Alfabet a wibracje

Spis treści

Litery alfabetu zachowały formę swą i liczbę porządkową w ciągu tysięcy lat i są silnie namagnetyzowane wciąż o nie uderzającymi wibracjami kosmicznymi, nadającymi im pewną specyficzną, niezmienną wartość. 

Wibracja określona liczbą 1 nadaje literom A, J, S potęge twórczą, incajtywę, śmiałość, niezależność, duch pionierski. 

Wibracja 2 wytwarza w B, K, T dyplomację, takt, zdolności organizacyjne i naśladowcze. 

Wibracja 3 napełnia C, L i U radością przejawiania się wzdłuż linii sztuki i humanitaryzmu.

Wibracja 4 nadaje D, M, intelektualizm, poczucie obowiązku, radość pracy, ukochanie nauki i metody. 

Wibracja 5 przynosi mnóstwo zmian E, N, W zmusza do szukania doświadczeń we wszystkich dziedzinach życia. 

Wibracja 6 obdarza F, O, X talentem pedagogicznym i zamiłowaniem do filantropii. 

Wibracja 7 daje G, P, Y cechy duchowości, pragnienie doskonalenia się i zdobycie mądrości i sławy. 

Wibracja 8 przynosi dobrobyt materialny H, Q i jeśli mądrze i bezinteresownie rządzą swoimi energiami. 

Wibracja 9 daje powodzenie na I, K w dziedzinie sztuki, uzdrawiania, cały świat czyniąc polem ich pracy. 

Poza 9 wibracjami istnieja dwie jeszcze, zwane liczbami mistrzów: 11 i 22. 11 jest zwykle zapoczątkowaniem nowego cyklu natchienia i psychizmu. 22 jest wibracją najwyższą łączący świat ducha z materią. 

Chcąc się dowiedzieć jaka jest nasza liczba, nad każdą literą imienia i nazwiska piszemy odpowiadającą jej liczbę np. Edgar= 5+4+1+9- dodajemy je w tym przypadku otrzymamy 26, po czym znów sumujemy - 2+6=8 (dodajemy, aż otrzymamy liczbę jednoznaczną). Dodać należy, że prawidłowo nie stosujemy tego do liczby 11 i 22; pozostawiamy je zawsze bez zmian. To samo czynimy z nazwiskiem Poe=7+6+5=18, po czym znów dodajemy 8+1=9. Na koniec dodajemy raz jeszcze liczbę imienia i nazwiska. Edgar Poe=8+9=17, dodajemy, aż do uzyskania liczby jednoznacznej- 1+7=8.