Wiedza liczba

Liczba jest podstawą istnienia Wszechświata. Jest wyznacznikiem czasu, przestrzeni, wymiarów, ruchu, formy: rządzi budową atomu i gwiazdy. Bez ściśle określonego liczbowego stosunku elektronów do protonu nie mogłaby istnieć materia fizyczna;zmiana tego stosunku zmienia rodzaj elementów chemicznych. 

Liczba elektronów, ich stosunek liczbowy stanowi różnicę między złotem i ołowiem, ogniem i wodą. Każdy widzialny przejaw energii możemy zredukować do kompleksu liczbowego;wszystkie zjawiska fizyczne wyrażone być mogą za pomocą formuły matematycznej. 

,,Jeśli to, o czym mówicie nie może być wyrażone w liczbach, wiedza wasza jest niewystarczająca" Kelwin

Potęga liczb znana była dobrze mędrcom starożytnym. Operowali nimi kapłani egipscy, kapłani Indii i Aztecy; jest ona centralną naukom Kabały. Wtajemniczeni w tajemną naukę kładli szczególny nacisk na studia nad liczbami. Badania ich wzajemnego stosunku, ich tajemnego znaczenia i przejawiania się w świecie materialnym. Studia nad znaczeniem i rolą dwójni w Szkole Taormińskiej są genezą 10 znanych antytez Pitagorasa : 

  • ograniczone i nieograniczone
  • parzyste i nieparzyste
  • jedność i mnogość
  • lewe i prawe
  • kobiece i męskie
  • spokój i ruch
  • proste i zagięte
  • światło i ciemność
  • dobro i zło 
  • kwadrat i prostokąt.

To prawo przeciwieństw było nietylko teorią studiowanom we wspólnotach pitagorejskich - stosowano je praktycznie w życiu codziennym. Połączenie przeciwieństw wytwarza harmonię nauczał Pitagoras. Za pomocą liczb wyraża się połączenie wysokich i niskich tonów oktawy. Prawo dwójni stosowali pitagoreczycy we wszystkich dziedzinach życia. 

,,wiedza liczb oraz sztuka siły woli otwiera nam podwójnie Wszechświat, będąc dwoma pierwiastkami magii" filozof z Taorminy

Filozofowi z Taorminy zawdzięczamy teoremat geometryczny. Badając go dostrzegamy, że posiada 12 części, odpowiadającym 12 znakom zodiaku i 12 ludzkim typom. 

Wiedza liczb mówi nam o istnieniu prawa, rządzącego naszym życiem i życiem Wszechświata. Ponieważ Wszechświat stanowi Jedyna Substancja o rozległej i rozmaitej skali wibracyjnej. 

,,Liczba jest istotą rzeczy" Pitagoras