Mały róg i Wielka Nierządnica w świetle proroctw zawartych w Biblii

Mały róg i Wielka Nierządnica w świetle proroctw zawartych w Biblii

W księdze Daniela jest napisane wyraźnie: Ale ty, Danielu zamknij te słowa i zapieczętuj księgę, aż do czasu ostatecznego ! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Słowa te świadczą o tym, że księga Daniela uzupełnia się z księgą Apokalipsy. Obie te księgi odnoszą się do wydarzeń jakie będą miały miejsce w czasach ostatecznych. 

Najważniejsze proroctwo zawarte w księdze Daniela podaje dokładny zarys historii świata od czasów Nabuchodonozaura, króla Babilonu do czasów nam współczesnych. Przekazane zaś zostało w formie snu: Ty, królu, miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. 

Według objawienia danego Danielowi, symbolizują one następujące po sobie królestwa. 

Głowa ze złota symbolizuje zatem króla Nabuchodonozora i państwo babilońskie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że według Biblii oraz odkryć archeologicznych (świadczą o tym chociażby odkrycia niemieckiego archeologa Roberta Koldeweya), Babilon powstał już w czasach legendarnego Nimroda  i był potężną i bogatą metropolią, w której obok wielkiej świątyni Marduka istniało ponad 50 innych świątyń i około 180 ołtarzy bogini Isztar.

Srebro symbolizuje Medo-Persję, o czym wyraźnie mówi sama Księga Daniela. Zdaniem wielu historyków Medo-Persja stanowiła jedno potężne imperium zdominowane przez królów perskich. Dlatego też Daniel przedstawia je jako jedną potęgę. 

 Trzecie królestwo, z miedzi, to oczywiście Grecja, o której również wspomina Daniel. Grecki historyk Arrianus dowodził, że król Aleksander faktycznie zdawał się być panem „całej ziemi”.

 Jednak w czasie kiedy Grecja cieszyła się wszechpotęgą, powstało na zachodzie nowe mocarstwo, czwarte królestwo symbolizowane przez żelazo, a było nim Imperium Rzymskie. Historyk Gibbon nazwał je ,,monarchią żelazną”. 

Dziesięć palców u stóp posągu wyobraża oczywiście również inne państwa powstałe po upadku cesarstw – rzymskiego (476) i bizantyjskiego (1453). Jak wiadomo, państwa te próbowano zjednoczyć zarówno poprzez militarne podboje, koligacje rodzinne, jak i działania religijne papiestwa. Wszystkie wspomniane środki i sposoby okazały się jednak bezskuteczne. Nawet dążenia Adolfa Hitlera, który chciał utworzyć 1000 letnia Rzeszę. Mimo to dążenia te nie ustały i w rezultacie ich na Zachodzie powstały: Amerykańska Rada Zjednoczenia Europy (1949), NATO (1949), Europejska Wspólnota Węgla i Stali (1951), EWG i Euratom (1957) oraz Klub Rzymski (1968). Warto zaznaczyć, że celem tego Klubu jest nie tylko zjednoczona Europa, ale również utworzenie światowego rządu.

Ostatecznie o zjednoczeniu tym zadecydował jednak dopiero Traktat w Maastricht (7 II 1992), który przekształcił EWG w polityczną instytucję, czyli w Unię Europejską.

Jak widać, aż dotąd ani jedno słowo przepowiedni proroczej dotyczące Europy nie pozostało niespełnione. Według Biblii, to bowiem Bóg „objawia tajemnice, wyjawia (…) co się stanie w przyszłych dniach” .Przewidział kierunek rozwoju cywilizacyjnego, poczynając od Babilonu i Persji na wschodzie, a kończąc na Europie, która przez wieki decydowała o losach prawie całego świata. Zapowiedział rozpad Imperium Rzymskiego i powstanie na jego gruzach krajów europejskich. Przewidział, że jedne kraje będą słabe i kruche, jak glina, a inne mocne i twarde, jak żelazo. Przewidział również, że ich integracja doprowadzi do powstania jakby ,,piątego królestwa”, które mimo to nadal będzie ,,po części mocne, a po części kruche” . I wreszcie zapowiedział, że chociaż ,,zmieszają się z sobą, to jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną”. 

Bardzo ciekawa interpretacja odnosi się do opisu Małego Rogu z księgi Daniela: Dziesięć zaś rogów z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, po nich zaś inny powstanie, odmienny od poprzednich, i obali trzech królów. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a [święci] będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie. A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe.

Mały róg wyłania się wśród dziesięciu rogów wyrosłych na głowie Smoka reprezentującego Imperium Rzymskie. Historyk Aleksander Flick napisał: Z ruin politycznego państwa rzymskiego wyrosło wielkie duchowe imperium w gigantycznej postaci kościoła rzymskiego. Papiestwo odziedziczyło po dawnym Rzymie między innymi miasto na siedmiu wzgórzach, Kurię Rzymską (rzymski Senat), nazwę kościół rzymski, łacinę jako język liturgiczny, prawo rzymskie wraz z torturami. 

Jest inny od pozostałych fragment ten idealnie pasuje do Państwa Kościelnego, które miało charakter religijny a zarazem polityczny. 

