Ostatnio dodane

Barwy i podświadomość

Wszystko, cokolwiek posiada kształt, obdarzone jest barwą. Jeśli biały promień światła słonecznego przepuścimy przez pryzmat, otrzymamy rozszczepienie się pierwotnej białości na siedem różnych, zwanych pod imieniem widma słonecznego. Dokładna analiza naukowa dowiodła, że każda z tych barw posiada odrębną miarę wibracyjną. Podstawą barw jest więc liczba. 

Barwy                                                        ilość drgnień na sekundę 
Czerwony                                                   477
Pomaranczowa                                            506
Żółta                                                         535
Zielona                                                      577 
Niebieska                                                   622
Indygo                                                      648
Fioletowa                                                  709              

Siedem barw pryzmatycznych widma słonecznego odpowiada siedmiu tonom gamy muzycznej, mocą jednakowej ilości drgnień. W życie nasze od urodzenia wplata się mało uświadamiany, lecz potężny wpływ barw. Są one pierwszym wrażeniem wzrokowym, odbijającym się w sposób niezatarty na kształtującej się świadomości. Psychologiczny i fizjologiczny wpływ barwy czerwonej jest szeroko znany: podnieca, budzi instynkty pierwotne - pragnienie walki, nieszczenia, upojenia się własną siłą, Błękit nieba utożsamiany był za siedlisko bogów i tajemniczych sił natury. Kolor niebieski działa uspokajająco na nerwy,  łagodzi wzburzone myśli i uczucia, sprowadza, spokojny, głęboki sen. Barwą błękitną leczy się wiele chorób nerwowych i zaburzeń psychicznych. Kolor żółty pobudza działalność kory mózgowej. Na Wschodzie nosi on nazwę barwy mądrości, jest kolorem szat Buddy i mnichów buddyjskich. Kolor żółty posiada również - złoto. Najbardziej 
poszukiwany z metali. Stąd od wieków wpływ tej barwy podnieca działalność systemu nerwowego, szybszą czyni pracę myśli. Złoto uważane było za klucz do szczęścia, sam widoj jego lub właściwej mu barwy, radował i zwiastował lepszą przyszłość. Zielony to kolor roślinności, kolor naszej planety. Psychofizjologiczna reakcja na ten kolor to uczucie harmonii, dostatku, wesela, jedności ze wszystkim co żyję. Jest to ulubiona barwa Islamistów. Każdy z nas ma swój ulubiony kolor, który daję nam największą dozę radości estetycznej. 

Samo słowo ,,kolor" pochodzi od łacińskiego słowa ,,celare" co znaczy chować, ukrywać. A, więc kolor to coś, co ukrywa treść istotną rzeczy. 

Barwa szara łączy się z beznadziejnością, szarością jesiennych dni, ze strugami deszczu. Czerń wywołuję zawsze poczucie smutku, wyrzeczenia się, śmierci. Zespoliła się w naszym wyobrażeniu z żałobą i czarną magią, z żałobą. Biel jest ,,altruistyczna" i wszechogarniająca. Odbija wszystkie uderzające o nią promienie, zawiera wszystkie istniejące kolory, które z niej powstają i do niej wracają. To pojęcie jedności, bezosobowości, jedności, niepodzielności i całości. Dlatego była ona barwą poświęconych Bogu ofiar, westalek, kapłanów. 

Pokój, w którym się gotuję, czy też kuchnia, nie powinny mieć ścian barwionych na pomarańczowo lub czerwono. Sprawia to wrażenie niemożliwego gorąca i podnieca. Duży ciemny i mroczny pokój należy rozjaśnić i rozgrzać barwą jasnoczerwoną lub żółtą. Pokoik mały i ciepły powinien być utrzymany w tonie różowym, niebieskim i seledynowym. Należy unikać barw wchłaniających promienie słoneczne - czerwonego i brązowego.

Gama barw powinna wejśc w nasze mieszkanie, ubranie, otoczenie, kształtując dowolnie nastroje i stany psychiczne.  Giganci

 

Wiele wzmianek mówiących o gigantach z całego świata często wspomina o śladach w postaci sześciu palców u rąk i nóg. Pojawiają się też opisy o podwójnym rzędzie zębów. 

