Watykan - Wielka Nierządnica 

Były jezuita dr Alberto Magno Romero Riviera (1935 ? 1997) wyjawił, że kościół katolicki jest apokaliptyczną Macierzą wszetecznic i obrzydliwością ziemi, siedliskiem demonów i wszelkiego nieczystego ducha. Wielką Nierządnicą, która zasiada na siedmiu wzgórzach i czyni nierząd z królami Ziemi. Riviera wyjawił również, że papieże służą astralnej demonicznej istocie zwanej Antychrystem. 

Kiedy zaczął się demoniczny kult w Watykanie ? Korzeni odstępstwa możemy szukać w czasach, kiedy chrześcijaństwo zostało ustanowione religią państwową. Okultyści za wszelką cenę chcieli zniszczyć prawdziwe chrześcijaństwo. Magowie założyli na siebie nowe szaty i zaczęli odgrywać rolę najwyższych kapłanów. Aby zwieść ludzi nadali swoim starym astralnym bogom nowe imiona. Teraz Jowisz był nazywany świętym apostołem Piotrem, a na przykład Wenus ? Marią Dziewicą. Za czasów Konstantyna Wielkiego bardzo mocno zaczęto mieszać satanistyczny kult Baala z naukami Chrystusa. 

Wiele rzeczy, które dzieją się w kościele odbywają się tak naprawdę za zamkniętymi drzwiami. Za naszymi plecami bądź dosłownie pod naszym nosem odbywają się bałwochwalcze rytuały, a kościoły przystrojone są okultystycznymi symbolami. Wmawia nam się, że to są symbole związane z chrześcijaństwem. 

Opłatek używany w komunii pochodzi z egipsko ? babilońskich wierzeń. W kulturze egipskiej opłatek w kształcie koła symbolizował słońce. W starożytnym Egipcie opłatek poświęcony był bogowi Ozyrysowi. Z pogańskich wierzeń na cały świat zostały rozpowszechnione takie praktyki jak: kult relikwii, czczenie posągów, obrazów i figurek. Praktykami szatańskimi są również pielgrzymki, o których Biblia nie wspomina. Strojenie i koronowanie postaci świętych, składanie darów i przystrajanie ołtarza kwiatami, modlitwa na różańcu, która była odmawiana przez braminów w Meksyku. Adoracja najświętszego serca obecna w antycznym Egipcie odnosiła się do wielbionego w starożytności Horusa. 

Były duchowny wyjawił wiele sekretów związanych z Watykanem. Przyznał, że czczenie ziemskiej matki Jezusa z Nazaretu zwanej Królową Nieba koliduje z naukami Chrystusa. 

Trzeba przyznać, że kościół rzymskokatolicki tak naprawdę nigdy nie miał nic wspólnego z naukami zawartymi w Piśmie Świętym. Historycznie czyny kościoła katolickiego są bardzo haniebne. 

W 1212 r. wyruszyła tak zwana krucjata dziecięca. Kościół bardzo popierał jej powstanie. Utworzona została armia składała się z samych dzieci wkroczyła na teren południowych Włoch. Wiele z dzieci zmarło nie wytrzymując straszliwych upałów, a także z braku prowiantu i wody. Zanim wpuszczono te dzieci na pokłady okrętów dzieci te były wykorzystywane seksualnie. Dzieci padły również ofiarą tajnej umowy. Zostały sprzedane muzułmanom jako niewolnicy. Co jakiś czas śledzimy nowie doniesienia mediów o tym, że ujęto księdza pedofila. Takie obrzydliwe czyny mają długą historię w kościele rzymskokatolickim. 

Dziś coraz bardziej otwarcie mówi się o dniach ostatnich. Arcybiskup Fulton J. Sheen pisał w swojej książce: Communism and the Consience of the West: Szatan ustanowi fałszywy kościół. Będzie miał wszystkie cechy i właściwości prawdziwego Kościoła, ale będzie jego przeciwieństwem pozbawionym boskiego ducha. To będzie mistyczne ciało Antychrysta, które będzie zewnętrznie przypominało Mistyczne Ciało Chrystusa. 

