Kult zwierzchności demonicznej

Izraelici wierzyli, że niektórzy aniołowie sprawują kontrolę nad regionami świata. 

,,[Bóg] ustanowił granice ludzi według liczby swoich aniołów" (Pwt.32:8). Ten tekst wskazuje, że administracja nad poszczególnymi narodami została rozdzielona wśród korespondującej z nimi liczby anielskich mocy. 

Terytorium wiązało się w Biblii z wpływem, gdyż podlegało duchowym zwierzchnością. Kananejski bożek Baal był ciepieniem w boku Izraelitów, gdyż dali się wciągnąć w jego kult. Miał on wiele miejsc nazwanych swoim imieniem np. Baal - Peor, Baal - Gad, Baal - Hermon. Ich etymologia wskazuje, że Baal był uważany za pana tych miejsc. Wierzono, że od niego zależy obfitość zbiorów i pomyślność. Ludzie starali się pozyskać jego przychylność ofiarami i rytuałami. 

Biblia, oprócz Baala wymienia z imienia między innymi takie zwierzchności jak: Dagan, Moloch, Belzebub, Pyton, Królowa Niebios. Niektóre posiadały ogromny wpływ nad dużymi terytoriami przez długie okresy czasu. 

Księga Daniela mówi, że demoniczny książę, któremu podlegała Persja, miał taką moc na swym terenie, że opoźnił odpowiedź Daniela na modlitwę o trzy tygodnie. Przemogła go dopiero interwencja archanioła Michała, która nastąpiła w rezultacie postu Daniela. Pokazuje to, że terytorialne zwierzchności dysponują ogromną mocą. 

Trudno rozumieć Biblię nie wiedząc nic o duchowych zwierzchnościach. Biblia traktuje je jako żywe istoty, a nie jedynie archetyp czy symbol zła. Wiarę te podzielali Grecy czy Rzymianie. Platon na przykład, uważał demona (gr. daimon) za patrona miasta czy anioła strzegącego człowieka. 

Starożytni byli pragmatykami. Składali ofiary bożkom, bo wiedzieli, że przez to wpływają na sferę niewiedzialną, a przez nią na swoją rzeczywistość. Ofiary składane bożkom były ofiarami składanymi demonom. W zamian za oddawanie im czci udzielały one swojego patronatu. W ten sposób powstawały pakty z bóstwami, za którymi, kryły się duchowe zwierzchności. 

Najstarsze znany pakty powstały na Wschodzie. Pas między 10 a 40 stopniem geograficznym na północ od równika, obejmującym Afrykę oraz Bliski i Daleki Wschód misjolodzy nazywają ,,Oknem 10/40". Ten region zamieszkuje 80% najbiedniejszych ludzi świata. Warto się zastawnowić, czy to przypadek ? Dominują tam na ogół systemy niebiblijne, pogańskie, rytuały itp. 

Władcy szczególnie większych krajów często używali czarnej magii by zjednać sobie ,,pomoc demonów" w rządzeniu światem. Czy przypadkiem jest zainteresowanie Hitlera czarną magią ? Na średniowiecznych dworach również odbywały się czarne mszy by uzyskać taką pomoc. 

Patrz też: magia i polityka rozwój satanizmu i zbrodnie satanistów w Europie