Działalność upadłych aniołów od początku stworzenia świata do czasów obecnych

Działalność upadłych aniołów od początku stworzenia świata do czasów obecnych

Najpowszechniejszy pogląd odnoszący się do początków istnienia zła na świecie jest taki, że zło na świecie pochodzi od grupy aniołów, którzy zbuntowali się i zgrzeszyli przeciwko Bogu. Jedno z dzieł, które nie weszło do kanonu Pisma Świętego Życie Adama i Ewy stwierdza, że aniołowie mieli za zadanie uwielbić Adama, ponieważ został obdarzony Bożym podobieństwem. Szatan i jego towarzysze nie zrobili tego i zostali za to wypędzeni z nieba. 

Według księgi Henocha zostali oni wypędzeni do niższych części wszechświata, ale nadal byli istotami nadludzkimi, swoją siłę wykorzystywali do tego by unieszczęśliwiać ludzi i krzyżować Boże plany wobec świata. Upadli aniołowie według księgi Objawienia zostali uwięzieni w Otchłani. Księga Henocha opisuje to miejsce jako bezwładne i straszne

Według jednego z badaczy Pisma Świętego w ogrodzie Eden pojawiła się niebiańska istota, która nie była prawdziwym członkiem królestwa zwierząt. Nie był to zwykły wąż. Była to anielska istota powiązana z Radą Nieba. Słowo, które oznacza istotę z ogrodu Eden to nachasz. Słowo to ma potrójne znaczenie. Słowo nachasz w rzeczowniku oznacza węża. W czasowniku wyraz ten oznacza oszukiwać bądź oszukiwać przez wróżbiarstwo. Trzecie znaczenie tego słowa odnosi się do przymiotnika. Przymiotnik ten oznacza brązowawy albo mosiężny-połyskujący. Hebrajski tekst Biblii piszę go z dodatkiem ha-nachasz. Tekst ten interpretować można jako błyszczący oraz święcący. Świetlistość w Piśmie Świętym jest często przypisywana istotom anielskim. Dzieło pod tytułem Ż życia Adama i Ewy zawiera relację samej Ewy o jej upadku. Historia opisuje, że Szatan zbliżył się do Ewy pod postacią jednego z aniołów, który odgrywał cały czas bardzo ważną rolę i jest w niej przedstawiany jako uczestnik regularnych aktów uwielbienia Boga. 

W Nowym Testamencie Lucyfer utożsamiany jest z Szatanem, a w żydowskim Targumie z Samaelem. W micie Samael zajmuje dwuznaczną pozycję jest jednocześnie przywódcą wszystkich szatanów i największym księciem w niebie, który rządzi aniołami i mocami planetarnymi

Pochodzenie anielskich imion jest niejasne, ale niektóre z nich są ściśle związane z pełnioną przez nich funkcję. Imię Rafał związane jest z leczeniem, pochodzi z hebrajskiego słowa rafa, które oznacza leczyć. Imię Raguel oznacza tego, który dokonuje zemsty, wywodzi się z hebrajskiego słowa rag, które oznacza zniszczyć. Wszystkie anielskie imiona posiadają cząstkę el, które tłumaczyć można jako bóstwo, bóg, która wskazuje na to, że odzwierciedlają one starszą pierwotną ideę Synów Bożych, którzy tworzą boską radę tronową w Biblii. 

Według żydowskich mitów Synowie Boży zostali zesłani po to by uczyć ludzi prawdy i sprawiedliwości. Przez trzysta lat dobrze pełnili swoją funkcję. Nauczyli między innymi Henocha wszystkich sekretów nieba i ziemi. Według jednego z mitów po upadku do Adama przybył anioł, który nauczył go używania narzędzi kowalskich, kleszczy i młota, a także prowadzenia wołu, aby nie zaległ z orką. Z czasem Synowie Boży zapalali pożądaniem do kobiet śmiertelnych i zbrukali się stosunkami seksualnymi; zadowalali się dziewicami, matronami, mężczyznami i zwierzętami. 

Księga Henocha tak to opisuje: Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przystawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa. Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci. Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać. Giganci odwrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć. I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew. 

Pan powiedział do Gabriela: Występ przeciw bękartom i rozpustnikom, przeciw synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów czuwających z pośrodku ludzi. Odeślij ich i poślij ich jednego przeciw drugiemu niech się wygubią w bitwie. Tekst ten możemy odnieść do mitologii, która jest pełna historii o walczących ze sobą bogami. 

