Kim jest Szatan ? 

Koncepcja złego przeciwnika Boga znana jest od tysięcy lat. Lucyfer, Belzebub, diabeł, Szatan ma wiele imion i przybiera różne postacie. Lucyfer mylnie jest przedstawiany jako istota z rogami i kopytami. Jego wizerunek został bardzo mocno zniekształcony i odbiega od tego, który został nam przedstawiony w Biblii. Dzięki takiemu wyobrażeniu wiele osób po prostu nie wierzy w jego istnienie. Według Pisma Świętego Szatan jest uwikłany w walkę - jest on nicią przewodnią od Księgi Rodzaju po Apokalipsę. Imię Szatan powstało z hebrajskiego czasownika satan, co znaczy atakować. Szatan jest przede wszystkim oskarżycielem i przeciwnikiem ludu Bożego. 

 Pismo Święte tak opisuje Lucyfera: Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. Mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie: rubin, topaz, diament, tarszisz, onyks, beryl, szafir, karbunkuł, szmaragd, a ze złota wykonano okrętki i oprawy na tobie, przygotowane w dniu twego stworzenia. Jako wielkiego cherubina opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej, chodziłeś pośród błyszczących kamieni. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w Tobie nieprawość. Z tego fragmentu możemy wywnioskować, że Szatan zajmował w niebie wysoką pozycję. Stwórca stworzył go jako doskonałego anioła. Piękny wygląd i ogromna inteligencja Lucyfera budziły respekt aniołów.

 Pismo Święte przedstawia nam piękno i potęgę Lucyfera. W określeniu ,,syn jutrzenki" zawarty jest też jakiś niepowtarzalny urok. Jego dotyczą właśnie również słowa: Ty, który mawiałeś w sercu swoim: Wstąpię na niebiosa,. Powyżej gwiazd Bożych postawię swój mój tron. Zasiądę na górze obrad, na krańcach Północy. Wstąpię na szczyty obłoków. Podobny będę do Najwyższego. Jak wynika z tego fragmentu zamiast kierować uwielbienie wobec Stwórcy, Lucyfer zapragnął go dla siebie. Zaczął podburzać inne anioły wobec dotąd panującego porządku. Podczas buntu w niebie udało mu się przeciągnąć na swoją stronę aż 1/3 aniołów:I wybuchła walka w niebie Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Bóg nie zniszczył Lucyfera od razu. Pozwolił na to by on istniał i działał. Usunięcie szatana z nieba stwarzało zagrożenie dla wszystkich pozostałych inteligentnych istot. Bóg mógł usunąć bunt w zarodku, ale unicestwienie Lucyfera sprawiłoby, że zamiast miłości, strach byłby motywacją do bezwzględnego posłuszeństwa Stwórcy. Lucyfer pragnął ustanowić gdzieś we wszechświecie swoją stolicę i w danym miejscu zrównać się ze Stwórcą. Szatan miał nieskrępowany dostęp do zamieszkałych wszechświatów. Sugeruje się, że wybrał najmłodszą planetę, która nie znała jeszcze zbyt głęboko wspaniałomyślności i uprzejmej miłości swojego Boga.

Przez brak posłuszeństwa wobec Stwórcy Lucyfer utracił swoją dawną chwałę w niebie. Dziś jego działania polegają głównie na tym by ludzie nie wierzyli, że Prawo Boże jest nadal aktualne. Szatan w Biblii jest również nazwany władcą tego świata. Cytat ten świadczy o tym, że ma on bardzo wielki wpływ na wartości, opinie, cele, nadzieje i poglądy większości ludzi. W obecnych czasach ludzie, którzy mają jakieś wartości postrzegani są jako ciemnogród. Bardzo prężnie promowany jest styl życia opierający się jedynie na zaspokajaniu swoich najniższych instynktów. Celem Lucyfera jest przede wszystkim zaburzenie dotąd panującej harmonii utworzonej przez Stwórcę. Przerażające jest obecnie to, że wiele ludzi sądzi iż Szatan jest tylko koncepcją filozoficzną, a nie inteligentnym upadłym aniołem, który wciąż ma wpływ na naszą rzeczywistość. W czasie między pierwszym przyjściem Chrystusa a Paruzją zły duch chcę zdobyć jak najwięcej ludzi; jest to walka, którą prowadzi szaleniec, wiedząc, że już jest pokonany, świadom tego, że ma mało czasu.

 W 1563 r. Johan Weyer z zawodu medyk tak opisał Lucyfera: Szatan odznacza się wielkim męstwem, niewiarygodną przebiegłością, nadludzką mądrością, najgłębszą przenikliwością, najwyższą rozwagą, nieporównywalną umiejętnością skrywania zgubnych forteli pod maską prawdy oraz nieskończoną nienawiścią wobec rodzaju ludzkiego, nieprzejednaną i nieuleczalną.

