Znaki końca czasu na podstawie Biblii i obecnych wydarzeń politycznych

Znaki końca czasu na podstawie Biblii i  wydarzeń politycznych - ,,pokój i bezpieczeństwo"

 Niedawno Donald Tusk pochwalił się spotkaniem z nowoczesnym papieżem Franciszkiem. Razem ze wszystkimi przywódcami #EU60 i papieżem Franciszkiem, który mocno wspiera pokój i solidarność w Europie. napisał były premier Polski. Papież Franciszek to postać mocno kontrowersyjna. Jego decyzje i gesty budzą wielki niepokój wśród jego wyznawców. Gesty takie jak choćby umycie nóg muzułmance, przytulanie szamanki. spotykanie się z homoseksualistami mocno zbulwersowały konserwatywnych katolików. Zrodziły się nawet podejrzenia, czy to nadal namiestnik Boga na ziemi, czy ,,wilk w owczej skórze". Wiele osób cieszą takie gesty. Przekonuje to ich, że pokój na świecie jest możliwy dzięki wspólnym działaniom na rzecz między innymi ekumenii, czyli dążenia do jak największego zbliżenia wszelkich religii pod jednym patronatem. Na straży pokoju na świecie mają stać organizacje międzynarodowe w tym ONZ. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że zarówno kościół katolicki jak i np. ONZ to instytucje, które będą wykorzystane do utworzenia jednego światowego rządu.

Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Wy zaś bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył" (I Tes.5:3-4).

W Biblii czytamy, że jednym ze znaków zbliżającego się końca świata będzie między innymi nawoływanie, że na świecie może istnieć pokój i bezpieczeństwo. Obserwujemy to wielokrotnie wysłuchując wiadomości. Jak widzimy tego typu deklaracje nie przynoszą pożądanych rezultatów.Kolejnym znakiem zapowiadającym koniec świata na podstawie Biblii ma być to, że zjednoczą się trzy siły ukazane symbolicznie w Apokalipsie. Smok, Bestia i fałszywy prorok. Smok reprezentuje fałszywą religie związaną ze spirytyzmem i pogaństwem być może będzie to religia Nev Age. Bestie w Objawieniu św Jana odzwierciedla papiestwo. Fałszywy prorok często jest utożsamiany z odstępczym kościołem protestanckim. Jak obecnie możemy zauważyć ruchy ezoteryczne mocno się uaktywniły w ostatnim czasie. Wiele osób odchodzi od swoich chrześcijańskich przekonań i wierzy w przekazy pisane pod natchnieniem duchów z tamtego świata. Rozpowszechnienie się religii Nev Age możemy zauważyć na przykład w wielkich korporacjach. Wiele osób jest zatrudnianych tylko na podstawie znaku zodiaku i daty urodzenia. Wielki niepokój mogą budzić również całkowicie sprzeczne z Biblią elementy wprowadzane przez kościoły protestanckie takie jak np. zgoda na udzielanie ślubów osobą homoseksualnym. Wszystko zmierza w bardzo złym kierunku. Ruch Nev Age również za nakazem duchów głosi, że nie długo nastanie epoka miłości i pokoju na świecie. 

Warto więcej uwagi poświęcić na temat mocno zaburzonego ładu w kościele katolickim. Wiele sekretów na temat jego upadku upublicznił już jakiś czas temu ks. Martin Malachi. Malachi napisał powieść: ,,Dom smagany wiatrem". Według jego słów książka została napisana na podstawie autentycznych wydarzeń jakie miały miejsce w Watykanie. Malachi opisuje w niej, że wśród elity duchowieństwa znajdują się sataniści,homoseksualiści i osoby dążące do władania nad światem. Wśród kardynałów i biskupów nie brak duchownych oddanych lożom masońskim. Napisana przez księdza książka sugeruje, że osoby pracujące na najwyższych stanowiskach w Kościele pracują nad tym by wprowadzić go w Nowy Porządek Świata. W swej całkowitej zaplanowanej formie zapanuje całkowita globalizacja pieniądza: wpływ kapitału i towarów będzie sterowany z jednego centralnego źródła. Każde państwo, które nie podporządkuje się nowemu systemowi, zginie. Dodatkowo zostaną rozszerzone struktury ONZ, które będą miały większy wpływ na nakazy etyczne w każdym państwie. Nowe nakazy będą miały na celu przede wszystkim zniszczenie wszelkich nakazów z Dekalogu. Obecnie jesteśmy świadkami jak wiele organizacji dąży do tego by ustanowić jeden dzień wolny od pracy - niedziele. Jak wynika z Pisma Świętego jedynym dniem świętym jaki ustanowił Bóg do oddawania jemu czci jest sabat. Podobno podczas II soboru watykańskiego tak naprawdę miała tam miejsce czarna msza. 

