Klasyfikacja demonów

    - Gotterdamerung Hierarchia Demonów
 
 
1. Collin de Plancy "Dictionaire Infernale" (1863)
- Asmodeus - Niszczyciel
- Astaroth - Zapewnia przyjaźń wielkich władców
- Behemoth - Demon pobłażania
- Ronwe - Demon znający języki
- Urobach - z niższego rzędu demonów
- Andras - Wielki Markiz Piekielny, sieje niezgodę i kłótnie
- Beelzebub - Władca Much
 
 
2. Francis Barrett "The Magus" (1801)
- Mammon - Książę kusicieli
- Asmodeus - Książę zemsty
- Satan - Książę oszustów
- Belzebuth - Główny spośród fałszywych bogów
- Pytho - Książę duchów fałszu
- Belial - Książę niesprawiedliwości
- Merihim - Książę duchów zarazy
- Abbadon - Książę wojny
- Astaroth - Książę oskarżycieli i inkwizytorów
 
 
3. "Grimoire Honoriusza"
 
PODSTAWOWE DUCHY PIEKIELNE:
- Lucifer - Imperator
- Beelzebub - Książę
- Astarot - Wielki Diuk
 
WYŻSZE DUCHY:
- Lucifage Rofocale - Premier
- Satanchia - Wielki Generał
- Agaliarept - również generał
- Feurety - Porucznik Dowódca
- Sargantanas - Major
- Nebiros - Marszałek Polny
 
DUCHY PODWŁADNE:
Bael, Bathim, Agares, Pursan, Marbas, Abigar, Pruslal, Loray, Aamon, Valefar, Barbatos, Forau, Buer, Ayperos, Gusoyn, Nuberus, Botis, Glasyabolis
 
 
4. Johan Weyer "Hierarchy of Hell"
- Beelzebuth - Najwyższy wódz
- Satan - Zajmuje drugie miejsce jako książę ciemności
- Euronymous - Książę śmierci
- Moloch - Książę ziemi łez
- Pluto - Książę ognia
- Baal - Dowódca piekielnej armii
- Lucifer - Wymierza sprawiedliwość
- Asmodeus - Hazard
- Baalberith - Minister paktów i traktatów
- Proserpine - Książę demonicznych duchów
- Astaroth - Książę i skarbnik piekła
- Nergal - Szef tajnej policji
Chamos, Melchom, Bahamoth, Dagon, Adramalek
 
 
5. Sebastein Michaelis "Histoire admirablede la Possession et conversion d'une penitente" (1613)
 
PIERWSZA HIERARCHIA:
- Belzebuth - duma
- Leviathan - wiara
- Asmodeus - przepych
- Balberith - bluźnierstwo i morderstwo
- Astaroth - próżność i lenistwo
- Verrine - niecierpliwość
- Gresil - nieczystość
- Sonnilon - nienawiść
 
DRUGA HIERARCHIA:
- Carreau - brak litości
- Carnivean - obsceniczność
- Oeillet - bogactwa i dobrobyt
- Rosier - love
- Verrier - nieposłuszeństwo
 
TRZECIA HIERARCHIA:
- Belial - arogancja
- Olivier - okrucieństwo i chciwość
- Juvart - demoniczne opętanie
 
 
6. John Wier - hierarchia
- Bael - Król, Władca Wschodu, dowodzi 66 legionami
- Forcas - Prezydent
- Beur - Prezydent i dowódca 50 legionów
- Marchocias - Markiz i dowódca 30 legionów
- Behamoth - nieznane
 
 
7. Peter Binsfeld - Demony Siedmiu Grzechów Głównych (1589)
- Lucifer - duma
- Mammon - skąpstwo
- Asmodeus - lubieżność
- Satan - gniew
- Beelzebub- żarłoczność
- Leviathan - zawiść
- Belphegore - lenistwo
 
 
8. Faust - Hierarchia Królestw
- Beelzebub - Północ
- Lucifer - Wschód
- Belial - Południe
- Astaroth - Zachód
- Phlegathon - środek
 
 
9. Różne średniowieczne hierarchie:
 
SIEDMIU KSIąŻąT PIEKIELNYCH:
 
- Baal-Beryth - mistrz rytuałów i paktów
- Dumah - dowódca demonów gehenny
- Meririm - książę powietrza
- Rahab - książę oceanów
- Sariel - książę księżyca
- Mephistopholes - niszczyciel
- Lucifer Rofocale - pierwszy minister i kontroluje bogactwa
 
ARCYDEMONY PIEKIELNE:
- Adramaleck - Książę Ognia
- Carniveau - Demon Opętania
- Python - Książę kłamiących duchów
- Mammon - Książę kusicieli, skąpstwa i chciwości
- Rimmon - Książę błyskawic i burz
 
ARCYDEMONICE - jedna z niewielu hierarchii żeńskich demonów:
- Leviathan - Smok Chaosu
- Barbelo - nieznana
- Proserpine - Niszczycielka
- Astarte - Królowa duchów zmarłych
- Agrat-bat-mahlaht - Jedna z żon Szatana i demonica nierządnic
- Eisheth Zenunim - Tak jak wyżej
- Lilith - Ulubiona żona Szatana
- Naamah - demonica uwodzeni
 
Patrz też: Hierarchia królestwa ciemności