrednie związki między Nev Age a określonymi dziewietnastowiecznymi ruchami o charakterze okultystyczno-metafizycznym. Znacząca liczba zwolenników Nev Age to ludzie z pokolenia wyżu demograficznego lat czterdziestych i pięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych. 

Na początku lat 70 ruch Nev Age koncentrował się na nieco innych zagadnieniach niż w połowie lat 80, kiedy to pierwszy raz zwrócił on uwagę mediów. Owe wczesne lata charakteryzowały się pojawieniem się nowo importowanych azjatyckich sekt oraz ożywieniem działalności wielu dawnych, rodzimych organizacji okultystyczno-metafizycznych. Tego rodzaju różnorodne ugrupowania, wraz ze znaczną liczbą osób nigdzie formalnie niezrzeszonych, przyczyniły się do powstania subkultury duchowej o znaczącym potencjale twórczym, która stała się spadkobierczynią kontrkultury. W tej początkowej fazie rozwoju ruchu Nev Age jego zwolennicy dążyli przede wszystkim do transformacji społeczeństwa, nie przywiązując większej wagi do zjawisk uważanych współcześnie przez obserwatorów z zewnątrz za kwintesencję Nev Age (takich jak channeling, czy kryształy).

Zwolennicy ruchu Nev Age interesują się przede wszystkim reikarnacją, chociaż postrzegają ten proces w nieco odmienny sposób, niż czynią to religię Wschodu. W metafizycznej subkulturze Nev Age reikarnacja uważana jest za element długotrwałego procesu zdobywania wiedzy, któremu podlega człowiek w ciągu wielu kolejnych żywotów. Wprawdzie przedstawiciele wcześniejszych pokoleń parających się duchowością okultystyczno-metafizyczną byli zainteresowani poznawaniem swoich poprzednich żywotów w nadziei odkrycia, iż byli oni niegdyś postaciami znanymi lub niezwykłymi, jednak nacisk, jaki się kładzie w ruchu Nev Age na kwestię uzdrawiania, przyczynił się do tego, że współczesne pokolenia poszukiwaczy duchowych badają przeszłe żywoty przede wszystkim w celu zrozumienia swoich aktualnych problemów natury psychologicznej. W ten sposób dzięki ruchowi Nev Age, do rangi uznanej metody psychoterapeutycznej urosła terapia przeszłych żywotów. 

W szerszym zakresie kultura metafizyczna stworzyła kilka koncepcji dotyczących natury rzeczywistości duchowej, takich jak koncepcja pokrewieństwa dusz. Ruch Nev Age stworzył także koncepcję walk-in (istoty, która zajmuje ciało człowieka opuszczone przez jego duszę). Sytuacja walk-in przypomina nieco opętanie, tyle że w przypadku opętania dusza nie zostaję całkiem wyparta, lecz jedynie przesłonięta przez obcego ducha. Pozaziemskie walk-in uważane są za istoty z innych planet. Powyższe koncepcje zdobyły niezwykłą popularność w kręgach Nev Age. 

 

 

Santeria

Santeria to afro-karaibska religia stworzona przez Yaruba - lud zamieszkujący tereny obecnej Nigerii. Na kontynent amerykański dotarła przez Karaiby wraz z czarnymi niewolnikami. W USA została rozpowszechniona przez imigrantów i uchodźców z Ameryki Środkowej, którzy wyrzuceni w obce i całkowicie odmienne środowisko szukali w niej oparcia i siły. Zaklęcia i prawdy religijne są z pokolenia na pokolenie przekazywane ustnie w języku Yoruba. 

Najwięcej wyznawców Santerii żyję w Ameryce Łacińskiej, chociaż od pewnego czasu rośnie też zainteresowanie tą religią w Ameryce Północnej. Wyznawcy Santerii, czyli santeros, składają dary na ołtarzach, których centralnym elementem jest święty kamień. W ofierze najczęściej składa się miseczki pełne ziół, monet i krwi. Wyznawcy kultu Palo Mayombe składają ofiary w żelaznym kociołku. Wkładają też do niego ludzkie kości, skradzione z cmentarzy. Paleros wierzą, że w ten sposób można przejąć siły życiowe zmarłych. 

