Tematyka księgi Objawienia świętego Jana

Wbrew pozorom głównym tematem Apokalipsy nie są ani bestie, ani nawet antychryst. Jest ona ,,objawieniem Jezusa Chrystusa" (Ap.1:1). W jej 404 wersetach imię Jezusa pojawia się w różnych formach 250 razy! Czyni to Objawienie wg Jana najbardziej chrystocentryczną księgą Biblii. 

Apokalipsa obfituje w symbole. Większość z nich zakorzeniona jest w Starym Testamencie, do którego Jan czyni przeszła 600 aluzji. Dzięki tej symbolice nie każdy potrafi zrozumieć znaczenie proroctw (Mt.13:13-15), co może uchroniło Księge Objawienia przed zniczeniem ze strony tych, przed którymi przestrzega.

Czytaj więcej: Tematyka księgi Objawienia świętego Jana