Wiele osób wciąż naiwnie wierzy, że politycy mogą zapewnić nam prawdziwy pokój i bezpieczeństwo. Pod kątem historycznym obecnie napisano wiele prac i publikacji, które jednoznacznie wskazują na to, że tak naprawdę u szczytu władzy znajdują się oddani sataniści i masoni. W Polsce wiele uwagi temu tematowi poświęcił dr Stanisław Krajski. Jeśli chodzi o elity w Europie warto na przykład przyjrzeć się ceremonii jaka miała miejsce w Szwajcarii. Tak naprawdę odbył się tam rytuał satanistyczny na, którym gościła między innymi Angela Merkel, Francis Holland, premier Włoch Matteo Renzi i wielu innych czołowych polityków europejskich (więcej o tym przeczytaj tutaj). Ktoś może przyjąć to z niedowierzaniem, że to tylko taki spektakl i nie warto odnosić się na siłę do jego symboliki. Przyjrzeć się wtedy można polityką nie z naszego europejskiego podwórka, a ze Stanów Zjednoczonych. Barack Obama był powszechnie poważany i nie jest znany jako skandalista. Jeden z ostatnich dekretów zatwierdzonych przez niego może wywołać w nas lęk, czy oby na pewno w dobrym kierunku zmierza świat ? Barack Obama przed swoim odejściem zalegalizował satanizm na szczeblu państwowym. Oznacza to szkołom udzielono zgody na przeprowadzanie zajęć fakultatywnych związanych z satanizmem. Państwo odtąd również było zobowiązane do finansowania podręczników związanych z satanizmem. W Detroit na część podpisanego dekretu odsłonięto nawet pomnik ku czci Szatana. Powiązania ze światem okultyzmu miał szef kampanii Hilary Clinton John Podesta. Na jaw wyszło, że był zapraszany do udziału w okultystycznych rytuałach z udziałem Mariny Abramović. Rytuał tak zwany "cooking dinner" odnosi się wprost do praktyk sekty Crowleya i składa się z serii okultystycznych aktów. Jednym z nich jest wykorzystanie krwi menstruacyjnej, mleka z kobiecej piersi oraz męskiego moczu i nasienia do tworzenia osobliwego obrazu. Brat Johna Podesty ma również podejrzane zainteresowania. Tony jest miłośnikiem sztuki alternatywnej w jego domu znajdują się kolekcje zdjęć roznegliżowanych nastolatek. Pod sufitem ma natomiast podwieszonego wygiętego w spazmie nagiego człowieka bez głowy. Według spekulacji obaj bracia są również zaangażowani na rzecz pornografii dziecięcej i działają w szajce pedofilskiej. Jeśli takie osoby są u szczytu władzy, a pewnie o wielu innych osobach nie wiemy, to warto zastanowić się, czy głoszony przez nich pokój i sprawiedliwość jest w ogóle realny. Warto na koniec dodać, że polityka i magia zawsze miały ze sobą wiele wspólnego na przestrzeni wieków (więcej przeczytasz tutaj).

Działania wojenne i ataki terrorystyczne mające obecnie miejsce w Europie i na świecie mają na celu przyspieszenie procesu utworzenia jednego globalnego rządu. W Europie coraz bardziej zwiększa się strach przed emigrantami wyznania muzułmańskiego. Proces ich przyjmowania nie przez przypadek zainicjowali światowi przywódcy. Wszystko ma na celu to by kraje w opresji zgodziły się na wprowadzenie jednolitego prawa mającego przysłużyć się do pokoju i bezpieczeństwa. Wiele ataków jak głoszą znawcy teorii spiskowych jest przeprowadzanych celowo za zgodą kraju w jakim się odbywają.

Bacznie obserwujmy wydarzenia jakie mają miejsce na świecie by trafnie ocenić sytuacje tego co naprawdę się dzieję. Zachęcam do osobistej analizy proroctw biblijnych pod kątem różnych religii. Polecam książkę: ,,Dom smagany wiatrem" oraz wszystkie książki S. Krajskiego odnośnie masonerii. Wszystkich katolików oburzonych artykułem zachęcam do zapoznania się ze szczegółami odnośnie II Soboru Watykańskiego i wpływach masońskich na jego przebieg.