Wierzenia

Wiele praktyk Santerii jest trzymanych w tajemnicy przed obcymi. Ponadto istnieje wielu liderów, co oznacza różnice w praktykach i wierzeniach. Generalnie wiadomo jednak, że:
— Bogowie — główny bóg jest nazywany `Olorun` lub `Olódůmarč` czyli „właściciel nieba". Jest on głównym bogiem, stwórcą uniwersum i pomniejszych strażników czyli `Orisha`. Każdy z `Orisha` ma przyporządkowanego swego katolickiego świętego, zasadę, ważny numer, kolor, posiłek, odpowiedni taniec i emblemat. `Orisha` potrzebują posiłku w formie krwawej zwierzęcej ofiary i przygotowanych potraw, oraz ludzkich próśb i podziękowań, żeby pozostać sprawne w działaniu ...
— Rytualne Ofiary — są integralną częścią większości santeriańskich obrzędów religijnych. Krew zwierząt zbiera się i ofiarowuje poszczególnym `Orisha`. Zwykle używa się do tego celu kurczaków. Wierzy się, że ich ofiarowanie zadowala świętych, przynosi szczęście, oczyszczenie duchowe i zgładzenie grzechów.
— Opętanie — rytmiczne dźwięki i ekstatyczne tańce podczas obrzędów Santerii, mają powodować opętania jednostek, przez wskazanego `Orisha`. Dana osoba działa wtedy i przemawia jak dana `Orisha`.
— Hołdy oddawane przodkom — do przodków, nazywanych `Ara Orun` (Ludzie z Nieba), zwraca się po moralne przewodnictwo i dobry przykład. Ich imiona są recytowane podczas ceremonii rodzinnych.

 

Objawienia w Medjugorie

Był 24 czerwca 1981 r. Kilkoro dzieci z małej miejscowości w Bośni i Hercegowinie stwierdziło, że wieczorem u podnóża góry Crnica zwanego Podbrdo widziało Matkę Bożą. I tak do tej pory szóstka, dorosłych już, ludzi utrzymuje, że spotyka się i rozmawia z Maryją. Połowa z nich ma widzenia codziennie, pozostała trójka raz na jakiś czas, jednak zawsze w miejscach, w których przebywają. 

Pierwsze objawienia miały miejsce w 1981 r. Do tej pory się nie skończyły - dlatego też Kościół wstrzymuję się przed wydaniem oficjalnego oświadczenia w sprawie tych orędzi. Na razie ta miejscowość jest tylko miejscem prywatnych pielgrzymek. 

Po raz pierwszy w historii Kościoła fenomen ekstazy został poddany nowoczesnym badaniom eksperymentalnym. Wizjonerzy z Medjogie zostali podłączeni do elektrokardiografu i elektrookularografu Dzieci po konsultacji z ,,Panią" pozwoliły się podłączyć do najrozmaitszych instrumentów pomiarowych. Wyniki badań były następujące :

1 Brak oznak indywidualnej lub zbiorowej halucynacji

2 Brak oznak indywidualnej lub zbiorowej histerii

3 Brak objawów jakiejkolwiek neurozy lub psychozy

W podsumowaniu medycy uznali, że nie są w stanie wyjaśnić dwóch zjawisk : po pierwsze : dlaczego w czasie ekstazy wargi i kratanie dzieci zachowują się jak podczas normalnej mowy, a nie wydają żadnego dźwięku, po drugie w jaki sposób wszystkim sześciorgu dzieci- udaję się gałkami ocznymi poruszać dokładnie w taki sam sposób. 

 Podczas wizji niezwykłe było to, że gdy jedno przestało mówić, prawie natychmiast w ułamku sekundy, zaczynało drugie. 

Wielu zastanawia się czy owe objawienia to przesłanie od Boga, czy od Szatana ?

Trwają starania, aby Królowę Niebios obwołać ,,Współodkupicielką", choć Słowo Boże mówi, że z wyjątkiem Jezusa Chrystusa ,,nie ma żadnego innego imienia pod niebiem, danego ludziom,  przez które moglibyśby być zbawieni" ( Dz. 4:12) 

Dogmatu, który zrównałby Królową Niebios z Chrystusem domaga się zjawa przybierająca postać Marii podczas objawień w Amsterdamie. Zapowiedziała, że ,,uwieńczy ten dogmat maryjny" nalegając, aby teolodzy uhonorowali jej życzenie. 

Oto przykładowe przekazy objawień w Medjugorie : 

,,Drogie dzieci. Pragnę, abyście byli odzwierciedleniem Jezusa, który oświeca ten niewierzący świat kroczący w ciemności. Pragnę, abyście byli światłem dla wszystkich i świadczyli o świetle. Drogie dzieci, jesteście wezwani do ciemności, jesteście wezwane do światła. Żyjecie światłem, Dziękuję wam za odpowiedź na moje wezwanie”

„Drogie dzieci! Módlcie się w tym czasie łaski i proście o orędownictwo wszystkich świętych, którzy są już świetle. Niech będą dla was przykładem i codzienną motywacją na drodze waszego nawrócenia. Dziatki, bądźcie świadomi, że wasze życie jest krótkie i przemijające. Dlatego pragnijcie wieczności i przygotujecie wasze serca poprzez modlitwę. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem za każdym z was, szczególnie za tymi, którzy ofiarowali się mnie i mojemu Synowi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

