Antychryst w proroctwach - ujęcie protestantów

Antychryst w proroctwach

Słowo antychryst składa się z dwóch wyrazów: Chrystus oraz anti. Słowo anti ma w języku greckim dwa znaczenia: ,,w miejsce" lub przeciwko. Wyraża ono strategię Szatana, która polega na stawianiu siebie w miejsce Chrystusa, aby skuteczniej walczyć przeciwko Niemu. 

Na próżno szukać antychrysta wśród państw, organizacji, czy religii. Już sama etymologia słowa antychryst wskazuje, że chodzi tu o instytucję chrześcijańską (Ap.13:8, 2 Tes.2:4). Antychrystem jest odstępczy kościół, który działa w imieniu Jezusa, jak wilk w owczej skórze, dlatego Apokalipsa ukazuje go jako Bestię, która chce uchodzić za baranka. 

Bestia i Baranek 

  1. Jezus przyjął chrzest w wodach Jordanu, po czym rozpoczął służbę, której wpływ jest dziś widoczny na całej ziemii (Mt.3:16). Bestia wychodzi z wody (Ap. 13:1), która reprezentuje narody ziemi (Ap. 17:15), po czym rozciąga wpływ na całą ziemię (Ap.13:3,7). 
  2. Mesjańska służba Jezusa trwała od chrztu do śmierci trzy i pół roku (Dn.9:27; J.2:13;6:4;13:1). Bestia posiadała władzę nad światem przez okres trzy i pół roku proroczego (Ap. 12:14;12:6;13:5)
  3. Chrystus umiera na krzyżu Golgoty, jako ,,baranek ofiarny". Mówiąc o tym Jan użył słowa ,,zabity", pochodzącego od greckiego słowa sphago (Ap. 5:6, 13:8). Bestia otrzymuje śmiertelny cios. Co ważne Jan także użył greckiego słowa, pochodzącego od sphago (Ap. 13:3). 
  4. Pan Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia. W rezultacie wiele osób przyjęło go jako Mesjasza. Śmiertelna rana Bestii także się zagoi, a wtedy cieszyć będzie się większym respektem i uznaniem niż przedtem (Ap. 13:3).
  5. Baranek Boży ma 7 rogów. Rogi reprezentują królestwa (Dn. 7:24). Siódemka stanowi liczbę Bożej władzy nad ziemią, co podkreśla autorytet Chrystusa do rządów nad światem (Ap. 5:6). Bestia ma 10 rogów (Ap. 13:1) reprezentujących spadkobierców kultury rzymskiej, która za ich pośrednictwem ogarnęła cały świat (Dn. 7:24). 
  6. Jezus powracając na ziemię ma ,,wiele diademów" na swej głowie. (Ap. 19:12). Bestia na swych rogach ,,dziesięć diademów" (Ap. 13:1). 
  7. Pan Jezus pragnie pozyskać ,,każdy naród szczep, język i lud" świata, za pośrednictwem trójanielskiego poselstwa głoszonego w czasach końca przez jego lud (Ap.14:6-12). Bestia szuka władzy nad ,,każdym szczepem, ludem, językiem i narodem (Ap. 13:7), działając w czasach końca w demonicznej trójcy (Ap. 16:13) * Według protestantów demoniczna trójca to: papiestwo+ silna władza polityczna rozciągająca się na świat: U.S.A na czele z Nowym Porządkiem Świata+ ideologia sprzeczna z Biblią np. Nev Age na czele z kimś kto będzie podrabiać postać Jezusa. (warto zwrócić uwagę, że papież często udziela się politycznie i bardzo podkreśla chęć utworzenia Nowego Porządku Świata)
  8. Imię Jezusa w języku greckim ma wartość liczbową 888, wskazującą na jego zwycięstwo i zmartwychwstanie. Antychryst ma imię o liczbie 666, wskazującej na totalne odstępstwo (Ap. 13:17 - 18). 
  9. Pan Jezus otrzymuje moc, autorytet, i część, których jest godzien jako Stwórca i Zbawiciel (Ap. 5:12-13; Kol.1:16). Bestia otrzymuje od Smoka moc i władzę. Przypisuje sobie cześć i nakłania ludzi, aby oddali jej pokłon (Ap. 13:4). 
  10. Gdy Chrystus przybywa powtórnie ,,sądzi i walczy" odnosząc zwycięstwo nad niebożnymi (Ap.19:11). Bestia ,,wszczyna walkę ze świętymi" i odnosi sukces do czasu powrotu Chrystusa.