Mieszkańcy astralu

Astral napełniony jest astralnymi ciałami, pochodzącymi z jego ruchu lub z oddziaływania pierwiastków ducha i woli. 

Patrz też : astral

  1. Przede wszystkim w astralu znajdują się duchy żywiołów i przyrody, czyli tak zwane elementale. Dawnie nazywano je: gnomami, sylfami, rusałkami itp. Są to istoty wrogie człowiekowi, który pragnie ujarzmić żywioły. Mag rzeczywiście może zmusić elementale tj. siły przyrody do posłuszeństwa. Kto chce panować nad elementalami musi dowieść, że się ich nie boi i przejść przez trudne próby np. przepłynąć wzburzoną rzekę, przejść po kładce nad przepaściom itp. 
  2. Astroidee są to ludzkie myśli w astralu. Prócz myśli w astralu istnieją i ludzkie pragnienia. Te ostatnie odznaczają się nawet większą siłą niż zwykłe myśli, bo każde pragnienie stwarza istotę astralną, która dąży do urzeczywistnia siebie w materii. Wyobrazić sobie coś, to znaczy wprost stworzyć pewien obraz w astralu. 
  3. Łańcuch magiczny. Jeżeli kilku ludzi jest zjednoczonych jedną wolą, to ich myśli, pragnienia i wyobrażenia odzwierciedlają się i żyją w astralu ze szczególną siłą. Dlatego modlitwa wierzących, ożywionych jedynie pragnieniem, posiada siłe olbrzymią i może tworzyć cuda. 
  4. Na zasadzie łańcuch magicznego tworzą się tak zwane egregory tj. istoty zrodzone z zespołu myśli, połączonych jedną myślą i jedną wolą. Otrzymawszy od stowarzyszenia ludzi dostateczny zapas energii, egregora zaczyna żyć życiem własnym i oddziaływać na ludzi, którzy powołali ją do życia. Zmarli członkowie stowarzyszenia tworzą jakby część egregory i karmią ją swymi siłami psychicznymi. Dlatego żadnej idei w świecie nie można zniszczyć przemocą. Męczennicy za ideę umiacniają tylko istniejącą w astralu egregorę. Gdy człowiek z wiarą wymawia słowa lub czyni znaki, które są hasłem jakiegoś stowarzyszenia, to przywołuje je on do siebie i zyskuje pomoc egregory tego stowarzyszenia. Tym tłumaczy się cudowna siła modlitwy, a także różnych religijnych przedmiotów jak : krzyże, obrazki, medaliki itp.
  5. Larwa są to istoty astralne, które powołane zostały do życia dzięki pragnieniom człowieka. Larwa nienawiści do pewnej osoby stara się wyrządzić jej krzywdę. Wskutek tego osoby nerwowe czują się źle wobec wrogiego nastroju towarzysza.