Według księgi Henocha demony powstały w ten sposób, że po śmierci gigantów ich dusze nadal pozostały na tym świecie. Demony nadal pozostali w kontakcie z ludźmi. Informują nas o tym przekazy z różnych części świata. Upadłe anioły miały wielki wkład w rozwój cywilizacji. Kronika z Akakaor tak to opisuje: Na początku wszystko było chaosem ludzie żyli bezrozumnie i bez wiedzy. Aż przybyli bogowie oni przynieśli im światło. Przybysze stworzyli wielkie imperium. Wytoczyli drogi i kanały [...] Ludzie pokłonili się czcią przed obcymi, którzy przybyli by objąć Ziemię we władanie. Jako swoją ojczyznę Obcy wymienili świat położony w głębinach kosmosu. Stamtąd przybyli, aby przynieść innym światło swojej wiedzy. Warto dodać, że większość megalitycznych budowli powstawała w odniesieniu do mapy nieba między innymi do pasa Oriona. Demona rządzącego konkretną planetą ludy mogły zjednać sobie różnymi ceremoniami i zaklęciami. 

Księga Jubileuszów zawiera ciekawą próbę wyjaśnienia tego jak to się dzieję, że pomimo uwięzienia demonicznych sił zło ciągle pozostaje bardzo aktywne na tym świecie. Według tej księgi przywódcy złych duchów pozwolono pozostawić 10 swoich uczniów jako pośredników, mających karać ludzkość, podczas, gdy reszta została osadzona w więzieniu. 

Księga Objawienia jako jeden ze znaków końca świata wymienia, że będzie jak za dni Noego. Za czasów Noego naszą planetę zamieszkiwali Synowie Boży. Naziści przez wiele lat pracowali nad projektem mającym na celu stworzenie nadczłowieka. Okultystyczna fundacja The Vril za pomocą medium podobno uzyskała kontakt z istotami niematerialnymi. Jeden ze zbrodniarzy wojennych Klaus Barbie opowiadał o tym, że bogowie umożliwią mu opuszczenie Ziemi pod warunkiem, że naziści odtworzą ciała bogów i stworzą hybrydy, które staną się jakby garniturami dla owych istot. Barbie opisywał, że widział Ziemię z orbity. Pod kryptonimem Bronhilda Niemcy starali się stworzyć humanoida. Według jednej z pogłosek hitlerowcy w zamku Książ otworzyli tak zwane "kryształowe trumny". W ich środku znajdowały się wielkie gigantyczne zwłoki mające około 2,5 metra długości. W obozach koncentracyjnych dr Mengele tworzył z ludzi potworów. Po wyzwoleniu obozu radzieccy żołnierze zobaczyli między innymi kobietę, która zamiast ręki miała świnką racicę. Całkiem prawdopodobne jest to, że w zamierzchłej przeszłości duchy nieczyste próbowały zyskać jakieś niematerialne ciało. Każdy z nas słyszał historię o mitycznych potworach jak minotaur, centaur itp. Kilkanaście lat temu była nagłośniona sprawa klonowania ludzi. Według części teologów nieczyste duchy inspirują w ten sposób ludzi by proces tworzenia ludzi był całkiem sprzeczny z zamysłem Boga co do kreacji życia na Ziemi. Naziści próbowali odtworzyć DNA gigantów by duchy nieczyste ponownie powróciły na ten świat w formie materialnej. Podobno w wielu laboratoriach na świecie tworzone są potwory podobne do tych z filmu Wyspa dr Moreau. Obecnie tworzone są zwierzęce hybrydy z ludzkim DNA. Pracuje się nad tym by uzyskały one ludzką świadomość i poznanie.  

owca z ludzką twarzą 

Od kilkudziesięciu lat pojawiają się na całym świecie wzmianki o istotach z kosmosu, które porywają ludzi. Dokonują przy tym makabrycznych eksperymentów. Zapładniają kobiety i odbierają im ich dzieci. Owe istoty przekazują ludziom prawdy duchowe. Kosmici deklarują, że przygotowują ludzkość na nastanie nowej ery. Jeśli ktoś zgłębi temat porwań ufo to w pewnym momencie dostrzeże niesamowite podobieństwo do okrutnych satanistycznych rytuałów. W Apokalipsie jest fragment mówiący o tym, że w czasach ostatecznych diabelskie duchy wychodzą ku królom całej ziemi, by ich zgromadzić na końcową bitwę przeciw Bogu. Być może taki scenariusz odnosi się do kontaktu ludzkości z istotami pozaziemskimi. NASA ostatnio coraz bardziej nagłaśnia nowe odkrycia, które sugerują, że inne planety również mogą być zamieszkałe. 

Warto zawsze pamiętać o tym, że człowiek jest istotą duchową i nie znalazł się na tym świecie przypadkowo. Codziennie zmagamy się z siłami ciemności. Jak jest napisane w Biblii: Bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami z okręgach niebieskich.