W początkach istnienia chrześcijaństwa nie istniała współczesna idea piekła, która jest miejscem tortur i wiecznej męki. Według Żydów po śmierci człowiek dobry, czy zły trafiał na miejsca zwanego Szeolem. Z czasem do chrześcijaństwa zaczęło przenikać coraz więcej niebiblijnych wierzeń, które miały wpływ na bardzo duże wypatrzenie wizerunku diabła. 

Szczególnie mocno na wizerunek Szatana miał wpływ rzymskiej i greckiej mitologii. Szatan zyskał czarną skórę i włosy po mitycznym władcy podziemi jakim był Hades. Dużą popularnością wśród Rzymian cieszył się Pan, który był łagodnym bogiem muzyki i szczęścia. Uczyniono z niego demona. Chrześcijaństwo wpłynęło na to, że stał się satyrem z kozimi racicami. Szatan przyjął najpopularniejsze cechy Pana. Stał się paskudną bestią z rogami na głowie. Zyskał owłosione ciało i rozszczepione racice Pana bądź stopy ze szponami starożytnego smoka. 

Przez tysiące lat smok uchodził za symbol sił zła i to po nim Szatan odziedziczył pazury u stóp. 

Współcześnie drwi się z istnienia Szatana. Jak pisał duchowny Baudelaire'a: Największy podstęp diabła to przekonanie nas o tym, że on nie istnieję. 

Współczesne działanie naszej cywilizacji związane jest przede wszystkim na wynoszeniu człowieka i eliminacji Stwórcy z życia codziennego. Promuje się tego typu ideologie, że człowiek dzięki wiedzy i postępowi technologicznemu może sam stać się panem świata. Nie potrzeba mu już do życia Boga. Postęp techniczny będący dziełem człowieka może rzekomo pokonać problemy współczesnego świata takie jak: ubóstwo, wojny, a nawet być może i śmierć. Media wciąż narzucają nam hasła w stylu, że lepiej, że Boga nie ma, bo człowiek może cieszyć się nieograniczoną wolnością. Tak obecnie zakulisowo działa Szatan. 

Warto dodać, że świat przeżywa obecnie rozkwit i prawdziwy renesans okultyzmu. Wiele znanych osób należy do lóż masońskich, gdzie czczą Lucyfera w ukryciu. Loga firm, przekazy podprogowe z symbolami okultystycznymi głównie w teledyskach powinny u nas zapalić czerwoną lampkę, że naprawdę jesteśmy świadkami toczącego się duchowego boju o duszę każdego z nas, a Szatan nie jest tylko literacką postacią i symbolem pozytywnego bohatera, który chciał przynieść ludziom oświecenie jak ukazywano go często w epoce romantyzmu, a tak naprawdę jest upadłym inteligentnym aniołem, który chcę zniewolić każdego z nas. I nie jest to na pewno przystojny mężczyzna, który tak naprawdę chcę nam pomóc jak został ukazany w serialu: ,,Lucyfer". 

Dzisiaj, gdy przypomniałem sobie ten obraz, który tyle razy okazje miałem podziwiać, muszę przyznać, że istota na nim sportretowana odznaczała się cechami charakterystycznymi dla ponadprzeciętnej inteligencji: wysokie czoło, przenikliwe oczy i postawa sprawiały wrażenie, że ta osoba czynu, mająca ogromy majestat. - Czy twierdzi pan, że ten obraz przedstawia prawdziwe oblicze Szatana ? - zdołałem w końcu z siebie wydusić ? - Tak w rzeczy samej. I prawdopodobnie zastanawia się pan, gdzie się podziały te ohydne, niemal zwierzęce cechy charakterystyczne dla jego wyglądu cechy ? - zaśmiał się i dodał: Przepraszam za ten śmiech. Ale uwierzcie mi drodzy dżentelmeni, że nie śmieje się z waszego oszołomienia. Jestem naprawdę zachwycony i rozbawiony myślą, że duchy demoniczne okazały się tak sprytne - ukrywały swą prawdziwą tożsamość i nawet teraz, w wieku postępu naukowego i rozwoju nauki ogromna większość chrześcijan wciąż wierzy w diabła z rogami i kopytami.  

Wyżej wstawiony cytat pochodzi z książki R. Morenau. Podróż w świat nadprzyrodzony byłego członka sekty okultystycznej, który w swoich wspomnieniach zdradził naprawdę wiele na temat działania złych sił we współczesnym świecie. Nie pozwólmy sobie wmówić, że zło nie istnieję. Nie tylko ilość zjawisk nadprzyrodzonych powinna być dla nas solidnym dowodem na to, ale również fakty historyczne. Wiele znanych postaci z historii było bardzo poważnie zaangażowanych w okultyzm jak na przykład: Hitler, Stalin, czy Piłsudski.