Podczas burzliwej kampanii wojskowej, która miała miejsce przed naszą erą, Dawid, dowódca Izraelitów wydał zwycięską bitwę armii Filistynów, w której szeregach walczyło wielu mężczyzn o posturze gigantów. Większość z nich zginęła podczas bitwy. Biblijny komentator podaje, że ludzie Dawida zwrócili uwagę w czasie badania ciała jednego z nich na pewne niezwykłe charakterystyczne cechy : ,,Pokazał się tam cżłowiek wielkiego wzrostu, który miał u jednej ręki po sześć palców i po sześć palców u każdej nogi". 

Zgodnie ze starożytnymi tekstami ludzie i giganci rzadko żyli razem w zgodzie. Manuskrypt noszący nazwę ,,Apokalipsa Barucha" pochodzący z I wieku naszej ery i zachowany jedynie w Biblii syryjskiej z VI lub VII wieku naszej ery, zdaje się podawać pochodzenie gigantów : ..Ludzie na początku byli gigantami. Ci pierwsi giganci byli bardzo rozwinięci intelektualnie, artystycznie i fizycznie; mieli władzę nad ptakami i zwierzętami...źle się zachowali i Bóg ich opuścił, a miejsce ich zajął zwyczajny człowiek"

Peruwiańskie legendy opowiadają o zamierzchłych czasach, kiedy niziny dawnego Peru najechała rasa gigantycznych ludzi, którzy przybyli statkami z Oceanu Spokojnego, przepędzając Inków do ich fortec położonych wysoko w Andach. Inkowie twierdzą, że giganci nie przywiedli kobiet i ponieważ byli za wielcy dla kobiet z plemienia Inków to stali się homoseksualistami. Pewnego dnia spadł za to na nich ogień i strawił ich. 

Zęby giganta zostały odkryte w 1935 roku w Chinach w sklepie zielarskim. Zęby badali różni specjaliści i doszlo zgodnie do wniosku, że są one uderzająco podobne do ludzkich, aczkolwiek miały dwukrotnie większy rozmiar. Obliczono, że musiały należeć do hominida mierzącego około 3,6 metra wzrostu. 

 

Goliat i  Dawid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrologia i reikarnacja

Słowo astrologia znaczy dosłownie badanie gwiazd ( nauka o gwiazdach). Większość ludzi zna jedynie niewielki wycinek tego, czym zajmuje się astrologia, mianowicie 12 znaków zodiaku (..pas zwierzyńcowy") i ich związki z osobowością danej osoby, oraz korzysta zapewne z przepowiedni astrologicznych. Zodiak jest pasem na niebie podzielonym na 12 części, czyli 12 znaków: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik i Ryby. 

Pojęcie zodiaku jest bardzo stare; sięga swoimi korzeniami do czasów pierwszych miejskich kultur starożytnej Mezopotamii. Początkowo 12 znaków nosiło nazwy wywodzące się od imion mezpotamskich bogów. Grecy nauczyli się astrologii od Babilończyków, Rzymianie zaś przejęli od Greków. 

Symbolika znaków zodiaku jest obecna w naszym codziennym życiu. Popularność horoskopów sprawia, że te starożytne symbole są nadal żywe we współczesnym społeczeństwie. Astrologia wciąż fascynuję ludzkość. Wzrost popularności astrologii jest widocznym przejawem współczesnego zainteresowania się okultyzmem. 

Wspólne koncepcje reikarnacji i karmy wyjaśniają dlaczego niektóre osoby przychodzą na świat w sprzyjającym im otoczeniu, inne zaś nie. Dla astrologów zajmujących się tą kwestią dlaczego ludzie rodzą się, mając zapisany gorzki los, inni zaś rodzą się pod szczęśliwą gwiazdą, reikarnacja i karma są bardzo przydatne do wyjaśnienia takiego stanu rzeczy. Reikarnacja może wyjaśnić także, i to, dlaczego jakaś osoba posiada te, a nie inne cechy osobowości, stanowią one spuściznę po ,,poprzednich żywotach"

