Co to jest okultyzm ?

,,Jest to przecież dziedzina, w której najdostotniejsze rzeczy stykają nieco z szarlatanerią, gdzie także poznanie i zabobon tak łatwo kojarzą się ze sobą w realnym życiu i przede wszystkim tak łatwo mogą być utożsamione" Rudolf Steiner 1909 r. 

Słowo okultyzm pochodzi z łacińskiego occultus, które oznacza wiedzę tajemną. Obietnica nadprzyrodzonej mocy i wiedzy leży u podstaw wszystkich dziedzin okultyzmu. Jedne zajmują się przepowiadaniem przyszłości (horoskop, Tarot, kryształy, chiromancja), inne odsłaniają wiedzę nieznaną żywym (wywoływanie duchów, transkomunkowanie, medytacja), a jeszcze inne oferują paranormalną moc (magia, satanizm).

Przez naukę tajemną okultyści rozumieją zwykle naukę ukrywaną przed ludźmi niepowołanymi, a dostępną tylko dla ,,wtajemniczonych". W wiekach średnich i początkach doby nowożytniej każdy pogląd, odbiegający od uświęconego dogmatu, groził wyznawcy niebezpiecznymi następstwami. W 1600 r. Giordano Bruno zginął w Rzymie męczeńską śmiercią na stosie za to, że ważył się głosić nieskończoność bytu, wielość słońc oraz światów zamieszkałych...Dawni odkrywcy, naukowcy, mistycy, alchemicy kryli swoje poglądy pod postacią ukrytych symboli i tworzyli tajne bractwa. 

W naszych czasach nie brak okultystów, którzy naśladujac swoich poprzedników, nie przestają opowiadać cudów o misteriach starożytnych, o próbach, jakim poddawany był uczeń, zanim dostąpił wtajemniczenia i o nadludzkiej potędze tych wybrańców, którzy odziedziczyli po dawnych magach zasoby ich wiedzy. 

Z nauk okultystycznych wyłaniają się poglądy, wyrosłe na gruncie starych, odwiecznych wierzeń i nauk, o których nas poucza historia myśli ludzkiej. Wtajemniczenie nie wiodło zaś i nie wiedzie do jakieś prawdy ostatecznej, do tajemnicy nad tajemnicami, zapewniając uczniowi władzę i moc nadludzką, lecz uczy pewnego rodzaju spojrzenia na świat. Podobno na najwyższym stopniu wtajemniczenia kapłan egipski, biegnąc koło ucznia, wyjawia mu szeptem największą tajemnicę: ,,Ozyrys jest bogiem czarnym" tj. niepoznawalnym. 

Świadomość niewiedzy jest szczytem poznania, absolut jest bowiem niezbadany; postęp polega tylko na tym, że możemy coraz lepiej zdawać sobie sprawę z ogromu tajemnic  bytu. 

Przez okultyzm w szerokim potocznym zrozumieniu rozumiemy kompleksy zjawisk okultnych (niewyjaśnionych z dziedziny fizycznej i psychicznej) jak doktryny, wierzenia, praktyki, związane z tymi zjawiskami. Do "okultystów" zaliczamy więc w potocznej mowie zarówno "metapsychologów", którzy badają fakty "metapsychiczne" metodą naukową, wystrzegając się formułowania, przedwczesnych teorii, jak spirytystów: zaliczamy media i praktyków różnego rodzaju wróżenia, magów uprawiajacych czarną magię. Do dziedziny okultyzmu należą zjawiska: telepatii, jasnowidzenia, psychoskopię. 

Wszelka wiedza tajemna musi wypływać z dwu myśli: 

  1. że poza światem widzialnym istnieje świat niewidzialny, świat narazie ukryty dla zmysłów i dla myśli przykutej do zmysłów 
  2. że człowiekowi dana jest możliwość wniknięcia w ten utajniony świat drogą rozwoju, zdolności drzemiących w jego duchu 

Okultyzm czerpie swe myśli i filozofię ze: źrodlisk myśli gnostyków, neoplatońskiej filozofii, z Kabały, ze średniowiecznego hermetyzmu i astrologii, z mądrości braminów.