Przekleństwo rodowe

Przekleństwo rodowe

Grzechy nie mogą przechodzić z pokolenia na pokolenie, nie ma czegoś takiego jak dziedziczenie grzechów w rodzinie. Niektóre demony przechodzą z pokolenia na pokolenie, trzymając się klątwy ściągniętej na ród przodka. Za swoich przodków nie ponosimy winy, ale spadają na nas jej konsekwencje. Do takich zaliczyć możemy na przykład grzeszne nawyki, skłonności do perwersji seksualnych, do nałogów. Grzech taki jak spirytyzm czyli przywoływanie demonów stanowi zaproszenie złego do życia osoby, która się zajmuje takimi praktykami. Coraz częściej spotyka się osoby, które cierpią z tego powodu, że ktoś z bliskich im osób zajmował się okultyzmem. Jeżeli człowiek wywołuje duchy, zwraca się do wróżbitów bądź czci szatana to przychodzi demon. Załóżmy, że osoba, która stosowała takie praktyki umarła, to jednak nie oznacza, że demon opuścił mieszkanie tej osoby. Anioł ciemności będzie chciał nawiązać relacje z resztą domowników jako konsekwencję grzechu tej zmarłej osoby.

Demonom znacznie łatwiej kusić do popełniania grzechów, które w danej rodzinie już zostały popełnione. Popełniając grzechy, które w Biblii nazywane są obrzydlistwem. Demony będą kusić naszych bliskich do popełnienia tych samych grzechów. Jeśli człowiek ulegnie kuszeniu, to stanie się kolejną osobą w rodzinie, która dała demonom dostęp do siebie – a tym samym prawo do działania w pokoleniu. W pierwszej kolejności demony nakłaniają do grzechów przeciwko życiu: do aborcji, samobójstwa, śmiertelnych nałogów oraz nienawiści, nałogów, czy też nienawiści. Często w takich rodzinach popełnia się te same grzechy. Często związane jest to na przykład ze skłonnością do uzależnień na przykład ojciec alkoholik ma syna alkoholika. Ludzie mawiają wtedy często, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, że taka rodzina. Nie jest to prawda. W ujęciu duchowym taka rodzina jest zniewolona. Jeżeli człowiek wybierze życie blisko Boga, to demon będzie musiał odejść. Demony jednak wciąż będą atakować następne pokolenia, aby ponownie zyskać możliwość działania w danej rodzinie.

Obecność zła można często wyczuć. Oczywiście rzadko demony się bardzo manifestują. Obecność demona można zauważyć na przykład zmieniające się zachowanie członka rodziny. Celem działania demonów jest głównie dręczenie bądź kuszenie. Kiedy człowiek powinien zdać sobie sprawę z tego, że na jego życie mają wpływ złe siły ? Jeśli ktoś nieustannie odczuwa lęk, nieustannie miewa myśli samobójcze, posiada nienawistne myśli. Człowiek może wyzbyć się wszelkiego zła dopiero wtedy, gdy wchodzi w bliską relację ze Stwórcą. Szatan w takim momencie traci władzę nad człowiekiem, który całkiem wyrzeka się zła. Dręczenie fizyczne jest rzeczywiście trudne do zniesienia.

Dręczenia duchowe głównie ataki psychiczne, zazwyczaj kiedy budzą się z myślą, że życie nie ma sensu oraz natarczywe myśli, że trzeba popełnić samobójstwo. Osoby dręczone często odczuwają nieokreślony lęk. Złe duchy maja zdolność przenoszenia swoich emocji, odczuć i pragnień na umysł człowieka. Taki człowiek, kiedy później wraca do pełnej świadomości, że to nie były jego emocje. Tak bardzo demoniczna siła działa na nasz umysł, na naszą świadomość, na naszą duchowość.

W czasach starotestamentowych panowało przeświadczenie, że Bóg karze za grzechy przodków, do trzeciego i czwartego pokolenia. Z Biblii wynika, że Pan Bóg błogosławi dobro do tysięcznego pokolenia. Konsekwencją zła jest obecność szatana, który jest przekleństwem. Przekleństwo to jest zło, które ściągamy na siebie z powodów naszych grzechów. W Księdze Powtórzonego Prawa (Pwt 28, 15 – 68), zaczynający się od słów: Jeśli nie usłuchasz głosu Pana, Boga swego, i nie wykonasz pilnie wszystkich poleceń i praw, które ja dzisiaj tobie daję, spadną na Ciebie wszystkie te przekleństwa i dotkną Cię. Nie oznacza to jednak, że Bóg chcę cierpienia człowieka. Jeśli Bóg odrzuca Boga to automatycznie Szatan zyskuje władze nad życiem danego człowieka. Wybierając zło przyciąga zło do siebie.

Warto podkreślić, że jeśli człowiek chcę się uwolnić spod działania złych mocy to powinien przede wszystkim wybaczyć swoim krzywdzicielom. Nienawiść brak przebaczenia to głównie przeszkody na drodze do uwolnienia i uzyskania uzdrowienia. Brak przebaczenia zamyka nas na łaskę. Często w rodzinie panuje grzech nie przebaczenia. Demony żerują na takich emocjach, jak poczucie odrzucenia i winy, nieprzebaczenie i niedowartościowanie, upokorzenie, strach i rebelia. Większość ludzkich problemów bierze swój początek właśnie w sferze emocjonalnej i duchowej. 

Jak powinniśmy walczyć z demonami ? Słowo Boże dla osób dręczonych zaleca post. Pamiętajmy, że nasz świat jest światem materialnym, który jest zanurzony w świecie duchowym. Dziedziczne zdemonizowanie przechodzi z pokolenia na pokolenie, dopóki ktoś nie weźmie odpowiedzialności za grzechy swoich przodków. Należy je wyznać, po czym powołując się na krew Chrystusa zmyć ją i złamać.