Według chrześcijan astrolog dzisiejszych czasów nie widzi planet w tej samej pozycji co jego przyjaciel żyjący w 4-5 tysięcy lat temu. Promieniowanie gwiazd padające na dziecko w dniu urodzenia rzekomo ma decydować o jego losie. Na Ziemię padają głównie promienie świetlne i kosmiczne. Jednak planety nie są źródłem żadnego z nich i same z siebie nie emitują światła. źródło światła można raczej znaleść w nieruchomych gwiazdach podczas ,gdy promienie kosmiczne padają z Drogi Mlecznej. Planety jak nasza Ziemia nie wytwarzają żadnych promieni i całą teorie, że gwiazdy decydują o naszym losie powinno się uznać za bzdurę. 

 

 

 

 

 

 

Zbrodnie, wykroczenia i kary

Wszystkie przęstepstwa zaliczano do jednej z kilku grup: zamachy na życie ludzkie, w krórych rozróżniano wyraźnie zabójstwo zamierzone od przypadkowego; razy i rany, klasyfikowane według uszkodzeń ciała; wykroczenia przeciwko rodzinie i moralności, uważane za szkodliwe w społeczeństwie. Do nich zaliczało się : związki kazirodcze, obyczaje przeciw naturze, sodomię, zgwałcenie cudzej narzeczonej, publiczne przeklinanie ojca przez syna; wreszcie szkody wyrządzone cudzej własności, uważane za zbrodnie w wypadku, gdy kradzież została dokonana z bronią w ręku lub w nocy, lub jeśli samowolnie przesunięto kopce graniczne, lub wreszcie jeśli użyto fałszywych odważników. 

Dla ludu Bożego nie było grzechu cięższego niż bunt przeciw Bogu. Zbrodnią było bałwochwalstwo, magia, wywoływanie duchów, wróżbiarstwo, bluźnierstwo - przy czym bluźnierstwem było zwykłe użycie świętego imienia Bożego bez potrzeby. Pogwałcenie szabatu było zbrodnią zasługującą na karę śmierci. Brak zgody na obrzezanie syna lub powstrzymywanie się od święcenia Paschy uchodziły za przęstepstwa bardzo poważne. Za przestępców uważano tych, którzy współżyli z kobietą podczas jej miesiączki. 

Za wszelkie zbrodnie przeciwko religii jedyną karą była kara śmierci. Karę śmierci stosowano również wobec każdego, kto z wolnego Żyda uczynił niewolnika, kto sfałszował wagę, ponadto wobec córki kapłana uprawiającej prostytucję, a także niewiasty, która zataiła przed mężem swoje nierządne życie. 

W czasach Jezusa prawo odwetu (,,oko za oko") nie było stosowane. Zadowalano się  zadośćucznieniem w formie pieniędzy.  Prawo precyzyjnie określało wysokość grzywien za rany i pobicia, za zawinione zaniedbania, na przykład za wykopanie rowu lub studni bez uprzedzenia, za oszczerstwa, za uwiedzienie dziewicy czy kradzież. Na przykład za kradzież wołu winny miał zwrócić 5 wołów. Karę więźienia stosowano głównie w przypadkach niewypłaconego zadłużenia. 

Istniało wiele sposobów wymierzania kary śmierci. Najczęściej było to : ukamieniowanie, palenie żywcem, uduszenie i ścięcie. Paliło się najczęściej mężczyznę, obcującego z matką czy własną córką, a także sprzedajną córkę kapłana. Uduszenie stosowano wobec syna, który uderzył ojca lub dla ,,fałszywego prochłoka 

 

 

 

 

Marzenia senne

Marzenia senne związaną są z  fazą snu, zwaną REM (Rapid Eye Movement - szybkie ruchy oczu), która następuje mniej więcej co 90 minut po zaśnięciu. Marzenia senne choć związane z fazą REM, nie muszą wcale stanowić zasadniczego jej celu - nie wiadomo dokładnie, czemu służy faza REM ani nawet same sny. Wiadomo jednak, że ze snami łączy się olbrzymi potencjał i, że niosą one przesłania z bardzo głębokiej i bardzo mądrej części nas samych. Już w starożytności ludzi fascynowała zagadka marzeń sennych. Grecy i Rzymianie stworzyli cały system interpretacji snów również tych o treści erotycznej. W średniowieczu badanie zainteresowania snami potępiano. 

