Przekleństwo międzypokoleniowe: nauka i Biblia

Przekleństwo międzypokoleniowe: nauka i Biblia

Psycholog z Uniwersytetu w Nicei Anne A Schutzenberger (ur. 1919) przyczyniła się do rozwoju dwóch nurtów w psychoterapii: psychogenealogii oraz transgeneracyjność. Psychogenealogia to nauka, która stara się zagłębić wiedzę o przodkach poszerzoną o aspekt psychologiczny. Transgeneracyjność to nauka, która skupia się na przekazie między pokoleniami. 

Badania prof. Schutzenberger potwierdzają, że członkowie każdego rodu tkają sieć losu, nieświadomie powielaną w kolejnych pokoleniach - czasem nawet przez setki lat. Związane jest to głównie z traumatycznymi wydarzeniami, które są silnie nacechowane emocjami i przeradzają się w traumy. Badania potwierdziły, że nieszczęśliwe zdarzenia i choroby powtarzają się przez kilka pokoleń na przykład powielają się choroby fizyczne, psychiczne, wypadki, samobójstwa, czy nieoczekiwane zgony. Według nauki takie zachowania są podświadomie przekazywane kolejnym generacjom w genach. 

Nowa nauka zwana epigenetyką również zajmuje się analizą przekazywania genów oraz ich dziedziczenia. W zależności od stylu życia i sposobu odżywiania się udowodniono, że nasze dna to bryła, którą kształtuje środowisko. Dla przykładu jeśli ktoś pali do 20 roku życia, a potem rzuca palenie, to nie zmienia to faktu, że jego potomstwo oraz prawnuki również będą mieć pociąg do tego nałogu ze względu na przekazaną modyfikację genów. Jeśli ktoś będzie się prawidłowo odżywiał i prowadził zdrowy tryb życia to przekaże lepszą jakość swoich genów przyszłym pokoleniom.

Epigenetyka bardzo dobrze potwierdza autentyczność Pisma Świętego. Bóg zakazał spożywania pewnych pokarmów ze względu na to, że były niezdrowe dla człowieka. Stwórca chciał, aby człowiek przekazywał swojemu potomstwu prawidłowe geny, które u przyszłych pokoleń nie wywołają chorób. Między innymi Bóg zakazał: Wieprza, ponieważ ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę, lecz nie przeżuwa połkniętego pokarmu, ten jest dla was nieczyste. Wieprz jest czymś w rodzaju biologicznego "odkurzacza". Świnia wszystko, włącznie z gadem, zdechłym szczurem i odchodami. Świnie prawie nie przestają żreć, dlatego ich kwasy żołądkowe nie mogą spenetrować wszystkiego, co zjadły. W rezultacie, mnóstwo pasożytów, bakterii, wirusów, toksyn przenika do mięsa wieprzowego, a z obiadem do żołądka konsumenta. 

Według Pisma Świętego demony przechodzą z pokolenia w pokolenie, trzymając się klątwy ściągniętej przez ród przodka. Za grzechy przodków nie ponosimy odpowiedzialności, ale spadają na nas jej konsekwencje. Do takich zaliczyć można grzeszne nawyki, skłonność do perwersji, samobójstwa, homoseksualizmu, czy chorób. Izraelici rozumieli, że grzechy ojców ściągają przekleństwo na cały dom, otwierając go na demoniczny wpływ. Pan powiedział, że będzie karał grzechy ojców do trzeciego i czwartego pokolenia. 

Jak można rozpoznać, że rodzina znajduje się pod przekleństwem ? Wymienić można naprawdę wiele takich sytuacji, które świadczą o demonicznym zniewoleniu danej rodziny. Na przykład jeśli w rodzinie występuje często załamanie nerwowe, czy depresje. Człowiek czuje się w rozsypce emocjonalnej. Chroniczne lub powtarzające się choroby to również znak tego, że przekleństwo przechodzi z pokolenia w pokolenie. Przypadki poronień, czy niepłodności u kobiet również jest jednym z przekleństw. Przypadki,  których często pojawia się rozpad rodziny bądź sytuacje, gdy dzieci są wyobcowane od swoich rodziców, braci i sióstr. Do przekleństwa można również zaliczyć brak pieniędzy. To sytuacja, jeśli ktoś ledwie wiąże koniec z końcem i zawsze cierpi niedostatek. To, co zwykle nazywa się skłonnością do wypadków, czy tak zwanego pecha, jeśli jesteś jedną z osób, która często miewa wypadki prawdopodobnie znajdujesz się pod przekleństwem. Jeśli w danej rodzinie powielają się pewne perwersje jak często występujący homoseksualizm, czy zniewieściałość to również oznaka klątwy działającej w danym klanie. Samobójstwo lub nienaturalne śmierci powtarzające się w rodzinie to również znak przekleństwa. 

W Biblii jest napisane: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca serce ! Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre: mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, nie zaludnionej. (Jer. 17: 5-6). Człowiek, który odrzuca Boga nie znajduje się pod łaską i błogosławieństwem Boga. 

Jak można złamać klątwę i przekleństwo ? Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że wielki bój między siłami dobra i zła nie są bajką, lecz czymś realnym co ma miejsce. Należy zaufać Bogu i wprowadzić Słowo Boże oraz modlitwę do swojego życia. Pójście do tak zwanych ezoterycznych uzdrowicieli nie przyniesie żadnych efektów. Najlepiej udać się na msze o uwolnienie bądź modlitwę o uwolnienie u chrześcijańskiego duchownego. 

Można również zastosować post z modlitwą do Boga z gorącą prośbą o złamanie klątwy, czy przekleństwa w rodzinie. Można zastosować taką modlitwę:

Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym i jedyną drogą do Boga. Że umarłeś na krzyżu za moje grzechy i powstałeś z martwych. Przychodzę do Ciebie teraz po miłosierdzie i przebaczenie. Wierzę, że mi przebaczasz i przyjmujesz mnie jako swoje dziecko. Panie, znasz ten mój szczególny problem, demoniczne naciski, które mnie dręczą, Panie chcę wypełnić Twoje warunki i przyjąć Twoje uwolnienie. Przede wszystkim przebaczam każdej osobie, która kiedykolwiek mnie zraniła lub skrzywdziła. Wszystkim im teraz przebaczam. Odrzucam wszelkie zgorzknienie, urazę i wszelką nienawiść. Wierzę, że mi przebaczyłeś. Dziękuje Ci za to. Wyrzekam się swoich grzechów (należy je wymienić). Wyznaję, że działałem na terytorium Szatana. Panie, jeśli jest jakieś przekleństwo nad moim życiem, to dziękuję Ci, że na krzyżu Ty stałeś się przekleństwem, abym ja mógł być od niego wolny i mógł przyjmować błogosławieństwo. Proszę teraz o uwolnienie od przekleństwa i o wejście do błogosławieństwa Panie, chcę teraz wystąpić przeciwko każdemu złemu duchowi, który zajmuje jakąkolwiek część mojej osobowości. Chcę Ci powiedzieć, że ich nienawidzę. Odwracam się teraz przeciwko nim i w autorytecie imienia Jezus rozkazuję im opuścić mnie. Wydalam je teraz w imieniu Jezus.