Astrologia ezoteryczna

Astrologia ezoteryczna

Astrologia ezoteryczna uważa cały nasz system planetarny za jeden żywy organizm, za istotę żyjącą, obdarzoną duchem, duszą i ciałem. W podobny sposób ujmowali istotę naszego systemu słonecznego dawni filozofowie, jak np. Platon, podobną też tezę przyjmowali astronomowie aż do Keplera. Przyjmijmy te tezę - chociaż ona może niejednemu z nas będzie wydawała się śmieszną i niemożliwą do przyjęcia - jako hipotezę roboczą naszych rozważań. 

Czytaj więcej: Astrologia ezoteryczna

Znane osoby, które korzystały z rad astrologów

O horoskopie

Wielu ważnych władców żyło w niewoli swoich własnych astrologów. Niektórzy byli tak z nimi związani, że nawet na przejażdzkę konną nie wyruszyli bez wcześniejszego odczytania horoskopu. Podróżnik Krzysztof Kolumb (1451 - 1506) wypłynął trzy godziny później w poszukiwaniu kontynentu Amerykańskiego - podobno w czasie, kiedy gwiazdy były w bardzo przychylnej konstelacji. Cesarz rzymski Karol IV (1316 - 1378) znalazł idealną datę by położyć kamień węgielny pod budowę mostu Karola, czyli 9 lipca 1357. 

Czytaj więcej: Znane osoby, które korzystały z rad astrologów

Charakterologia astrologiczna - Strzelec

Charakterologia astrologiczna - Strzelec 

22/23 XI do 21 XII

Znak Strzelca przedstawia astrologia symbolicznie jako centaura strzelającego z łuku. Podwójna zaś postać centaura: pół konie - pół człowieka, miała oznaczać przejście świadomości ze stanu niższego do wyższego. Część ludzka, duchowa wytęża wzrok, kierując strzałę ku wyniosłym celom; część zwierzęca, materialna: koń, poniesie ducha ku ideałom dostrzeżonym w dali. 

Czytaj więcej: Charakterologia astrologiczna - Strzelec

Charakterologia astrologiczna - Rak

Charakterologia astrologiczna Rak

U ludzi podlegających silnemu wpływowi tego znaku uwydatnia się bardzo mocno strona psychiczna. Konstelacja ta daje cechy wybitnie medjalne, ogromną wrażliwość i podatność na sugestie, przeczucia, sny wieszcze, a także i skłonność do lunatyzmu. Jest to więc natura negatywna, marzycielska, chwiejna, o woli dość słabej, ale współczująca, uczynna, religijna i ludziom, których obdarzy swą sympatią, bardzo oddana.

Czytaj więcej: Charakterologia astrologiczna - Rak

Charakterystyka astrologiczna - Waga

Charakterystyka astrologiczna - Waga 

Ludzie urodzeni w tym okresie są pogodni, spokojni, zrównoważeni, pracowici, uczciwi, w obejściu niezmiernie mili, układni i życzliwi. Lubią spokój, harmonię, piękno, muzykę i śpiew, towarzystwo, kwiaty i wygody. Posiadają umysł logiczny i doskonały zmysł obserwacyjny. 

Czytaj więcej: Charakterystyka astrologiczna - Waga

Charakterystyka astrologiczna znaku zodiaku - Skorpion

Charakterystyka astrologiczna - Skorpion

Charakterystyczne cechy ludzi urodzonych w tym okresie, to bardzo silna wola i bardzo silna zmysłowość. Ludzie ci posiadają wiele godności osobistej, dużo wytrwałości i energii w dążeniu do pozstawionych sobie celów, nie znoszą krytyki, natomiast bardzo wrażliwi są na pochwały i uznanie. Odznaczają się nienasyconą żądzą wiedzy i chęcią przeniknięcia tajemniczych zagadnień życia i śmierci. Skorpion posiada niezwykły talent odkrywania słabych stron charakteru człowieka i z opinią swą wcale się nie kryje. Ludzie, którzy się z nim zetkną, mają możliwość prędko odkryć, czy zaliczył ich do swoich sympatii czy antypatii. O ile pierwsi mogą liczyć na żywą pomoc i wierność, o tyle drugim trudno uchronić się przed jego gryzącym sarkazmem lub nielitościwym gniewem. 

Czytaj więcej: Charakterystyka astrologiczna znaku zodiaku - Skorpion

Charakterologia astrologiczna - Bliżnięta

 

 

Ludzie urodzeni w tym okresie odznaczają się wielką ruchliwością i bystrością umysłu. Są ogromnie żądni wiedzy i nie dziedziny, która by ich nie interesowała. Specjalną ich namiętnością jest literatura: z książką i gazetą nie rozstają się nigdy. Są to więc ludzie rozumni o zdrowych optymistycznych poglądach i dużej dozie humoru. Uczciwi, tolerancyjni, otwarci, życzliwi, w towarzystwie bardzo lubiani ze względu na poczucie humoru i interesujące rozmowy. Znak Bliźniąt daję umysł bystry, wielostronny, praktyczny i ma dar do kombinowania i umiejętności przystosowania się szybko do nowych okoliczności. Wielostronność jest jednak też jego wadą, rozproszony bowiem umysł zbyt często skłonny jest do ślizgania się po powierzchni i dlatego mimo całej swej encyklopedyczności nie jest zdolny do solidnej, spokojnej pracy na dłuższą metę. Pociąg do zmian sprawia, że dość łatwo zmienia zawód, mieszkanie i otoczenie. 

Czytaj więcej: Charakterologia astrologiczna - Bliżnięta

Charakterologia astrologiczna - Byk

 

Tak jak we wszystkich znakach ziemnych. Występuje tu wielka skłonność do reagowania tylko na jeden główny bodziec i zrozumienie tylko dla jednej idei, która zdolna jest wtedy tak głęboko wsiąknąć w istotę, że nie da się jej już wykorzenić, bowiem cała siła woli zostaje poświęcona wytrwałej pracy w raz obranym kierunku. 

Czytaj więcej: Charakterologia astrologiczna - Byk