Istnieję teoria, że upodobanie do snów i szukanie sensu ich wyjaśnienia dotyczyło tylko pogan. W Izraelu dużą wagę przywiązywano do snów. Sądzono, że za sprawą snów Bóg porozumiewa się z ludźmi. Talmud przypisuję Mu stwierdzenia : ,,Chociaż ukryłem Moją twarz przed Izraelem, będę się z nim porozumiewać poprzez sny" (Chag. 5b). Również snom poświęcone są strony w traktacie Berachot. ,,Nie zinterpretowany sen jest jak nieprzeczytany list". ,,Ani dobry sen ani zły sen nie spełnia się dokładnie. Zły sen jest lepszy od dobrego"(Ponieważ zły sen skłania człowieka do poszukiwania własnego serca i ukorzenia się). Skutki snu zależą od jego interpretacji. Ważne zatem, aby człowiek dobrze zapamiętał sny. Oczywiście sen interpretowano zgodnie z Torą. A więc, jeśli komuś śniła się rzeka, powinien przypomnieć sobie słowa Izajasza : ..A ja skieruję do niego pokój jak rzekę" (Iz 66,12), zanim nasunie mu się inny werset : ,,Albowiem uciemiężenie przyjdzie jak rzeka" (Iz 59,19). 

Podczas snu możemy nie tylko poznać przyszłość, ale również uzyskać wiele cennych informacji tak natury artystycznej jak i technicznej. Ponoć opera "Tristan i Izolda" Richarda Wagnera narodziła się podczas jego snu. Pomysł powstania książkowej postaci "Frankensteina" zrodził się we śnie Mary Shelley w 1818 roku. 70 lat później żona pisarza Louisa Stevensona obudziła go ze snu słysząc jego krzyki. Niestety zamiast podziękowań usłyszała od męża słowa pretensji i stwierdzenie "miałem wspaniały sen o straszydłach". Z samego rana natomiast Louis rozpoczął pisanie swego słynnego horroru "Dr Jekyll i Mr Hyde". Sto lat temu pisarz Bram Stoker kładąc się spać po obfitej kolacji spotkał we śnie przerażającego księcia-wampira Drakule co oczywiście przelał na papier.

Prorocze sny zdarzają się również naukowcom. Laureat Nagrody Nobla, duński fizyk Niels Bohr przez całe życie twierdził, że całkowicie nowego modelu atomu wodoru nie wymyślił tylko ujrzał we śnie. Fryderyk Kekule niemiecki chemik, który wiele swoich odkryć poznał we śnie, na konferencji naukowej w 1890 roku radził swoim kolegom: "Panowie, nauczcie się śnić!"

Często marzenia senne zawierają odpowiedzi na problemy, których nie można rozwiązać aktywnym i świadomym myśleniem. 

Święte rany

Od setek lat w literaturze religijnnej i medycznej spotykamy opisy osób, u których samoczynnie pojawiały się rany podobne do tych ran Chrystusowych. Niektóre z tych osób były głęboko wierzące, innym zaś doznania religijnne były całkiem obce. Czy są one dowodem łaski Bożej ? 

  • Cloretta  Robertson - nie była była katoliczką, była pierwszą znaną stygmatyczkom rasy czarnej. Trzy tygodnie przed Wielkanocą 1972 roku Cloretta oglądała film opowiadający historie Ukrzyżowania. Kilka dni później z jej dłoni zaczęła płynąć krew. Badało jej wiele różnych lekarzy w tym psychiatrzy, którzy stwierdzili, że jest zdrowa i nie jest to żadna forma samookalecznia. Zjawisko występowało codziennie po kilka minut aż do Wielkiego Postu, kiedy krwawienie ustało na zawsze. 
  • Giorgio Bongiovanni - rany wystąpiły u niego po wizycie w kaplicy fatimskiej w  Fatimie. Jak u większości stygmatyków, u Bongiovanniego pojawiło się pięć wciąż odnawialnych ran, uważanych za znamiona ,,Męki Pańskiej". Po pewnym czasie wystąpiła u niego rana na czole w kształcie krzyża. Z czasem Bongiovanniemu zaczeła objawiać się Matka Boska. Warto zwrócić uwagę, że poglady i przesłania od niego dla świata są bardzo związane z naukami ruchu Nev Age aniżeli z poglądami zawartymi w Biblii. Bongiovanni jest zagorzałym zwolennikiem reikarnacji. 

