Znaki końca świata - rozwiązłość seksualna

Znaki końca świata - rozwiązłość seksualna

Kluczowym fragmentem zapowiadającym drugie przyjście Chrystusa jest tekst: Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie drugie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w owych dniach przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki. 

Czytaj więcej: Znaki końca świata - rozwiązłość seksualna

Znaczenie listu do Laodycei w księdze Objawienia

Znaczenie listu do Laodycei

Listy w księdze Apokalipsy mają duże znaczenie. Listy do zborów odnoszą się do Kościoła Bożego w każdym wieku - powstania chrześcijaństwa do powrotu Chrystusa w chwale. Analizują poszczególne listy da się w nich wyróżnić 6 cech charakterystycznych: 1) znaczenie i ważność nazwy, 2) charakterystykę nazwy, 3) pochwałę, 4) naganę, 5) radę, 6) obietnicę dla zwycięzcy. Laodycea w symboliczny sposób oddaje charakter ludzi w czasach ostatecznych oraz moim zdaniem ukazuje namiastkę wydarzeń jakie zdarzą się tuż przed przyjściem Chrystusa, z którymi w czasach końca będzie musiał się zmierzyć Lud Boży. Myślę, że jest to najważniejszy list i warto go przeczytać i rozważyć jego przekaz. 

Czytaj więcej: Znaczenie listu do Laodycei w księdze Objawienia

Znaki końca czasu na podstawie Biblii i obecnych wydarzeń politycznych

Znaki końca czasu na podstawie Biblii i  wydarzeń politycznych - ,,pokój i bezpieczeństwo"

 Niedawno Donald Tusk pochwalił się spotkaniem z nowoczesnym papieżem Franciszkiem. Razem ze wszystkimi przywódcami #EU60 i papieżem Franciszkiem, który mocno wspiera pokój i solidarność w Europie. napisał były premier Polski. Papież Franciszek to postać mocno kontrowersyjna. Jego decyzje i gesty budzą wielki niepokój wśród jego wyznawców. Gesty takie jak choćby umycie nóg muzułmance, przytulanie szamanki. spotykanie się z homoseksualistami mocno zbulwersowały konserwatywnych katolików. Zrodziły się nawet podejrzenia, czy to nadal namiestnik Boga na ziemi, czy ,,wilk w owczej skórze". Wiele osób cieszą takie gesty. Przekonuje to ich, że pokój na świecie jest możliwy dzięki wspólnym działaniom na rzecz między innymi ekumenii, czyli dążenia do jak największego zbliżenia wszelkich religii pod jednym patronatem. Na straży pokoju na świecie mają stać organizacje międzynarodowe w tym ONZ. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że zarówno kościół katolicki jak i np. ONZ to instytucje, które będą wykorzystane do utworzenia jednego światowego rządu.

Czytaj więcej: Znaki końca czasu na podstawie Biblii i obecnych wydarzeń politycznych

24 Starców w Apokalipsie

24 Starców w Apokalipsie

Objawienie św Jana przedstawia dwie koalicje w czasie zrzucania na świat plag. Pierwsi to królowie ziemi zgromadzeni przez Smoka, Bestię z Morza i Fałszywego Proroka, aby wyniszczyć lud Boży. Druga to królowie ze wschodu, którzy przychodzą ze wschodu z Chrystusem. Autor Apokalipsy używając terminu wschód kieruje naszą uwagę na tron Boży. Wschód w liczbie mnogiej gr. anatole odnosi się do geograficznego kierunku, zaś w pojedzyńczej do astronomicznego niebiańskiego wschodu. W Apokalipsie zarówno przy aniele wstępującym od wschodu słońca z pieczęcią Bożą (Ap.7:2), jak i przy królach ze wschodu (Ap.16:12) występuje liczba pojedyncza, wskazując na kosmiczny wschód. Z tego niebiańskiego wschodu w czasach nowotestamentowych przybył Mesjasz (Mt.2:2). 

Czytaj więcej: 24 Starców w Apokalipsie

Związek Turcji z III wojną światową według proroctw biblijnych

Turcja i III wojna światowa

Wiemy, że księga Ezechiela 38 dokładnie opisuje przynajmniej 4 narody na pewno mamy kraje takie jak: Libia, Sudan, Turcja i Iran. Według przewidywań żaden z krajów sąsiadujących z Izraelem nie będzie zamieszany w konflikt zbrojny. Na podstawie księgi Objawienia można wysunąć wniosek, że Turcja jako kraj będzie kluczowy w przededniu czasów ostatecznych. 

Czytaj więcej: Związek Turcji z III wojną światową według proroctw biblijnych

Król Północy i Południa - interpretacje

Krół Północy i Południa - interpretacje

Termin "Król Północy" jest aluzją do do starożytnego Babilonu (Iz.41:25). Babilon leżał na wschód od Palestyny, ale ze względu na pustynię droga do niego wiodła ku północy. Wojska babilońskie nadciągały, więc od północy. Termin "północ" ma też silne konotacje religijne.

Czytaj więcej: Król Północy i Południa - interpretacje

Apokalipsa o globalizacji

Apokalipsa o globalizacji

Wszystko wskazuje na to, że świat zmierza w kierunku wypełnienia się przepowiedni proroczych, zapowiadających fakt jednoczenia się świata. Na razie procesy te przedstawia się jako korzystne dla całej ludzkości. Z księgi Apokalipsy wynika jednak, że jednoczący się świat w pewnym momencie wystąpi przeciwko powracającemu na ziemię Chrystusowi i jego wyznawcom. 

Czytaj więcej: Apokalipsa o globalizacji