Archonci - władcy tego świata

Archonci - władcy tego świata 

Słowo archont wywodzi się z języka greckiego archai  w oryginale oznacza początek, pana bądź władcę. Według pism gnostyckich archonci są to psycho - duchowe pasożyty. Istoty te mają obsesje na punkcie kreowania własnej egzystencji, która jest całkowicie przeciwstawna do pierwotnego i uniwersalnego strumienia miłości i jedności utworzonego przez Stwórcę. Archonci próbują zastąpić ład i porządek na dysharmonię i nieporządek. Archonci pozostają niewidoczni dla ludzkiego spektrum postrzegania. Zamieszkują oni w ciemnej chmurze, która otacza naszą planetę. Istoty te żywią się energią. Człowiek jest istotą duchową. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że myśli i słowa mają moc. Archonci żywią się głównie cierpieniem ludzkich istot. Strach, rozpacz, ból, agresja to uczucia, które je żywią. 

Archonci mają wiele nazw: Szatan, Lucyfer, Aryman itp. Archonci wpływają głównie na ludzką podświadomość wprowadzając nam dewiacyjne myśli do naszego umysłu. Byty te są niewidzialne i sprytnie ingerują w historię ludzkości. Istoty te programują ludzi by przede wszystkim ludzie nigdy nie odkryli ich istnienia. 

W apokryficznej księdze Ewangelii św Filipa czytamy: Archonci postanowili zwieść człowieka, ponieważ zobaczyli w nim pokrewieństwo z prawdziwymi dobrami. Wzięli nazwę dobrych i dali ją niedobrym, ażeby przez nazwy zwieść go i związać je z niedobrymi. A jeśli pozyskują sobie przychylność, niech oddalą je od niedobrych i umieszczą je w dobrych, które były im znane. Postanowili bowiem zabrać wolnego i uczynić sobie niewolnika na wieki.

Księgi magów wspominają o duchach żywiołów i przyrody. Jak opisuje je księgi ezoteryczne są to istoty wrogie człowiekowi, jednak za pomocą różnych rytuałów można zyskać ich przychylność. 

Archonci w liczbie mnogiej oznaczają bogów tego świata. Terminologia słowa archonci prawdopodobnie odnosi się do zwierzchności, które zarządzają w powietrzu. W Biblii słowo archont bardzo często występuje. Niestety wiele przekładów źle oddaje to słowo. 

Paweł w liście do Efezjan czytamy: Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnością, przeciw władcom przeciw rządcą tego świata tych ciemności przeciw pierwiastkom duchowych zła na wyżynach niebieskich

Jedna z ciekawych tez głosi, że Jezus Chrystus wykupił nas spod prawa Archontów. Każdy człowiek, który rodzi się na naszej planecie staje się niewolnikiem tego prawa. 

W odniesieniu do tej teorii w Biblii możemy odnaleźć fragment: głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani Archontów władców tego świata zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnice mądrości Bożej mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z Archontów władców tego świata gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały.

Inny równie ciekawy fragment Pisma Świętego sugeruje nam, że kiedyś żyliśmy pod ich prawem: żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata według sposobu archonta władcy mocarstwa powietrza to jest ducha, który działa teraz w synach buntu.  Fragment ten może nam wskazywać na to, że archonci działają w synach buntu, którzy za wszelką cenę starają się by ludzie nie poznali prawdziwego Boga. 

Ilu jest archontów wyjaśnić to może nam pewien kluczowy fragment w Biblii: są tak zwani bogowie czy to na niebie, czy to na ziemi i dlatego jest wielu bogów i wielu panów wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg i Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy i jeden Pan, Jezus Chrystus przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. 

Archonci próbują zniewolić ludzkość poprzez narzucenie mu wielu fałszywych doktryn religijnych. Warto przypomnieć sobie historie objawienia danego Mahometowi przez anioła. Wiemy jak chore tezy głosi Islam. Wykorzystywanie dzieci, nienawiść do innowierców są całkowicie sprzeczne z wszelkim ludzkim sumieniem. To archonci oddziałując na nasze umysły próbują nam wmówić, że natura ludzka jest zła. Prawdziwa ludzka natura to: współczucie, opieka, wrażliwość, miłość, wybaczanie, współpraca i radość. Nauczmy się, więc wybaczać i dawać ludziom dobro, które mamy w sobie zamiast dokarmiać te duchowe pasożyty.