Badacze z różnych dziedzin nauki zauważyli, że stygmaty często dotykają osób prostych, wręcz analfabetów. W Polsce jeden z najbardziej znanych stygmatyczek była Katarzyna Szymon ze Śląska. Była medium. W czasie transu potrafiła mówić w nieznanych jej językach. Przemawiały przez nią różne istoty. Przedstawiały się jako Pan Jezus, Matka Boża. W jej domu dochodziło do materializacji hostii, która  lewitowała dopóki Katarzyna jej nie przyjęła. Ludzie całowali rany Katarzyny, dochodziło do wielu uzdrowień. 

Ciekawe jest to, że stygmaty mają wiele cech opętań demonicznych. W Biblii nie ma ani jednego przykładu, by Bóg naznaczał w ten sposób swoich naśladowców. Warto zwrócić uwagę, że często przy otrzymaniu stygmatów ukazuję się Matka Boska. W Biblii nie ma ani jednego zdania dla uznania jej świętości, czy mocy. Maria w świetle Biblii nie jest równa Bogu to zwykła kobieta, najwspanialszy wzór kobiety i kochającej matki. Wszelkie opisy jej świętości powstały na poza biblijnych przekazach. 

 ,,Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru".

 

Film o Katarzynie Szymon polskiej stygmatyczce, której świętości nie uznał kościół katolicki pomimo licznych dowodów 

 

Czytaj też : http://www.archiwum-tajemnic.pl/parapsychologia/46-stygmaty.html

 

 

 

 

Tabliczka ouija

Tabliczka ouija - ich nazwa pochodzi z połączenia dwóch słów oznaczających ,,tak", francuskiego (oui) i niemieckiego (ja) - wykorzystywane są zarówno do gry, jak podczas seansów spirytystycznych. Wyglądem przypominają szachownicę, z tym że zamiast czarnych i białych pól znajdują się na nich cyfry, litery alfabetu oraz słowa ,,tak" i ,,nie". Do tabliczki przymocowany jest także wskaźnik, zwany planchette (dosł. deseczka), na którym uczestnicy gry/seansu opierają delikatnie czubki swoich palców. W odpowiedzi na wypowiedziane pytanie planchette zaczyna poruszać się po tabliczce - jakby za sprawą obecnego ducha - wskazując na ,,tak", ,,nie" lub którąś z liter, które układa się następnie w słowa. Profesjonalne media i jasnowidze spoglądają raczej niechętnym okiem na tabliczki ouija. Uważaja, że zbyt łatwo dają się one kontrolować przez ,,pospolite duchy", które zainteresowane są bardziej zabawą niż przekazywaniem istotnych informacji. 

Co ciekawe, gdy tabliczka ouija powstawała wcale nie miała służyć do rozmowy ze zmarłymi. Starożytni Egipcjanie posługiwali się podobnym urządzeniem do kontaktu ze zmarłymi. Tabliczkę, którą znamy dziś, wymyślono jako grę towarzyską. Jej autorami byli Amerykanie: William i Isaac Fuld. W czasie obydwu wojen światowych popyt na tabliczki ouija wzrastał. Masowo kupowały je wdowy, które pragnęły skontaktować się ze swoimi mężami poległymi w walce. 

Według wielu badaczy z różnych środowisk chrześcijańskich i towarzystw związanych ze zjawiskami paranormalnymi tabliczka ouija to furtka do poteżnych i złowrogich mocy. Jeżeli uczestnicy seansu nie mają należytego przygotowania, mroczne istoty mogą przybyć, wkroczyć do ich życia i całkowicie nim zawładnąć.