Ordo Templi Orientis

Ordo Templi Orientis 

Mówi się o nich różnie, że organizują obrzędy magii seksualnej, podczas których praktykuje się seks oralny oraz analny i inne praktyki seksualne, czasami okrutne. W czasie rytuałów kobiety podobno odbywają stosunek z imitacją penisa Szatana i mają nadzieję na oświecenie. Czym jest tajemnicze stowarzyszenie Ordo Templi Orientis ?

Czytaj więcej: Ordo Templi Orientis

Klasyfikacja demonów według Alphonsus de Spina

Klasyfikacja demonów według Alphonsus de Spina

DEMONOLOGIA - nauka zajmująca się Demonami. Przede wszystkim rozwinęła się w religii etruskiej, gdzie wierzono zarówno duchy dobre (np. Junones - towarzysząca przy porodach), jak i złe. Demonologia XVI-wieczna twierdziła, że na świecie działało już 6666 legionów szatańskich, a każdy składał się z 6666 demonów. Było to zatem już całe "piekielne imperium", którego najwyższym zwierzchnikiem był:LUCYFER - cesarz,BELZEBUB - pełnił rolę księcia Demonów,SATANACH - marszałka polnego,FLEURETY - nadwornego mistrza,NEBIRES - podkomorzego itd.

Czytaj więcej: Klasyfikacja demonów według Alphonsus de Spina

Magia i polityka

Magia i polityka

Politycy i wielcy przedstawiciele administracji państwowej państwowych od wieków liczyli się i liczą nadal z opniami i przepowiedniami magów i astrologów, przyjmując ślepo ich porady, co miało i ma ogromny wpływ na wydarzenia na świecie. Z porad czarnoksiężników korzystała Elżbieta I Tudor, Katarzyna Medecyjska protektorka Nostrodamusa. Współcześnie najbardziej znana jest postać Ericka Jana Hanussena, osobistego maga kanclerza Hitlera, który niejednokrotnie był autorem decyzji wydanych przez Hitlera. Alianci na czele z Rooseveltem mieli swoich doradców astrologów i trudno było by znaleźć w kręgach wielkiej polityki tamtych lat chodź jedną osoblstość nie korzystającą w tej lub innej formie z ich usług.  Warto przypomnieć sobie również działalność Rasputina w carskiej Rosji. 

Czytaj więcej: Magia i polityka

Okultyzm w ,,Fauście" Goethego

Okultyzm w ,,Fauście" Goethego

Johann Wolfgang von Goethe

Wielu badaczy uważa ,,Fausta" za spowiedź Goethego. Goethe przez ponad 50 lat należał do loży masońskiej. Wszystkie w tym dziele zawarte symbole podporządkował ideom masonerii. Mefisto to symbol wtajemniczonego wolnomularza, który opanował Fausta, szukającego rozwiązania zagadki bytu. Gretchen, to naród niemiecki, ufny i prostoduszny przez chrześcijaństwo pozbawione tężyzny i zdolności samoobrony. Faust w pierwszej części, to mason niższego stopnia, który dopiero po wtajemniczeniu przez Mefista osiąga wyższy szczebel. Homunkulus to mason, który przez duchową niezależność nie może wznieść się na wyższy poziom, a cała tragedia zawarta w tym dramacie wynika z tego, że Goethe jako mason pozbawiony był własnej woli i musiał podporządkować się pod rozkazy i dyrektywy loży. Katolickie zaś zakończenie Fausta powstało pod wpływem koncepcji Różokrzyżowców.

Czytaj więcej: Okultyzm w ,,Fauście" Goethego

Aleister Crowley

Aleister Crowley 

Aleister Crowley urodził się 12 października 1875 r. w hrabstwie Warwick, w zamożnej rodzinie piwowarów. Jego rodzice byli członkami purytańskiej sekty Braci Playmouthskich. Dorastający Crowley był, więc wychowany w duchu głębokiej wiary w słowo Pisma Świętego. Jednocześnie jako nastolatek wykształcił w sobie równie głęboką pogardę dla chrześcijaństwa. 

Crowley po raz pierwszy objawił swą kontrowersyjną naturę jako student Trinity College w Cambridge. Opublikował wówczas własnym nakładem swój zbiór baśni Aceldama, który wywołał silne poruszenie wśród odbiorców. Było to pierwsze z około 70 pism, pośród których znajdziemy traktaty poświęcone mistycyzmowi i magii, powieści, recenzje literackie i eseje. Wszechstronność Crowleya znalazła wyraz również w jego zamiłowaniu do wspinaczki. W dziedzinie tej zyskał uznanie, zdobywając wiele szczytów na całym świecie i ustanawiając szereg rekordów. 

Głównym dążeniem Crowleya było jednak zgłębić tajemnice okultyzmu. Swej pasji oddawał się z wyjątkowym zacięciem, nie tracąc jednocześnie niczego ze swego sceptycyzmu. 

,,Naszą metodą jest nauka, naszym celem religia" A. Crowley 

Czytaj więcej: Aleister Crowley

Historia magii

Magia powstawała wraz z narodzinami ludzkości jako najwyrazistszy eksponent odwiecznej walki człowieka z nieznanym. Była obecna kiedy wyprostował się pierwszy homo sapiens: dobrodziejska, gdy wiódł bezpieczne życie, i złoczynna, gdy cierpiał na skutek rozmaitych nieszczęść i katastrof. W wielu pieczarach w Europie pozostawiła swoje ślady w postaci magiczno - symbolicznych rysunków mających przebłagać tajemne siły, aby zapewniły powodzenie w polowaniu, pomogły wygrać wojnę czy zapobiegały śmierci. 

Czytaj więcej: Historia magii

Rozdwojenie jaźni a seryjni mordercy

Mordercy twierdzą, że zbrodnię ,,popełnił ktoś" inny. Co jednak sądzić, gdy ten ,,ktoś" mieszka w głowie zabójcy ? 

Seryjni mordercy po ujęciu zdają się być całkiem zdrowi na umyśle, przynajmniej w świetle definicji obowiązującej w prawie. Z sali sądowej niemal bez wyjątku trafiają do więźien a nie do szpitali psychiatrycznych. Często jednak prawdziwą trudność sprawia pogodzenie obrazu dobrze zorganizowanego i rozsądnego człowieka z brutalnymi zbrodniami, których dokonał. 

Usiłując wyjaśnić tę rażącą sprzeczność, wielu komentatorów przywołało koncepcję rozszczepienia osobowości MPD. Zaburzenie to, polegające na rzekomym istnieniu więcej niż jednej osobowości w umyśle jednej osoby, może być pewnym wytłumaczeniem mechanizmu tych niezrozumiale bestialskich zbrodni. 

Teoria mówi, że u osób cierpiących na MPD osobowości dodatkowe potrafią czasami odebrać kontrolę nad ciałem osobowości podstawowej, co sprawia, że człowiek zaczyna postępować w nietypowy sposób. Osobowość główna zachowuje w najlepszym razie szczątkową pamięć tych poczynań, natomiast osobowości alternatywne manifestują się otwarcie dopiero w stanie hipnozy. 

Czytaj więcej: Rozdwojenie jaźni a seryjni mordercy