Związek Turcji z III wojną światową według proroctw biblijnych

Turcja i III wojna światowa

Wiemy, że księga Ezechiela 38 dokładnie opisuje przynajmniej 4 narody na pewno mamy kraje takie jak: Libia, Sudan, Turcja i Iran. Według przewidywań żaden z krajów sąsiadujących z Izraelem nie będzie zamieszany w konflikt zbrojny. Na podstawie księgi Objawienia można wysunąć wniosek, że Turcja jako kraj będzie kluczowy w przededniu czasów ostatecznych. 

Jeden z pierwszych argumentów jaki broni tej teorii jest ten, że wszystkie 7 zborów z księgi Objawienia znajduje się w Turcji. Każdy jeden z nich współcześnie znajduje się właśnie w tym kraju. 

Kolejny wniosek można wysunąć z fragmentu Księgi Objawienia 2:13 (list do zboru w Perm) w którym jest napisane: Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. Zbór w Perm znajdował się na terenie dzisiejszej Turcji. Następny przytoczony fragment Biblii również odnosi się do Turcji w księdze Ezechiela  38:6, 15;39:2  znajdziemy wiele fragmentów odnoszących się do najdalej wysuniętego punktu na północy, obszar ten również znajduje się w Turcji. 

Turcja zawsze była ważnym krajem w świetle tekstów i historii biblijnych. Warto przypomnieć, że Arka Noego została umiejscowiona na górze Ararat w Turcji. Potwierdza to zatem, że  historia nowego świata rozpoczęła się właśnie w tym kraju.

W księdze Daniela, która jest księgą uzupełniającą do Apokalipsy św Jana we fragmencie Dan 8:11 skupia się on na greckim, a nie Rzymskim Imperium. Rozdziały 8 i 11 wskazują na Grecję. Po śmierci Aleksandra Wielkiego terytorium zostało podzielone na 4 części: Grecję jaką znamy obecnie Macedonię, Turcja wtedy Anatolia, Syria i Egipt. To są 4 kraje na, które według proroctw biblijnych Bóg każę zwrócić uwagę. 

Wschodnie Imperium Rzymskie, wiele osób odnosi ten fragment po prostu do Rzymu. Warto jednak uświadomić sobie, że Rzym to więcej niż tylko zachodnie imperium i zajmował o wiele większy obszar. Stolica Wschodniego Imperium Rzymskiego znajdowała się w Bizancjum. Istniało o 243 lata więcej niż zachodnie imperium Rzymskie. Imperium Ottomańskie miało swoją siedzibę w Konstantynopolu było najdłużej istniejącym Imperium, przez ponad 6 wieków istniało, od 1299 r. do 1923 r. 

Kolejny tekst z księgi Objawienia dotyczy rzeki Eufrat, która swój bieg w Turcji i według przepowiedni ma ona wyschnąć w czasach ostatecznych. Wszystkie kraje powiązane z Gogiem i Maggogiem są pochodzenia Tureckiego. Królowie Amalekitów nosili tytuł Agag, który w niektórych starożytnych przekładach Starego Testamentu tłumaczony jest jako Gog. Amelekici był to bałwochwalczy lud, który, w drodze do Ziemi Obiecanej napadał na pozostających z tyłu Izraelitów. "Gog i Magog" symbolizują w Biblii nieprzyjaciół ludu Bożego. 

Muzułmanie wciąż patrzą na Turcję jako na kraj, który powinien być globalnym liderem Islamu. Turcja jako kraj przez długi okres była pod rządami kalifatu do 1924 r. W tym roku ten system władzy został obalony. Kalifat to islamski kraj rządzony przez kalifa i obowiązuje w nim bezwzględnie prawo szariatu. Kalif to według muzułmanów wysłannik Allaha. Ostatni kalifat był w Turcji pod rządami Abdulamecida II. Został on zastąpiony przez Mustafe Kemala Ataturka, który postanowił odejść od radykalnego Islamu i zlaicyzował Turcję. Wiele radykalnych Islamistów nie może się pogodzić z tym, dlatego tak często w Turcji dochodzi do zamachów organizowanych przez ISIS. Dążą oni do ponownego ustanowienia kalifatu i zwiększenia swoich wpływów na wszystkie kraje, które niegdyś były pod ich panowaniem. 

Być może Turcja będzie krajem, który rozpocznie trzecią wojnę światową, gdy pod jej przywództwem zjednoczą się wszyscy muzułmanie. Jest to bardzo nowatorska i alternatywna teoria odnośnie tekstów biblijnych. 

Jeden z hinduskich wizjonerów Atmattva uważa, że muzułmańskie ataki ostatecznie doprowadzą do wybuchu globalnej wojny. Mówi on w swojej przepowiedni: Muzułmanie wywołają wielką wojnę i po to, by przed nimi się obronić, reszta świata będzie musiała się zjednoczyć: Ameryka, Wielka Brytania, Australia, Japonia, Indie, Pakistan, wszyscy się połączą.