Magia i związane z nią zagrożenia

Magia i związane z nią zagrożenia

Magia to nauka i sztuka wywoływania zmiany mającej nastąpić  zgodnie z wolą człowieka. Każda pożądana zmiana jest wywołana dzięki zastosowaniu właściwego rodzaju i stopnia siły użytej we właściwy sposób. Każde takie inicjowane działanie jest działaniem magicznym. Co ważne, warunkiem koniecznym do spowodowania zmiany jest zdolność do przywoływania we właściwy sposób niezbędnych sił.

Człowiek może do siebie przyciągać i wykorzystywać te siły do których jest przystosowany. W Biblii jest napisane: Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Egzorcyści wielokrotnie podkreślają, że osoby zaangażowane w takie praktyki jak: wróżenie, spirytyzm, chiromancje, czy stosują bioenergoterapię przyciągają do siebie siły nieczyste. Aleister Crowley w swoich dziełach poświęconych magii wielokrotnie podkreślał, że rytuał magiczny nie może odbyć się bez najważniejszego etapu ceremonii magicznej, czyli czczenia bóstwa. 

Magia to sztuka mająca na celu usiłowanie poznania i władania duchowym, ludzkim, zwierzęcym i roślinnym światem wraz ze sferą materii nieożywionej poprzez pozazmysłowe środki z zastosowaniem mistycznych ceremonii. Niektórzy chwalą magię jako dar otrzymany od Boga. Osoby uprawiające magię deklarują również, że można jej użyć w dobrym celu. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z jej demonicznego pochodzenia. 

Praktykując czarną magię usiłuje się między innymi podporządkować sobie bądź zniszczyć drugiego człowieka. Do ceremonii magicznych bardzo często potrzebna jest krew bądź zastępczo stosuje się kadzidełka. Zdolności magiczne często przekazywane są z pokolenia na pokolenie i stanowią przekleństwo rodowe. Uprawianie magii ma naprawdę przerażające konsekwencje. 

Magia stanowi kulminacyjny punkt rebelii wobec Boga. Biała magia jest również często używana w wielu chrześcijańskich grupach. Biała magia jest wypełnieniem słów apostoła Pawła z listu do Koryntian, że nawet szatan przybiera postać anioła światłości. Biała magia to tak naprawdę czarna magia pod płaszczykiem religijności. W białej magii występują rozmaite chrześcijańskie symbole odgrywające pewną rolę w powiązaniu z numerem 3 Trójcy Świętej (3 krotne powtórzenie Modlitwy Pańskiej, 3 biblijne wersety, 3 świeczki). Biała magia wypatrza zasady modlitwy. W autentycznej modlitwie dana osoba całkowicie poddaje się Bożej woli. Istotą białej magii jest przymuszanie Boga do działania. Człowiek zajmujący się białą magią jest również inspirowany przez siły ciemności. 

Samo istnienie magii jest silnie podważane. Psychiatria traktuje problem magii jako symptom choroby umysłowej. Psychologia stwierdziłaby, że gdy ludzie znajdują się pod wpływem magii, jest to rezultatem niewłaściwego wychowania, oraz, że takie osoby są źle przystosowani do otoczenia ze względu na przesądy oraz posiadają błędną koncepcję życia. Warto w tym miejscu dodać, że wiele pionierów zarówno z dziedziny psychiatrii jak i psychologii chętnie zajmowało się okultyzmem. Doskonałym tego przykładem jest postać C. Junga. 

Magia jest nieodłącznym elementem polityki. Ciężko uwierzyć w to, że wpływowi ludzie używali jej jeśli byłaby tylko fikcją. Najbardziej znanym tego przykładem jest Rzesza niemiecka. Pod koniec XIX wieku na terenach niemieckich formowały się pierwsze tajemnicze stowarzyszenia, które zajmowało się czarną magią. Do najbardziej znanych ugrupowań należy towarzystwo Thule. Wiadomo, że zarówno Adolf Hitler jak i Józef Stalin interesowali się magią i okultyzmem. To nie jedyni przywódcy, którzy byli zafascynowani magią. W latach 1957 r. - 1971 r. przywódca Haiti Francois Duvalier stosował magię voodoo by zastraszać swoich przeciwników. 

