Przypadki opętania - historie

Przypadki opętania, czyli zniewolenia ducha i ciała ludzkiego przez złe moce - szatana lub demony, to nie tylko domena zamierzchłych czasów. Dziś także egzorcyści - osoby zajmujące się wypędzaniem szatana, mają pełne ręce roboty, bowiem przypadków opętania nie brakuje. Oto najbardziej spektakularne przypadki opętania człowieka przez szatana.

,,Bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich"

List do Efezjan 6:12


Najbardziej ekstremalnym przykładem opętania przez diabła jest przypadek Anneliese Michel. Jej losy posłużyły za kanwę filmu "Egzorcyzmy Emily Rose". Dziewczyna mówiła wieloma głosami męskimi, żywiła się robactwem i piła własny mocz. Zaczęła też dysponować siłą nieproporcjonalnie większą w stosunku do swojej postury. Irytowały ją symbole religijne - niszczyła krzyże i figurki świętych. Ale musiało upłynąć aż 7 lat, zanim Kościół wydał zgodę na przeprowadzenie egzorcyzmów. Były one prowadzone przez dwóch księży do końca jej życia. Dziewczyna zmarła we śnie 1 lipca 1976 roku.

Przypadek George,a Likinsa żyjącego a XVIII w. został opisany w kronikach oraz wielu czasopismach. W maju 1778 r. pewna kobieta wyznała pastorowi, że podczas w podróży spotkała mężczyznę, cierpiącego na dziwną chorobę. Śpiewał dziwne pieśni i wydawał z siebie różne, trudne do zidentyfikowania dźwięki. Pastor dowiedział się, że mężczyzna - George Lukins, z zawodu krawiec - był wcześniej uczciwym i pobożnym człowiekiem i postanowił mu pomóc. Egzorcyzmy zostały przeprowadzone 13 czerwca 1778 r. W obrządku uczestniczyło siedmiu duchownych, którzy śpiewali pieśni i modlili się. Ich wysiłek przyniósł rezultaty - to, co nie udało się wcześniej lekarzom, udało się im. Mężczyzna został "uzdrowiony" po przeżywanych przez osiemnaście lat katuszach.

 Clara Germana Cele z RPA w 1906 r., w wieku 16 lat, miała zawrzeć pakt z diabłem. Zaraz potem w jej życiu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Pobożna wcześniej sierota, zyskała niezwykłe zdolności. Zaczęła przemawiać w obcych językach. Dysponowała nadludzką siłą, była agresywna i nie mogła znieść obecności symboli religijnych. Po skropieniu święconą wodą zaczynała lewitować. Trwające dwa dni egzorcyzmy odprawiło dwóch katolickich księży. W ich trakcie opętana nastolatka m.in. zaczęła uderzać w Biblię trzymaną przez jednego z duchownych, a także wyrwała mu stułę, próbując się za jej pomocą udusić. Wg relacji, egzorcyzmy przyniosły oczekiwany efekt i dziewczyna została "uzdrowiona".