„Drogie dzieci, Z macierzyńską miłością proszę was, abyście się wzajemnie miłowali. Niech w waszych sercach, ponad wszystko co ziemskie, na pierwszym miejscu trwa miłość do Ojca Niebieskiego i bliźniego swego, czego od samego początku pragnął mój Syn. Drogie moje dzieci, czyż nie rozpoznajecie znaków czasu? Czyż nie rozpoznajecie, że wszystko co się wokół was dzieje, wszystko co się wydarza, jest wynikiem braku miłości ?!! Pojmijcie, że ratunek jest w prawdziwych wartościach. Przyjmijcie moc Ojca Niebieskiego. Miłujcie Go i szanujcie. Kroczcie śladami mojego Syna. Wy, drogie dzieci, moi drodzy apostołowie, wy zawsze wciąż od nowa gromadzicie się wokół mnie, gdyż jesteście spragnieni. Pragniecie pokoju, miłości i szczęścia. Napijcie się z moich dłoni. Moje ręce dają wam mojego Syna, który jest źródłem wody żywej. On ożywi waszą wiarę i oczyści wasze serca, bowiem mój Syn kocha czyste serca, a czyste serca kochają mojego Syna. Takich serc od was żądam. Moje dzieci, mój Syn powiedział, że jestem Matką całego świata. Was, którzy mnie za taką uznajecie, proszę, abyście swoim życiem, modlitwą i ofiarą pomogli mi, aby wszystkie moje dzieci uznały mnie za Matkę, bym mogła poprowadzić je do źródła wody żywej. Dziękuję wam! Drogie dzieci, kiedy wasi pasterze swoimi błogosławionymi rękami udzielają wam ciała mojego Syna, zawsze dziękujcie mojemu Synowi za ofiarę i za pasterzy, których On wciąż od nowa wam daje. ”


„Drogie dzieci! Przynoszę wam Króla Pokoju, by On dał wam swój pokój. Dziatki módlcie się, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Owoc modlitwy będzie widoczny na twarzach ludzi, którzy zdecydowali się na Boga i Jego Królestwo. Ja z moim Synem Jezusem błogosławię was wszystkich błogosławieństwem pokoju. Dziękuję wam, że opowiedzieliście na moje wezwanie. ”

 

 

 

Zobacz też : Królowa Niebios

 

Tkacz

,,Wzieli również Jego tunikę, która nie była szyta, ale od góry cała tkana"  

W starożytnych tekstach żydowskich jest wiele odniesień do sporządzania odzieży - od siania i czesania lnu, po przędzenie i tkanie. To, że przędzenie było wykonywane na dworze jest uważane przez wzmianki talmudyczne za stwarzanie sobie okazji do plotkowania: ,,którzy przędzą swoją przędzę przy świetle księżyca" (Sotta 6a) i ,,grzesznik", przędzie na ulicy" (Ketwot 7b). 

Len był importowany z Egiptu, mimo, że lokalna produkcja była również znana. Len uprawiano bowiem w Galilei, a wełna pochodziła przede wszystkim z Judei.

Najbardziej powszechnym krosnem było według przekazu krosno stojące z osnową napiętą pomiędzy górną i dolną belką, albo z ciężarkami napinającymi osnowę. Krosno pedałowe jest wspomniane w Talmudzie jako obsługiwane przez  mężczyzn. 

Wszystkie ubrania i koce dla całej rodziny były tkane w domu. Posługiwano się przy tym krosnem stojącym, w którym tkanie ubrania rozpoczynało się od góry. 

Lunatyzm

Nazwa ,,lunatyzm" pochodzi od łacińskiego słowa Luna - Księżyc. Somnabulizm ujawnia się w księżycowe noce, zwłaszcza podczas pełni. Nie ma znaczenia, czy lunatyk widzi księżyc, wystarczy świadomość. 

W czasie lunatyzmu dochodzi do tego, że pracuje i mózg ( w fazie REM), i mięśnie (w fazie NREM). Somnabulik chodzi sztywno, z szeroko otwartymi oczami; nie czuje strachu - dlatego zdolny jest do różnych czynów, nawet bardzo niebezpiecznych, których później nie pamięta. Zachowuje się, jakby nic nie stanowiło dla niego przeszkody. Niektóre zachowania lunatyków są niegroźne: mogą oni po prostu przejść się po domu i wrócić do łóżka. Lunatycy są w stanie wyskoczyć z balkonu, czy też przejechać samochodem kilkadziesiąt kilometów. Podczas lunatykowania zdarzają się sytuacje, gdy lunatykujący podczas snu popełnia samobójstwo bądź dokonuje zbrodni.