W 1820 r. powstał masoński dokument Alta Vendita przedstawiający plan zawładnięcia Watykanu przez masonerię od wewnątrz, poprzez wprowadzenie na stolicę Piotrową papieża ? masona. 

W czasopiśmie francuskim Actualites Religieuse w artykule Tajemnica ukryta czytamy, że Jan XXIII był pierwszym posoborowym papieżem, który stał się największym niszczycielem tradycji katolickiej. Apelował on o powołanie Uniwersalnego Kościoła Ekumenicznego. Już w tamtych czasach wiadome było, że ekumenizm to tak naprawdę koń trojański masonerii, dzięki któremu masoneria dokona zmian w fundamentalnym nauczaniu kościoła. Autor artykułu nawiązał do pontyfikatu Jana Pawła I, któremu masoneria pozwoliła pełnić tę funkcję przez 33 dni. 

Na zdjęciu z koronacji Jana XXIII możemy zobaczyć na rękawiczce masońskie słońce. 

Paweł VI w przemówieniu z 1973 r. powiedział: wszystkie religie są dobre, równe sobie nawet niechrześcijańskie. Następcy św Piotra: Pius XII, Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI oraz papież Franciszek powtarzali jak mantra deklaracje o równorzędności wszystkich religii. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że to wstęp do anhilacji wszystkich religii chrześcijańskich i oddania ich pod władzę gnozy, okultyzmu i kabały. Paweł VI akceptował cały program ONZ ? nieformalnego rządu światowego stworzonego przez masonerię do zakładania globalistycznych struktur podboju świata. 

Pierre Maviel w 1972 r. pisał w Les Frances Macons en France: Obecnie w ONZ podobnie jak w UNESCO działają wyłącznie masoni z różnych krajów o czym wiedział bez wątpienia papież Paweł VI. 

Paweł VI w jednym z przemówień do ONZ powiedział: Jesteście pomostem między narodami. Któż nie dostrzega konieczności doprowadzenia do ustanowienia światowej władzy zdolnej skutecznie działać na płaszczyźnie prawnej i politycznej. 

Opiszmy godło ONZ. 

- znajduje się na tle koloru niebieskiego ? taki odcień niebieskiego jest symbolem państwa Izrael

- kulę ziemską na sztandarze ONZ obejmują dwie gałęzie akacji, kulturowego drzewa masonerii wszystkich rytów

- każda z gałązek liczby 13 listków, 13 jest kultową liczbą w żydowskiej kabale

- kula ziemska składa się z czterech kręgów oznacza władzę nad całym światem 

- glob jest podzielony na 33 sektory jest to nawiązanie do 33 stopni Rytu Szkockiego Dawnego Uznanego 

 

W książce masona Salvatore Farina pod tytułem Księga Rytuałów Rytu Szkockiego Dawnego Uznanego czytamy, że masoni często używają imienia Jan, gdyż etymologicznie imię Jan jest nazwą, w której starożytni wielbili Słońce. W czasach, kiedy katolicyzm był religią dominującą, ukryli imię swojego pogańskiego boga Jan pod imieniem jednego z apostołów. Uroczystość boga Janusa koresponduje dokładnie z dwoma świętami ? 24 czerwca (równonoc) i uroczystość Jana ewangelisty, która odbywa się 27 czerwca (równonoc zimowa). Te dwa święta są obchodzone przez masonów. 

Opis Wielkiej Nierządnicy z Biblii idealnie pasuje do Watykanu. Papież bardzo mocno angażuje się w politykę, która wspiera masońskie dążenia. W Biblii jest ostrzeżenie, że mamy się strzec, kiedy będą głosić pokój i bezpieczeństwo. Warto samemu czytać Biblię i poznać nauki Jezusa aniżeli dać się omamić bluźnierczej manipulacji okultystycznego kościoła, który ma więcej wspólnego z Szatanem niż Bogiem. 

Źródła do uzupełnienia

Warto posłuchać -> link