Kim byli bogowie egipscy według wizji K. Emmerich

Kim byli bogowie egipscy na podstawie wizji K. Emmerich ? 

 Katarzyna Emmerich (1774 r. – 1824 r.) była to niemiecka mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka katolicka. Jako nastolatka wstąpiła do klasztoru. W 1811 r. na jej ciele pojawiły się stygmaty oraz zaczęła miewać wizję. Na podstawie jej przekazów Mel Gibson nakręcił film opowiadający o męce Chrystusa pod tytułem: ,,Pasja”. 

Katarzyna Emmerich wspomina o bożkach Izydzie (Isis, Aset), Ozyrysie, Aspisie oraz innych. W swoich wizjach bardzo jasno wyjaśnia, skąd się wzięli i na czym polegała ich wiedza oraz religia starożytnych Egipcjan.

,,Lud był strasznie zabobonny, kapłani tak ciemni, tak oddawali się wróżbiarstwu, że w Heliopolis nawet sny ludzi zbierali i spisywali patrząc przy tym na gwiazdy.  ,Egipcjanie oddawali cześć różnym zwierzętom, ropuchom, żmijom i krokodylom. Przypatrywali się zupełnie spokojnie, gdy krokodyl pożerał człowieka”

,,Kiedy Józef przybył do Egiptu nie oddawano jeszcze czci bożkowi-bykowi, lecz ten kult krótko potem, w skutek snu faraona o siedmiu tłustych i siedmiu chudych krowach przyjęto."

,,Złe duchy musiały wówczas mieć inną bardziej cielesną siłę, widziałam bowiem czarodziejstwo egipskie będące pod wpływem tych duchów wychodzących bardziej z ziemi, z głębiny. Ilekroć kapłan bałwochwalczy rozpoczynał swe czarodziejskie dzieło, widziałem rozmaite brzydkie postacie zwierząt, wychodzące z ziemi naokoło czarownika i jako para w kształcie czarnej linii do ust jego wchodzące. W skutek wpadał tego wpadał w szatańska ekstazę i stawał się jasnowidzącym."

,,Widziałam, że bogowie Isis i Ozyrys nie są niczym innym jak Asenatą i Józefem, których przybycie do Egiptu wróżbiarze widzieli wcześniej w swych szatańskich wizjach i do swej religii przyjęli. Gdy przybyli, oddawano im cześć bałwochwalczą. Widziałam również Asenat płaczącą wskutek tego i przeciwko temu piszącą."

,,Widziałam, że wskutek mylnego tłumaczenia wizji Asenat i zapisanych przez nią rolek, oddawano jej bałwochwalczą część jako Izys, zaś Józefowi jako Ozyrysowi. Może tak wiele płakała; protestowała też przeciwko temu, że ją matką wszystkich bogów nazywać będą."

,,Nasi dzisiejsi uczeni piszący o Egipcie są w wielkim błędzie, ponieważ tak wiele mają u Egipcjan za historię, doświadczenie i naukę, chociaż to wszystko polega tylko na fałszywych wizjach i wróżbach z gwiazd, a przy tym ludzie mogą pozostać głupi i zezwierzęceni, jak nimi w rzeczywistości byli Egipcjanie."

,,Jednak uczeni, takie natchnienia szatańskie, takie działanie, uważają za niemożliwe, więc je odrzucają i uważają Egipcjan za najstarszą cywilizację i kulturę."

,,Chcąc zawsze uchodzić za naród najstarszy przekręcali czas i rody królów."

,,Coraz więcej pojawiało się osób miewających szatańskie widzenia, mieszających prawdę z fałszem. Według tego ustanowiono służbę bałwochwalczą, a nawet chronologiczną (liczenie czasu)".

 Jednym z faraonów, który również przyczynił się do pomieszania chronologii był Ramzes II oraz jego ojciec Seti I. Do dziś uczeni opierają się na jego zapiskach, uważając je za cenne źródło informacji. (Tablice ze świątyni w Abydos oraz kanon turyński)

Sam Ramzes II wraz ze swoją małżonką Nefertari błądzili i nie znali dobrze przyszłości swojego kraju, a mimo to dzisiejsza nauka opiera się na ich opisach, nawet tak absurdalnych jak opis panowania bóstw (Ramzes II podał w swojej liście panowania królów również bóstwa egipskie) Ramzes II podobnie jak pozostali władcy Egiptu opierali się często na szatańskich wizjach oraz snach, a to co w nich widzieli wprowadzali również w czyn. W ten sposób powstała zafałszowana historia Egiptu.

