Wibracja imienia

Wiele osób zastanawia się nad tym, dlaczego posiadają to, a nie inne imię czy nazwisko ? Czy to jest dziełem przypadku ? Czy dziełem przypadku są słowa i nazwy rzeczy ? Imię wypowiedziane (wibracje dźwiękowe) czy też napisane (pewien układ liter uświadamiany przez mózg za pomocą wibracji barwnych) obija w umyśle słyszącego, jak też czytającego obraz myślowy, ze wszystkimi cechami danej osobowości. Dla tego kto zna prawa i teorie wiedzy liczb - dźwięk i barwa imienia i nazwiska - otwiera dostęp do podświadomości, uczuć i struktury psychicznej odnośnej osoby. W świecie jesteśmy tym, co odbija nasze imię. A jeśli się chcemy dowiedzieć czym jesteśmy dla przyjaciół i znajomych - zwróćmy uwagę na to, jak nas nazywają, jak na nas reagują ? Jaki nasz portret noszą w mózgu ? Zmiana imienia czyni nas jakby innymi osobami, nakłada inną maskę. Dlaczego ? Zmienia bowiem barwę, zmienia rodzaj wibracji. 

Życie i forma jest wibracją. Sekundowa przerwa w wibracji powoduje odejście życie, rozpadnięcie się formy. To co nazywamy materią stałą, jest właściwie nieskończoną liczbą atomów, poruszających się z zawrotną prędkością. Wibracje na płaszczyźnie fizycznej tworzą materię, wibrację w eterze są dźwiękiem, wibracja w substancji mózgowej jest myślą. 

Każdy z nas jest jak odbiornik radiowy, jest nastawiony na określoną długość fali, która ,,słowo" nasze ma objawić światu, kryje się w dacie urodzenia. Z liczbą tą powinno harmonizować liczba imienia i nazwiska. 

Przychodzimy na świat z określonymi talentami i zdolnościami. Ogólny ich zarys znajdujemy w dacie urodzenia. Indywidualną naszą barwę odnajdujemy w liczbie imienia i nazwiska. Wraz z pierwszym oddechem zaczynają na nas oddziaływać określone wibracje, które pochłaniaja podświadomość, bardziej wrażliwą od najczulszej płyty fotograficznej. Wibracje te usiłują znaleźć wyraz w ciągu całego naszego życia. 

Patrz też : wiedza liczb