Antychryst w proroctwach - ujęcie protestantów

Antychryst w proroctwach

Słowo antychryst składa się z dwóch wyrazów: Chrystus oraz anti. Słowo anti ma w języku greckim dwa znaczenia: ,,w miejsce" lub przeciwko. Wyraża ono strategię Szatana, która polega na stawianiu siebie w miejsce Chrystusa, aby skuteczniej walczyć przeciwko Niemu. 

Na próżno szukać antychrysta wśród państw, organizacji, czy religii. Już sama etymologia słowa antychryst wskazuje, że chodzi tu o instytucję chrześcijańską (Ap.13:8, 2 Tes.2:4). Antychrystem jest odstępczy kościół, który działa w imieniu Jezusa, jak wilk w owczej skórze, dlatego Apokalipsa ukazuje go jako Bestię, która chce uchodzić za baranka. 

Czytaj więcej: Antychryst w proroctwach - ujęcie protestantów

Tematyka księgi Objawienia świętego Jana

Wbrew pozorom głównym tematem Apokalipsy nie są ani bestie, ani nawet antychryst. Jest ona ,,objawieniem Jezusa Chrystusa" (Ap.1:1). W jej 404 wersetach imię Jezusa pojawia się w różnych formach 250 razy! Czyni to Objawienie wg Jana najbardziej chrystocentryczną księgą Biblii. 

Apokalipsa obfituje w symbole. Większość z nich zakorzeniona jest w Starym Testamencie, do którego Jan czyni przeszła 600 aluzji. Dzięki tej symbolice nie każdy potrafi zrozumieć znaczenie proroctw (Mt.13:13-15), co może uchroniło Księge Objawienia przed zniczeniem ze strony tych, przed którymi przestrzega.

Czytaj więcej: Tematyka księgi Objawienia świętego Jana