Ostatnio dodane

Przekazy podprogowe

Przekazy podprogowe

Podświadomość człowieka do dziś jest dla nauki tajemnicą. Każdego dnia zauważamy wokół siebie tysiące bodźców, które atakują nasze zmysły, starają się nam coś sprzedać. Oprócz zwykłych bodźców oddziałują na nas niedostrzegalne przez nasze oczy sygnały podprogowe. Sygnały podprogowe to różne bodźce zmysłowe, które są tak szybkie lub tak dobrze zamaskowane, że nasza zwykła świadomość ich nie zarejestruje. 

Czytaj więcej: Przekazy podprogowe

Znaki końca czasu na podstawie Biblii i obecnych wydarzeń politycznych

Znaki końca czasu na podstawie Biblii i  wydarzeń politycznych - ,,pokój i bezpieczeństwo"

 Niedawno Donald Tusk pochwalił się spotkaniem z nowoczesnym papieżem Franciszkiem. Razem ze wszystkimi przywódcami #EU60 i papieżem Franciszkiem, który mocno wspiera pokój i solidarność w Europie. napisał były premier Polski. Papież Franciszek to postać mocno kontrowersyjna. Jego decyzje i gesty budzą wielki niepokój wśród jego wyznawców. Gesty takie jak choćby umycie nóg muzułmance, przytulanie szamanki. spotykanie się z homoseksualistami mocno zbulwersowały konserwatywnych katolików. Zrodziły się nawet podejrzenia, czy to nadal namiestnik Boga na ziemi, czy ,,wilk w owczej skórze". Wiele osób cieszą takie gesty. Przekonuje to ich, że pokój na świecie jest możliwy dzięki wspólnym działaniom na rzecz między innymi ekumenii, czyli dążenia do jak największego zbliżenia wszelkich religii pod jednym patronatem. Na straży pokoju na świecie mają stać organizacje międzynarodowe w tym ONZ. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że zarówno kościół katolicki jak i np. ONZ to instytucje, które będą wykorzystane do utworzenia jednego światowego rządu.

Czytaj więcej: Znaki końca czasu na podstawie Biblii i obecnych wydarzeń politycznych

Przepowiednie Nostrodamusa odnośnie islamu i wojny na tle religijnym

Nostrodamus o wojnie na tle religijnym

Jedna z przepowiedni Nostrodamusa dotyczy odrodzenia Islamu. W czterowierszu z Centruri IV w trzeciej i czwartej linijce czytamy bowiem: stary porządek (Islam) jest odnowiony, Phanta chiona filon - fraza przyjęta z klasycznej greki znacząca ,,wszystkie rzeczy wspólne" tj. komunizm porzucone. Z przepowiedni wizjonera wynika, że w najbliższym czasie czeka nas niszcząca wojna, do której dojdzie między krajami islamskimi i państwami odrzucającymi naukę proroka Mahometa. 

Czytaj więcej: Przepowiednie Nostrodamusa odnośnie islamu i wojny na tle religijnym

Powtórne przyjście Chrystusa

Powtórne przyjście Chrystusa

O przyjściu Chrystusa Biblia mówi na trzy sposoby. W przeszłości przyszedł On w ,,ciele" (Jan 1,14). Następnie przyobiecał przyjść ,,w duchu" (Jan 14, 16 - 23; Mat 18,20). I na końcu przyjdzie On ,,w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych" (Łuk.9,26). Chwalebnemu przyjściu Chrystusa poświęcono w Biblii wiele miejsca. Nowy Testament wspomina o tym wydarzeniu ponad 380 razy ! 

Czytaj więcej: Powtórne przyjście Chrystusa

Czy nasza przyszłość jest już zaplanowana ?

Czy nasza przyszłość jest zaplanowana ? 

Często słyszymy o dziwnych historiach, w których wróżka trafnie przewidziała wydarzenia w czyimś życiu, które się sprawdziły w 100%. Jeżeli bowiem można przewidzieć wydarzenia przyszłości, oznacza to prawdopodobnie, że przyszłość została już określona przez siły znajdujące się całkowicie poza naszą kontrolą. Pomimo naszego przekonania, że to my kierujemy swoim życiem, w istocie jesteśmy poddani woli przeznaczenia, wypełniając nieświadomie jego polecenia.

Czytaj więcej: Czy nasza przyszłość jest już zaplanowana ?

Alternatywne rzeczywistości

Alternatywne rzeczywistości 

W holograficznym programie czasu istnieją inne wersje prawdopodobnych rzeczywistości. Jesteśmy w całości zbudowani z subatomowych cząstek, których domem jest szerszy wszechświat. Wykorzystujemy niektóre z zasad fizyki kwantowej. Efekt Obserwatora staje się Efektem Kreatora, gdy tworzymy nasze doświadczenie, które uzyskuje dostęp do innych poziomów świadomości. Traktujemy splątanie kwantowe jako koncepcję, którą rozumiemy jako wniknięcie w głąb siebie w celu nawiązania kontaktu z innymi aspektami swojego jestestwa.

Czytaj więcej: Alternatywne rzeczywistości