Współcześnie przykładem państwa, gdzie nadal praktykowane jest magia jest Benin. Voodoo jest oficjalną religią tego państwa od 1996 r. Przez swoich wyznawców voodoo uważane jest za wyznanie miłujące pokój, którego obrzędy magiczne mogą czynić dobro, przynosić szczęście w miłości, powodzenie w interesach, czy leczyć choroby. Praktyki voodoo są często stosowane do rzucania uroków, czy przywoływania nieszczęść na daną osobę. Dla zapewnienia przychylności bogów często składane są ofiary z ludzi. 

Obecnie coraz więcej publikacji poświęconych jest magii i okultyzmowi. Magazyny dla kobiet zachęcają je by zastosowały uroki miłosne i przyciągnęły do siebie wymarzonego mężczyznę bądź by zastosowały zaklęcie i odmieniły stan swoich finansów. Wszystko może wydawać się nic nie szkodliwą zabawą, ale tego typu praktyki stanowią zaproszenie dla sił ciemności. 

Kurt Koch w swojej książce: ,,Pomiędzy wiarą a okultyzmem" opisał wiele historii związanych z praktykowaniem magii w rodzinach i jakie są tego konsekwencje. Pozwolę sobie zacytować jedną z nich: Absolwent chrześcijańskiego uniwersytetu przez wiele lat praktykował wróżenie z kart dla siebie dla siebie, swojej rodziny, oraz członków swojego zboru. Po jego śmierci żona stała się alkoholiczką. Całą pensję zużywała na picie. Jej dom był wypełniony butelkami. W dodatku kobieta ta zaczęła zajmować się białą magią i w ten sposób kontynuowała okultystyczną tradycję męża. Jej córka również poszła w ślady rodziców. Została ona opanowana przez zabobonne nawyki swojej matki. Kiedy dziewczyna miała 17 lat zachorowała umysłowo i została oddana do przytułku. Magia i przesądy zniszczyły całą rodzinę. 

Pewna kobieta często chodziła do kobiety zajmującej się ezoteryką. Od momentu, gdy zaczęła to robić, w jej domu jak gdyby zaczęło straszyć. Słyszała skrobanie i pukanie, a także widywała mgliste, upiorne postacie. Przeżycia te były przyczyną jej strachu, dlatego też udała się po pomoc i poradę do pastora, który mógł by przyprowadzić ją do Chrystusa. Gdy kobieta się nawróciła straszenie w jej domu ustało. 

Pewien młody mężczyzna, którego lekarz określił jako schizofrenika, wyznał podczas rozmowy duszpasterskiej, że posiada zdolność zabijania małych zwierząt oddalonych od niego na pewną odległość, posługując się jedynie swoimi zdolnościami magicznymi. 

Kobieta miała dwie córki, nad którymi wymawiane były zaklęcia, gdy jeszcze były dziećmi. Podczas tego magicznego zabiegu zaklinacz trzykrotnie posługiwał się Modlitwą Pańską. Gdy dzieci podrosły, matka często uciekała się do astrologii, wróżenia z kart i chiromancji. W dodatku otrzymała pewien miesięcznik od lekarza, który uprawiał okultyzm. Później, w wieku dwudziestu siedmiu lat najstarsza córka została umieszczona w zakładzie dla umysłowo chorych. Uważa się, ze jest ona nieuleczalnie chora. Cała rodzina była bardzo wrogo nastawiona do religii, ale pomimo to zostali oni zmuszeni przez chorobę, aby szukać porady u chrześcijańskiego duchownego. 

Biblia nie bez powodu ostrzega przed tego typu praktykami: Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę[ kto składa w ofierze swoje dziecko], uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary;  nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni.