Układ planet z Apokalipsy

Układ planet z Apokalipsy

Niedługo na niebie pojawi się kolejne z niesamowitych zjawisk astronomicznych. Układ planet idealnie będzie odpowiadał wersetowi z Apokalipsy św Jana. Jak czytamy w księdze Objawienia: Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. 

Co jest niezwykłe w tym fragmencie i dlaczego właśnie ten werset wypełni się na naszych oczach otóż Jowisz opuści łono Panny. Dokładnie 23 września będzie można zaobserwować konstelację Panny jakby obleczoną w Słońce, wznoszące się wprost za nią. U jej stóp znajdziemy Księżyc, a ponad jej głową umiejscowi się 12 gwiazd (9 z gwiazdozbioru Lwa oraz 3 dodatkowe - Wenus, Merkury i Mars). 

Czy ten znak zapowiada jakieś przerażające wydarzenia, które będą stanowić wypełnienie biblijnych proroctw ? Być może jest w tym jakaś prawda, ponieważ to kolejny znak astronomiczny jaki możemy zaobserwować w ostatnim czasie. Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie miała miejsce tetrada, czyli cztery kolejne zaćmienia Księżyca. Krwawy Księżyc jaki mogliśmy oglądać jakiś czas temu jest według niektórych zapowiedzią bliskiego przyjścia Chrystusa. Krwawe Księżyce przez Żydów są uważane za zapowiedź krwawej wojny. 

Jednym ze szczególnych znaków przyjścia Mesjasza ma być "zesłanie ducha", na wierzących. Jak opisuje to Biblia: Synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starci będą śnili, a młodzieńcy będą mieli widzenia. 

Rok 2017 przez większość jasnowidzów i proroków uważany jest za przełomowy. To podobno ostatni rok, który jest w miarę spokojny. W kolejnych latach możemy spodziewać się nie tylko wybuchu wojny, ale również wzmożonych katastrof naturalnych w różnych regionach świata.