Przypadki opętania

Przypadki opętania - historie

Przypadki opętania, czyli zniewolenia ducha i ciała ludzkiego przez złe moce - szatana lub demony, to nie tylko domena zamierzchłych czasów. Dziś także egzorcyści - osoby zajmujące się wypędzaniem szatana, mają pełne ręce roboty, bowiem przypadków opętania nie brakuje. Oto najbardziej spektakularne przypadki opętania człowieka przez szatana.

,,Bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich"

List do Efezjan 6:12

Czytaj więcej: Przypadki opętania

Kult demonicznej zwierzchności

Kult zwierzchności demonicznej

Izraelici wierzyli, że niektórzy aniołowie sprawują kontrolę nad regionami świata. 

,,[Bóg] ustanowił granice ludzi według liczby swoich aniołów" (Pwt.32:8). Ten tekst wskazuje, że administracja nad poszczególnymi narodami została rozdzielona wśród korespondującej z nimi liczby anielskich mocy. 

Czytaj więcej: Kult demonicznej zwierzchności

Ordo Templi Orientis

Ordo Templi Orientis 

Mówi się o nich różnie, że organizują obrzędy magii seksualnej, podczas których praktykuje się seks oralny oraz analny i inne praktyki seksualne, czasami okrutne. W czasie rytuałów kobiety podobno odbywają stosunek z imitacją penisa Szatana i mają nadzieję na oświecenie. Czym jest tajemnicze stowarzyszenie Ordo Templi Orientis ?

Czytaj więcej: Ordo Templi Orientis

Klasyfikacja demonów według Alphonsus de Spina

Klasyfikacja demonów według Alphonsus de Spina

DEMONOLOGIA - nauka zajmująca się Demonami. Przede wszystkim rozwinęła się w religii etruskiej, gdzie wierzono zarówno duchy dobre (np. Junones - towarzysząca przy porodach), jak i złe. Demonologia XVI-wieczna twierdziła, że na świecie działało już 6666 legionów szatańskich, a każdy składał się z 6666 demonów. Było to zatem już całe "piekielne imperium", którego najwyższym zwierzchnikiem był:LUCYFER - cesarz,BELZEBUB - pełnił rolę księcia Demonów,SATANACH - marszałka polnego,FLEURETY - nadwornego mistrza,NEBIRES - podkomorzego itd.

Czytaj więcej: Klasyfikacja demonów według Alphonsus de Spina

Magia i polityka

Magia i polityka

Politycy i wielcy przedstawiciele administracji państwowej państwowych od wieków liczyli się i liczą nadal z opniami i przepowiedniami magów i astrologów, przyjmując ślepo ich porady, co miało i ma ogromny wpływ na wydarzenia na świecie. Z porad czarnoksiężników korzystała Elżbieta I Tudor, Katarzyna Medecyjska protektorka Nostrodamusa. Współcześnie najbardziej znana jest postać Ericka Jana Hanussena, osobistego maga kanclerza Hitlera, który niejednokrotnie był autorem decyzji wydanych przez Hitlera. Alianci na czele z Rooseveltem mieli swoich doradców astrologów i trudno było by znaleźć w kręgach wielkiej polityki tamtych lat chodź jedną osoblstość nie korzystającą w tej lub innej formie z ich usług.  Warto przypomnieć sobie również działalność Rasputina w carskiej Rosji. 

Czytaj więcej: Magia i polityka

Okultyzm w ,,Fauście" Goethego

Okultyzm w ,,Fauście" Goethego

Johann Wolfgang von Goethe

Wielu badaczy uważa ,,Fausta" za spowiedź Goethego. Goethe przez ponad 50 lat należał do loży masońskiej. Wszystkie w tym dziele zawarte symbole podporządkował ideom masonerii. Mefisto to symbol wtajemniczonego wolnomularza, który opanował Fausta, szukającego rozwiązania zagadki bytu. Gretchen, to naród niemiecki, ufny i prostoduszny przez chrześcijaństwo pozbawione tężyzny i zdolności samoobrony. Faust w pierwszej części, to mason niższego stopnia, który dopiero po wtajemniczeniu przez Mefista osiąga wyższy szczebel. Homunkulus to mason, który przez duchową niezależność nie może wznieść się na wyższy poziom, a cała tragedia zawarta w tym dramacie wynika z tego, że Goethe jako mason pozbawiony był własnej woli i musiał podporządkować się pod rozkazy i dyrektywy loży. Katolickie zaś zakończenie Fausta powstało pod wpływem koncepcji Różokrzyżowców.

Czytaj więcej: Okultyzm w ,,Fauście" Goethego

Aleister Crowley

Aleister Crowley 

Aleister Crowley urodził się 12 października 1875 r. w hrabstwie Warwick, w zamożnej rodzinie piwowarów. Jego rodzice byli członkami purytańskiej sekty Braci Playmouthskich. Dorastający Crowley był, więc wychowany w duchu głębokiej wiary w słowo Pisma Świętego. Jednocześnie jako nastolatek wykształcił w sobie równie głęboką pogardę dla chrześcijaństwa. 

Crowley po raz pierwszy objawił swą kontrowersyjną naturę jako student Trinity College w Cambridge. Opublikował wówczas własnym nakładem swój zbiór baśni Aceldama, który wywołał silne poruszenie wśród odbiorców. Było to pierwsze z około 70 pism, pośród których znajdziemy traktaty poświęcone mistycyzmowi i magii, powieści, recenzje literackie i eseje. Wszechstronność Crowleya znalazła wyraz również w jego zamiłowaniu do wspinaczki. W dziedzinie tej zyskał uznanie, zdobywając wiele szczytów na całym świecie i ustanawiając szereg rekordów. 

Głównym dążeniem Crowleya było jednak zgłębić tajemnice okultyzmu. Swej pasji oddawał się z wyjątkowym zacięciem, nie tracąc jednocześnie niczego ze swego sceptycyzmu. 

,,Naszą metodą jest nauka, naszym celem religia" A. Crowley 

Czytaj więcej: Aleister Crowley