Magia rytualna

Magia rytualna usiłuję ona kopiować świat wiary taki jaki jest objawiony w Biblii. Istnieję liturgia związana z magią ,która jest odpowiednikiem właściwego sposobu oddawania czci Bogu. Akt czci Bogu składa się z 4 części konieczne do zaistnienia aktu magii jest /przywołanie/zaklinanie/ fetysz/symboliczny akt. Można wzywać Trójce albo Szatana w zależności czy magia ma być biała czy czarna. Przywołanie jest odpowiednikiem naszego Ojcze Nasz. Zaklęcie lub rzucanie uroku powoduję ,że magiczna siła przestaje działać. Imituję to nasze powoływanie się na Pismo święte. Symboliczny akt kopiuje czynności jak nakładanie rąk, klęczenie w modlitwie. Posługiwanie się fetyszem tj. magicznie naładowanym przedmiotem może odpowiadać temu kiedy posługujemy się wodą np. podczas chrztu. Fetysz może składać się z ludzkich kości itp.

Magię rytualną można w zasadzie podzielić na parę grup :

- magia miłosna

- nienawiści

- prześladowcza

- magia obronna

- rzucanie i odwoływanie zaklęć

- magia śmierci 

Magia jest bardzo niebezpieczna. Niektóre osoby aby poczuć władzę nad innymi nawet oddadzą się złu w zamian za swoje moce, powodzenie. Czy możemy się przed nimi ustrzec? Modlitwa i proszenie Boga oraz Jezusa o obronę i ochronę jest naszym jedynym ratunkiem. Czasem możemy czuć ,że nic nam nie pomoże gdy czujemy na własnej skórze walkę z siłami ciemności. Z własnego doświadczenia mogę napisać ,że Jezus mnie uratował spod wpływu złych mocy i osób ,które chciały mnie zniszczyć między innymi za pomocą magii. Przeglądając dostępne podręczniki do czarnej magii osobiście zdziwiłam się, bo w rozdziale o ochronie od uroków i zaklęć itp. zostało wspomniane, że jedynym ratunkiem jest szczera modlitwa do Chrystusa a zwłaszcza Psalm 31. 

 

Biała magia

Biała magia jest bardziej rozpowszechnioną formą magii. Wiele chrześcijańskich grup praktykuję tę formę nie wiedząc o jej demonicznym charakterze. Biała magia jest w rzeczywistości czarną magią pod płaszczykiem pobożności. W białej magii występują rozmaite chrześcijańskie symbole odgrywają pewną rolę w powiązaniu z numerem 3, Trójca święta, 3 krotne powiedzenie modlitwy pańskiej, 3 krotne przeżegnanie się, 3 biblijne wersety, 3 świeczki. Biała magia wypatrzą zasady modlitwy wiarę i kładzenia rąk. W autentycznej modlitwie wiary dana osoba całkowicie poddaję się Bożej woli. Istotą Białej magii jest przymuszanie Boga do działania. Człowiek zajmujący się białą magią jest inspirowany przez siły ciemności. Za pośrednictwem białej magii niektórzy mogą otrzymać to czego faktycznie pragnęli i często dopiero później konsekwencję objawiają prawdziwą naturę białej magii. Takim osobą mogą się rodzić chore dzieci, ich zwierzęta mogą nagle chorować na groźne wirusy, nagle spotykają ich liczne nieszczęścia. Pamiętajmy ,że za nasze powiązania z magią zostaną ukarani nasi potomkowie.

Chiromancja

Chirologia narodziła się podobno 5 tysięcy lat temu, w Chinach, po czym zaczęła rozpowszechniać się w całej Azji i Europie. Praktykowali ją Babilończycy, Chaldejczycy i starożytni Egipcjanie, jak również mieszkańcy antycznej Europy. Z pism Arystotelesa wynika, że i on był świadom znaczenia linii na dłoni. Wiedzę miał posiąść z manuskryptu poświęconego chirologii, który znalazł na ołtarzu posłańca bogów, Hermesa. 

Odczytywanie linii dłoni, czyli opowieści o losie człowieka, jest tym, czym chirologia najbardziej przyciąga nowicjuszy. Linie kształtują się w ciągu pierwszych 16 tygodni życia i mogą podobno informować o naszych cechach i zdolnościach, jak również zawierać schematyczny zapis na temat naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 

Chirologia służyła  do przewidywania dokładnej daty i rodzaju śmierci. W sztuce tej specjalizował się włoski lekarz Bartolomeo della Roca, który w XV wieku głosił swe nauki jako Cocles. Cocles pozostawił listę 45 osób, którym przepowiedział gwałtowną śmierć. Przewidział również dokładną datę i rodzaj własnej śmierci, którą poniósł z rąk zabójcy w 1504 r. 

Wielu uważa, że przepowiadanie takich wydarzeń jak śmierć lub choroba jest postępowaniem nieodpowiedzialnym, ponieważ w osobach podatnych na sugestię może wywołać stan sprzyjający spełnianiu się przepowiedni. 