 Starożytny Egipt nie był najstarszym narodem świata, ani nie posiadał mądrości i wiedzy która byłaby prawdziwa.

Odkrycia w Turcji sugerują, że pierwsza cywilizacja w dziejach ludzkości rozwinęła się w kraju leżącym w Azji Mniejszym, a dopiero później w wyniku migracji ludów, technologia i wiedza rozpowszechniła się dalej, między innymi do Mezopotamii. Taka możliwość oznacza również, że pozaziemscy bogowie nawiedzili w pierwszej kolejności rejony Turcji, a nie jak wcześniej myślano tereny Bliskiego Wschodu.

Zakładając ośrodki miejskie, przekazywali prymitywnej ludności ogromną wiedzę, dzięki której nastąpił nieoczekiwany i niewytłumaczalny postęp w dziedzinie budownictwa, rolnictwa, inżynierii genetycznej, metalurgii, garncarstwa i innych. Nie wydaje się bowiem logiczne by zwykli ludzie mogli osiągnąć tak niezwykłe efekty działając wyłącznie we własnym środowisku.

 Po katastrofalnych wydarzeniach związanych z ,,wielką powodzią” wraz z powrotem wielkich bogów technika i technologia rozkwitły na nowo, Cywilizacja sumeryjska jest prawdopodobnie drugą kulturą, która wyłoniła się po okresie potopu. Sumer stanowił punkt wyjścia dla powstania państwa babilońskiego oraz asyryjskiego.

Bogowie często uważani byli za anioły zstępujące na swych łodziach z górnego oceanu bądź mórz oraz za byty posiadające nadzwyczajne zdolności. Gdy kosmiczne stworzenia utworzyły osady i miasta, cywilizując społeczeństwo, rozpoczął się proces wprowadzania systemu wierzeń i wpajanie ludności kultu bogów.

W starożytnych tekstach znajdują się odwołania do istot boskich mających znaczący wpływ na przebieg wydarzeń w czasach starożytnych Sumerów. Bóg Enki, uważany za głównego naukowca był postrzegany przez ludność w następujący sposób: (…) jego głowa jest głową węża, z jego nozdrzy cieknie śluz. Jego uszy to uszy bazyliszka. Jego rogi skręcone w trzy spirale. Jego ciało to ryba samogłów, pełna gwiazd. Podstawą jego stóp są szpony. Potwór morski.

Bogowie mezopotamscy nie byli świętymi istotami, a powodem dla którego byli czczeni przez ludność była ich ogromna wiedza, wykorzystywana przez nich technologia oraz odmienny od ludzi wygląd. Świętą Trójcę bogów mezopotamskich stanowili: An – bóg nieba, Enlil – bóg ziemi oraz Enki bóg wody. Oczywiście ktoś to na siłę będzie próbować porównać do Trójcy Świętej, ale tak naprawdę możemy do porównać do bóstw czczonych przez okultystów, którzy czczą bóstwa żywiołów natury.

 Symbolem boga Enki była pięcioramienna gwiazda oraz półksiężyc.

 W Biblii jest napisane, że szatan jest władcą tego świata: ,,bóg świata tego, władca mocy powietrza, działający w synach nieposłuszeństwa, władca tego świata, który jest na świecie, niegodziwiec, zły duch w okręgach niebieskich”. Warto zwrócić uwagę, że fragment ten podkreśla władzę szatana nad żywiołami.

W mitologii greckiej, rzymskiej oraz w hinduizmie w opowieściach związanych z początkami naszej cywilizacji występuje często motyw bogów zstępujących z nieba, którzy pomagali ludziom w zakładaniu osad i miast.

Kim byli bogowie ? Część osób uznaje ich istnienie za stek bzdur, które można włożyć między bajki. Katarzyna Emmerich w swoich wizjach przedstawia ich jako upadłych aniołów.