Symbolizm liczb

Powstanie liczb okrywa tajemnica. Z całą pewnością powiedzieć możemy, że ich zewnętrzny kształt, zarówno jak ich treść istotna opiera się na jakimś pierwiastku uniwersalnym, nie zmieniły się bowiem od tysiącleci i jednakowe są u wszystkich ludów. 

Liczby takie jakie zna ogół, są symbolem ukrywających się poza nimi wartości. Symbolizm liczb jest oparty na wielkich prawdach kosmicznych i ewoluującej świadomości człowieka. 

1 jest symbolem siły twórczej, źródłem istnienia. Każdy początek w świecie formy ma kształt: zwinięte w rurki liście, pąki kwiatów, pędy roślin mają zawsze symboliczny kształ I. 

2 jest symbolem dwóch aspektów w jednej całości (energia dodatnia i ujemna).

3 jest symbolem aksjomatu Hermesa Trismegisty: ,,jak w górze, tak na dole", składając się z dwóch zupełnie równych części. Dlatego też symbolizuje działalność sił boskich ,,w niebie i na ziemii". 

4 jest liczbą doskonałości fizycznej. Liczba 4 powraca często w zjawiskach natury: 4 pory roku, 4 fazy księżyca, 4 etapy dnia, 4 strony świata. Dlatego Pitagoras mówi: ,,O święta czwórnio, jesteś źródłem natury". 

5 jest symbolem człowieka, jego 5 przejawionych zmysłów, 5 podstawowych figur geometrycznych. 

uważane jest za symbol mistycyzmu, natchnienia, idealizmu. Przyjrzyjmy się jego formie zewnętrznej: sięga wzwyż, do wiedzy ducha i zamknięcia swej wizji w ściśle zamkniętej czarze.* według Pisma Świętego liczba niedoskonałości i braku pełni tylko przez ugrupowania ezoteryczne nadają jej inne znaczenie 

jest symbolem magii, czyli znajomości praw natury i zastosowaniu ich w życiu codziennym. Liczba ta ma kształt węża podobnie jak litera S. We wszystkich językach prawie dźwięk litery S i liczby siedem są niemal identyczne. 

ta liczba to połączenie dwóch zwróconych do siebie trójek. Symbolizuje wysiłek ku zdobyciu panowania nad sobą. Jest symbolem śmierci i odrodzenia. 

jest zbiornikiem sił duchowych, ściąganym na ziemię, czy odprowadzanych w ziemię i symbolizuje osiągnięcie wysokiego poziomu duchowego. Jest to 3 podniesione do drugiej potęgi, jest liczbą Artystów i Wtajemniczonych. 

Niezmiernie ciekawe są właściwości 9. Dziewięć dodane do jakiejkolwiek liczby pozwala sprowadzić ją do poprzedniej wielkości. Na przykład: 2+9=11;1+1=2; 5+9=14;1+4=5. Tak samo przy mnożeniu. Każda liczba mnożona przez 9, w sumie liczb da zawsze 9. Na przykład: 9*9=81; 8+1=9; 52*9=468=4+6+8=18=1+8=9. Kryje się tu jedna z bardziej doniosłych tajemnic. 

Patrz też : wiedza liczb liczby w biblii