Większość dzisiejszych chirologów odznacza się wysokimi kwalifikacjami i wrażliwością. Nie tylko nie narzucają sugestii dotyczących przyszłości, lecz także udzielają klientom cennych porad i wskazówek. Wielu z nich potrafi nawet zapewnić pomoc w diagnozie pewnych problemów zdrowotnych.

Harold Cummins i Charles Midlo, uzyskało dowody istnienia związku między występowaniem pewnych znaków na skórze a określonym defektem chromosomów, który może prowadzić do anomalii psychicznych i somatycznych. Pionierskie badania zapoczątkowały gałąź medycyny zwaną dermatoglifią.  

Linia serca odpowiada życiu emocjonalnemu i wskazuje, do jakiego stopnia ktoś jest życzliwy i szczodry. Osoby, u których linia ta jest zakrzywiona, charakteryzuje wylewność i łatwość w wyrażaniu uczuć. Prosta linia serca mówi o większej rezerwie. Linia falista symbolizuje niestałość w uczuciach, co może utrudnić zawieranie stałych związków. 

linia głowy

Linia głowy silnie zaznaczona oznacza znaczną sprawność intelektualną. Linia prosta i nie zagięta w kierunku nadgarstka stanowi dowód pewności siebie, zdecydowania i talentu do interesów. Linia delikatna i rozwarstwiona sugeruję zdolności artystyczne. 

linia zycia

Linia życia dostarcza informacji o kondycji i sile danej osoby, a także o tym, jakimi torami może potoczyć się jej życie. Im linia jest dłuższa i mocniejsza, tym jednostka będzie miała więcej energii, zapału i inwencji. Przerwa w linii życia  może świadczyć o radykalnym zwrocie, na przykład o nowej karierze zawodowej lub o założeniu rodziny. 

linia urana

Linia urana zwana jest linią intuicji lub zdrowia. Linia płytka lub wręcz nieobecna oznacza dobre zdrowie i kondycję. Im linia jest głębsza, tym człowiek może mieć więcej problemów ze zdrowiem. Jeżeli jest postrzępiona to problemy zdrowotne będą występowały przez całe życie. Linia ta ma też inną interpretację: jej obecność oznacza żywą i energiczną osobowość. 

Alchemia

Alchemia jest starożytną sztuką przemiany pospolitych metali w złoto i srebro za pomocą długotrwałych i skomplikowanych procesów chemicznych. Według arystotelesowskiej teorii dotyczącej budowy materii, która wywarła wielki wpływ na praktyki alchemiczne, wszelkie występujące w przyrodzie substancje składają się z czterech podstawowych elementów zmieszanych ze sobą w różnych proporcjach : wody, ziemi, ognia i powietrza. Koncepcję tą zmodyfikowali alchemicy arabscy, twierdząc, że wszystkie metale składają się z dwóch pierwiastków : siarki i rtęci. Przejęli oni chińską koncepcję kamienia filozoficznego, posiadającego moc udoskonalania pospolitych substancji i przemiany ich w złoto, a także uchodzącego za eliksir życia. 

Rozkwit alchemii rozpoczął się około 100 r.n.e w Aleksandrii w Egipcie, mieście, w którym przenikały się kultura grecka i orientalna. Celem starożytnych alchemików egipskich było wydzielanie złota i srebra z rud metali i uzyskanie czarnego proszku, który identyfikowano mistycznie z bogiem świata podziemnego Ozyrysem, a także przypisywano mu właściwości magiczne. 

Współcześnie uważa się, że głównym celem alchemii nie była transmutacja metali, lecz duchowe odrodzenie ludzkości. Zgodnie z tą koncepcją uwiezioną w materii duszę człowieka można oczyścić i uszlachetnić za pomocą procesów duchowych przypominających procesy chemiczne stosowane w alchemii. Sądzi się, że alchemia służyła do uwalniania poszczególnych elementów kosmosu z ich czasowej egzystencji i doprowadzania ich do doskonałości, co w przypadku metali oznaczało zamianę w złoto, a w przypadku człowieka osiągnięcie długowieczności, nieśmiertelności oraz zbawienia. 

Patrz też : Jung i okultyzm

 

W mistycznym języku alchemii fuzja wszystkich składników określana była ,,wojną smoków". Podczas prac, z substancji pierwotnych uwalniały się pierwiastki : żeński i męski, mieszały się ze sobą i tworzyły jedność, czyli jak mówili alchemicy - żenili się ze sobą. To symboliczne zjednoczenie opisane zostało w jednym z najsłynniejszych dzieł alchemicznych - alegorcznym romansie : ,,Chemiczne zaślubiny". 

