Lustro i magia

Lustro i magia 

W starożytności lustra stanowiły część instrumentarium jasnowidzów i czarowników, tarcze, czary pełne wody i przedmioty wypolerowane, w których się odbijają i odwracają ukryte współzależności, występują we wszystkich rodzajach rytuałów inicjacyjnych. 

Czytaj więcej: Lustro i magia

Jan Dee spirytysta na dworach w Europie

Jan Dee spirytysta na dworach w Europie 

W książce Aleksandra Krauhausera: ,,Czary na dworze Stefana Batorego" mieszczą się zebrane z różnych źródeł szczegóły szczegóły o magii, uprawianej na zamku krakowskim, a między innymi także o pobycie w Polsce Jana Dee, głośnego wówczas okultystę. 

Urodzony 1524 r. w zamożnej rodzinie londyńskiej, odbył Dee studia w Cambridge, udał się jako baccalaureus do Holandii na naukę matematyki i astrologii, wrócił do Cambridge jako magister, gdzie wykładał grekę, następnie podjął studia fizyki i alchemii, w Paryżu wykładał geometrię, wrócił 1552 roku do Anglii, gdzie mu król Edward VI wyznaczył pensję roczną i dochody z rektoratu Upton. Po śmierci tego króla kazała go Maria Katolicka na podstawie oszczerstw wtrącić do więzienia, skąd wyszedł za wstawiennictwem ludzi wpływowych. 

Czytaj więcej: Jan Dee spirytysta na dworach w Europie

Sabat czarownic

Sabat czarownic

Sabat wzbudzał wielkie zainteresowanie zarówno dociekliwych sędziów, jak profesjonalnych demonologów. Łączył on w jeden spójny system dawne legendy o tajemnych obrzędach z nowo powstałą koncepcją czarnoksięstwa jako herezji; bluźniercze parodie rytów chrześcijańskich w połączeniu z wyuzdanymi orgiami. Taka wizja sabatu kształtowała się stopniowo w ciągu XIV i XV stulecia w głownej mierze za sprawą powiązanych z Inkwizycją urzędników śledczych i sędziów. 

Czytaj więcej: Sabat czarownic

Co to jest okultyzm ?

Co to jest okultyzm ?

,,Jest to przecież dziedzina, w której najdostotniejsze rzeczy stykają nieco z szarlatanerią, gdzie także poznanie i zabobon tak łatwo kojarzą się ze sobą w realnym życiu i przede wszystkim tak łatwo mogą być utożsamione" Rudolf Steiner 1909 r. 

Słowo okultyzm pochodzi z łacińskiego occultus, które oznacza wiedzę tajemną. Obietnica nadprzyrodzonej mocy i wiedzy leży u podstaw wszystkich dziedzin okultyzmu. Jedne zajmują się przepowiadaniem przyszłości (horoskop, Tarot, kryształy, chiromancja), inne odsłaniają wiedzę nieznaną żywym (wywoływanie duchów, transkomunkowanie, medytacja), a jeszcze inne oferują paranormalną moc (magia, satanizm).

Czytaj więcej: Co to jest okultyzm ?

Przypadki opętania

Przypadki opętania - historie

Przypadki opętania, czyli zniewolenia ducha i ciała ludzkiego przez złe moce - szatana lub demony, to nie tylko domena zamierzchłych czasów. Dziś także egzorcyści - osoby zajmujące się wypędzaniem szatana, mają pełne ręce roboty, bowiem przypadków opętania nie brakuje. Oto najbardziej spektakularne przypadki opętania człowieka przez szatana.

,,Bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich"

List do Efezjan 6:12

Czytaj więcej: Przypadki opętania

Kult demonicznej zwierzchności

Kult zwierzchności demonicznej

Izraelici wierzyli, że niektórzy aniołowie sprawują kontrolę nad regionami świata. 

,,[Bóg] ustanowił granice ludzi według liczby swoich aniołów" (Pwt.32:8). Ten tekst wskazuje, że administracja nad poszczególnymi narodami została rozdzielona wśród korespondującej z nimi liczby anielskich mocy. 

Czytaj więcej: Kult demonicznej zwierzchności

Ordo Templi Orientis

Ordo Templi Orientis 

Mówi się o nich różnie, że organizują obrzędy magii seksualnej, podczas których praktykuje się seks oralny oraz analny i inne praktyki seksualne, czasami okrutne. W czasie rytuałów kobiety podobno odbywają stosunek z imitacją penisa Szatana i mają nadzieję na oświecenie. Czym jest tajemnicze stowarzyszenie Ordo Templi Orientis ?

Czytaj więcej: Ordo Templi Orientis

Klasyfikacja demonów według Alphonsus de Spina

Klasyfikacja demonów według Alphonsus de Spina

DEMONOLOGIA - nauka zajmująca się Demonami. Przede wszystkim rozwinęła się w religii etruskiej, gdzie wierzono zarówno duchy dobre (np. Junones - towarzysząca przy porodach), jak i złe. Demonologia XVI-wieczna twierdziła, że na świecie działało już 6666 legionów szatańskich, a każdy składał się z 6666 demonów. Było to zatem już całe "piekielne imperium", którego najwyższym zwierzchnikiem był:LUCYFER - cesarz,BELZEBUB - pełnił rolę księcia Demonów,SATANACH - marszałka polnego,FLEURETY - nadwornego mistrza,NEBIRES - podkomorzego itd.

Czytaj więcej: Klasyfikacja demonów według Alphonsus de Spina

Magia i polityka

Magia i polityka

Politycy i wielcy przedstawiciele administracji państwowej państwowych od wieków liczyli się i liczą nadal z opniami i przepowiedniami magów i astrologów, przyjmując ślepo ich porady, co miało i ma ogromny wpływ na wydarzenia na świecie. Z porad czarnoksiężników korzystała Elżbieta I Tudor, Katarzyna Medecyjska protektorka Nostrodamusa. Współcześnie najbardziej znana jest postać Ericka Jana Hanussena, osobistego maga kanclerza Hitlera, który niejednokrotnie był autorem decyzji wydanych przez Hitlera. Alianci na czele z Rooseveltem mieli swoich doradców astrologów i trudno było by znaleźć w kręgach wielkiej polityki tamtych lat chodź jedną osoblstość nie korzystającą w tej lub innej formie z ich usług.  Warto przypomnieć sobie również działalność Rasputina w carskiej Rosji. 

Czytaj więcej: Magia i polityka

Okultyzm w ,,Fauście" Goethego

Okultyzm w ,,Fauście" Goethego

Johann Wolfgang von Goethe

Wielu badaczy uważa ,,Fausta" za spowiedź Goethego. Goethe przez ponad 50 lat należał do loży masońskiej. Wszystkie w tym dziele zawarte symbole podporządkował ideom masonerii. Mefisto to symbol wtajemniczonego wolnomularza, który opanował Fausta, szukającego rozwiązania zagadki bytu. Gretchen, to naród niemiecki, ufny i prostoduszny przez chrześcijaństwo pozbawione tężyzny i zdolności samoobrony. Faust w pierwszej części, to mason niższego stopnia, który dopiero po wtajemniczeniu przez Mefista osiąga wyższy szczebel. Homunkulus to mason, który przez duchową niezależność nie może wznieść się na wyższy poziom, a cała tragedia zawarta w tym dramacie wynika z tego, że Goethe jako mason pozbawiony był własnej woli i musiał podporządkować się pod rozkazy i dyrektywy loży. Katolickie zaś zakończenie Fausta powstało pod wpływem koncepcji Różokrzyżowców.

Czytaj więcej: Okultyzm w ,,Fauście" Goethego