Prześladuje i wytraca świętych Najwyższego cytat ten pasuje do czasów inkwizycji. Inkwizytorzy zwykle dominikanie posługiwali się takimi metodami jak wykręcanie i łamanie kości, wyrywanie paznokci, miażdżenie palców i głowy, oślepianie, obcinanie języka, czy przypiekanie rozgrzanym żelazem. 

Kolejnym przykładem tego, że to musi być Watykan jest werset: Zamierza zmienić czasy i Prawo Boże. Kościół rzymski w swoim katechizmowym nauczaniu usunął przykazanie II, a X podzielił na dwie części. Dokonał również zmiany w IV przykazaniu, kiedy to przesunął dzień odpoczynku z soboty na niedzielę. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Bóg pobłogosławił siódmy dzień tygodnia jakim jest sabat, a według członków lóż masońskich szatan za swój dzień wybrał sobie pierwszy dzień tygodnia, czyli niedzielę. 

Kościół katolicki zdecydowanie nie zgadza się z tym, że to on jest wspomnianym Małym rogiem. Ciekawe fragmenty możemy odnaleźć również w Apokalipsie św Jana: I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. 

Czy Watykan można kojarzyć z demonami i duchami nieczystymi ? Obecnie duchowieństwo kojarzy się  źle przede wszystkim ze względu na utajony homoseksualizm wśród duchowieństwa oraz liczne afery związane z wykorzystaniem dzieci. Jeśli chodzi o demony warto przeczytać książkę Dom smagany wiatrem. Książka ta jest napisana na podstawie prawdziwych wydarzeń jakie mają miejsce wśród duchowieństwa jest tam pełno czcicieli Szatana, a nie raz w w kościołach odprawiane są podobno czarne msze. 

 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź pokaże ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wieloma wodami. Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. 

A kobieta była przyodziana w purpurę i szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. Jak wiadomo duchowni kościoła rzymskokatolickiego przywiązania są do swoich barw purpury i cenią sobie drogie kamienie, sygnety itp. 

Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jej królów. Rzym znajduje się na siedmiu wzgórzach. 

Czy Watykan i kościół rzymskokatolicki naprawdę może być siedliskie zła, czy to tylko wymysł protestantów ? Nie da się ukryć, że kościół rzymskokatolicki często w zadziwiający sposób odnosi się do symboliki lóż masońskich. 

 

 Na zamieszczonym obrazku przedstawiam okładkę czasopisma Wieczernik Ruchu Światło - Życia. Co ciekawe. w numerze na, którym widnieje najważniejszy symbol masoński nie ma ani wzmianki o lożach masońskich, czy symbolice. Okładka dla wielu osób, które nie znają się na symbolach okultystycznych może nic nie mówić. Czy nie jest to dziwne, że czasopismo związane z kościołem rzymskokatolickim przedstawia taką symbolikę odnoszącą się do czczenia Wielkiego Architekta, czyli samego Szatana ? 

A to plakat związany z festiwalem muzyki chrześcijańskiej, która odbyła się w Toruniu. Jak jest napisane na stronie festiwalu: jest ona jednocześnie drogą do pokonywania, uprzedzeń, wrogości i obojętności wobec innych ludzi, czy wyznań religijnych. Na plakacie również widzimy jeden z najważniejszych symboli lóż masońskich. A cytowany fragment zachęca wręcz co utworzenia Jednej Nowej Światowej Religii. 

Jedna z teorii głosi, że znakiem Bestii jaki przyjmie świat będzie święcenie niedzieli zamiast świętego dnia wybranego przez Boga. Widzimy jak większość krajów przeprowadza reformy, które mają na celu wywyższenie satanistycznej niedzieli nad dzień święty wybrany przez Boga. 

W obecnym czasie jakim żyjemy ważne jest obserwowanie dokładnie wydarzeń jakie mają miejsce na świecie i odnoszenie ich do biblijnych proroctw, które jak wynika z historii wypełniły się. Strzeżmy się nauk Wielkiej Nierządnicy, która zwiedzie swoje owce. Trzymajmy się Słowa Bożego w Biblii. 

Na koniec chciałabym przytoczyć pewną autentyczną historię. Pewna kobieta związana była na bardzo krótko z ezoteryką i wróżeniem z kart. W pewnym momencie swojego życia poczuła demoniczną obecność. Wystraszyła się i poprosiła o pomoc kapłanów z kościoła katolickiego, którzy nakazali jej czytanie Pisma Świętego. Kobieta ta zakupiła sobie mnóstwo książek i komentarzy biblijnych. W końcu doszła do czytania Apokalipsy i zastanawiała się nad tym kto może być Wielką Nierządnicą. Nagle poraził ją jakby piorun podczas czytania i w chwilowej wizji ujrzała papieża siedzącego na swoim tronie. Przeraziła się, ale ta myśl nie dawała jej spokoju. Poszła do kościoła katolickiego i podczas spowiedzi zapytała kapłana ze łzami w oczach, że czytając Objawienie św Jana miała taką wizję i spytała go, czy to możliwe, że kościół rzymskokatolicki to Wielka Nierządnica. Duchowny nic jej nie odpowiedział tylko uciekł z konfesjonału. Kobieta oczywiście po zachowaniu kapłana upewniła się, że jej wizja jest prawdziwa. Pani Maria Świeykowska jeździ po świecie i opowiada swoje świadectwo.