 

 

PREEGZYSTENCJA

Termin ,,preegzystencja" odnosi się do koncepcji, zgodnie z którą dusza ludzka istnieje przed połączeniem się z ciałem, czyli przed jej zaistnieniem. Tradycyjnie koncepcja ta dotyczy form preegzystencji innych niż reinkarnacja. W ezoterycznych tradycjach duchowych, które odrzucają ideę reinkarnacji, preegzystujące dusze postrzega się czasami jako iskry boże zstępujące z czysto duchowego świata w materię po to, by pobierać lekcje w sferze codziennego życia ludzkiego. Koncepcja preegzystencji duszy ludzkiej rozwiązuję także kluczowy problem z punktu widzenia tradycji, które akceptują ideę nieśmiertelnej duszy, lecz odrzucają reikarnację. Jeśli dusza indywidualna jest niczym nie skażonym, nieśmiertelnym duchem, jak to możliwe, że owa dusza zaczyna istnieć w momencie fizycznego poczęcia ? Refleksja nad tą kwestią doprowadziła myślicieli do wniosku, że stworzenie duszy odbywa się niezależnie od poczęcia ciała. Dalsze spekulacje na temat niezależnego stworzenia duszy i ciała przyczyniły się z kolei do powstania idei zgodnie z którą dusze powstają przed zaistnieniem ciał i przebywają przed narodzeniem w świecie duchowym. 

ELIKSIR NIEŚMIERTELNOŚCI

Mityczne opowieści o wyprawach w poszukiwaniu nieśmiertelności, wiecznej młodości oraz długowieczności występują we wszystkich ważniejszych tradycjach religijnych świata. Każda z tych tradycji wyjaśnia, dlaczego i kiedy śmierć oraz starość pojawiły się na ziemi, a także mówi o dążeniu człowieka do odkrycia lub wynalezienia czegoś, co zapobiegłoby starzeniu się i śmierci. Niektóre techniki służące osiągnięciu nieśmiertelności opierają się na ćwiczeniach fizycznych, takich jak ćwiczenia jogi, które polegają na kierowaniu energii wzdłuż kręgosłupa, ku górze przez siedem kolejnych czakr. Z kolei inne zalecają zażywanie eliksiru nieśmiertelności - napoju lub wywaru z ziół przyrządzanego często według sekretnej receptury. W biblijnej Księdze Rodzaju mowa jest o rosnącym w ogrodzie Eden Drzewie Życia, którego owoce zapewniały nieśmiertelność. Podobny hinduistyczny mit mówi o magicznym drzewie, którego owoce chronią mieszkańców Uttaruku przed chorobami i starzeniem się. Stary indyjski system naturalnego leczenia zwany Ajurweda zaleca stosowanie oczyszczającego organizm i odmładzającego napoju, somy ,,napoju nieśmierci". Uważa się, że wody Gangesu mają moc udzielania nieśmiertelności, czyli wyzwalania z kołowrotu karmy. Wiara w odmładzające i zapewniające nieśmiertelność moc świętych wód nie ogranicza się tylko do Indii. W starożytnych pismach greckich znajdujemy wzmianki znajdujących w Etopii magicznych źródeł i zdrojów. W czasach hiszpańskich podbojów Nowego Świata specjalna ekpedycja wyruszyła na poszukiwanie Fontanny Młodości. W starożytnej Grecji ambrozję i nektar uważano za pokarm i napój bogów zapewniające wieczne życie. 

DOŚWIADCZENIA POZA CIAŁEM

Termin ,,doświadczenia poza ciałem" (out of body experiences, OBS) odnosi się do zmysłowego postrzegania świata po uprzednim oddzieleniu się od ciała fizycznego. Osoby mające OBS twierdzą często, że opuszczają ciała, a następnie spoglądają na nie z góry lub z boku. OBS pojawia się zwykle u ludzi, którzy ulegli poważnemu wypadkowi. umierających, u osób pogrążonych we śnie lub pozostających pod narkozą, chociaż mogą one wystąpić w zupełnie normalnych warunkach. Niektórzy ludzie utrzymują, że mieli OBS w okresie dorastania lub we wczesnym dzieciństwie. Liczne zbieżności w relacjach na temat OBS - pochodzących często z różnych obszarów geograficznych, a nawet znacznie odległe w czasie - uznawane są przez niektórych za dowód na realność zjawiska polegającego na odbywaniu podróży ludzkiej świadomości poza ciałem. Inni z kolei traktują doświadczenia poza ciałem jako halucynacje będące wynikiem działania czynników fizjologicznych. OBS może przybierać różne formy. W najbardziej interesujących przypadkach dana osoba czuje, że jej świadomość uwalnia się z ciała, a następnie przygląda mu się z zewnątrz jako pozbawionego życia obiektowi. Zwykle uwolniona z ciała świadomość przybiera kształt mgiełki, świetlistej kuli lub ciała eterycznego, połączonego z ciałem fizycznym srebrną lub białą wstęgą. Jeśli świadomość rzeczywiście potrafi uwalniać się z ciała przed śmiercią, wówczas OBS można by uznać za przekonywujący dowód na istnienie jakiejś formy życia po śmierci. Relacje zamieszczone w popularnej literaturze spirytystycznej nie można traktować jako w pełni rzetelne informację, z powodu niemożności ich weryfikacji.