Alfabet a wibracje

Spis treści

 

OPIS TYPU OSOBOWOŚCI DO DANEJ LICZBY 

1

Aspekt dodatni: zdolności twórcze, oryginalność, niezależność, idywidualność, incjatywa, duch pionierski. 

Aspekt ujemny: arogancja, chęć przewodzenia, egoizm, dążenie do zadowolenia swoich zachcianek bez względu na innych. 

Aspekt środkowy: lenistwo, słabość umysłowa, senność, ograniczoność w myślach i słowach. 

2

Aspekt dodatni: przejawianie się dwójni na każdej płaszczyźnie. Posiadanie męskich, agresywnych cech 1 zarówno z miękkimi, kobiecymi stronami charakteru. Skłonność do współdziałania, zbierania informacji, statystyk. Dwójki mają talent pedagogiczny. 

Aspekt ujemny: krytycyzm, szukanie plam na słońcu, troszczący się wiecznie o to, co inni pomyślą lub powiedzą. Lubią pozę i pochlebstwo. 

Aspekt środkowy: obojętni na wygląd zewnętrzny, bezwolni i leniwi. 

3

Aspekt dodatni: całkowite i radosne przejawianie się poprzez sztukę lub piękną i szeroką pracę dla ludzkości. Marzą o szczęściu, dobrobycie i zdrowiu dla szerokich mas. Poczucie humoru, dowcip i zdolność szybkiej orientacji czyni ich poszukiwanymi mówcami przy toastach. 

Aspekt ujemny: zmysłowi, samolubni, niecierpliwi, trwonią siły, energię i uczucia. 

Aspekt środkowy: obojętni na sztukę i piękno, nie lubiący muzyki, nieporządni i roztargnieni. 

4

Aspekt dodatni: świadomi siebie, zawsze czynni. Praca ich jest metodyczną, analityczną, sumienna. Są najlepszymi i najbardziej świadomymi pracownikami. 

Aspekt ujemny: krytyczni, życie pełne ograniczeń i ciężkiej pracy. Skłonność do analizy zabija wszelkie możliwości, oszczędność zaś przechodzi w skąpstwo. 

Aspekt środkowy: niewolnicy ciężkich warunków życiowych, o słabym rozwoju umysłowym i braku zainteresowań. 

5

Aspekt dodatni: poszukiwacze doświadczeń, badający życie z każdego punktu widzenia, rozmiłowani w nowych wydarzeniach, krajobrazach, ludziach. Znawcy natury ludzkiej. Rozmiłowani w metafizyce. 

Aspekt ujemny: opanowani przez brutalne żądze, nie wzbudzający żadnego zaufania, w wiecznej pogoni za zdobyczą. Burzyciele ognisk domowych i intryganci. 

Aspekt środkowy: życie szare i jednostajne, całkowity brak środków materialnych, niestali i niewolnicy najgorszych popędów. 

6

Aspekt dodatni: stróże ognisk domowych, nauczyciele i pracownicy społeczni. Instynk macierzyński występuje bardzo silnie. Wierność i oddanie się swojej rodzinie, przyjaciołom. Pełni energii i zapału i doskonali mówcy. 

Aspekt ujemny: apodyktyczni, narzucający swoją wolę, nie troszcząc się wcale o czyiś punkt widzenia. Poddający się troskom i zmartwieniom, interesujący się tylko sobą. Uparci i zaślepieni, opuszczani są często przez swych przyjaciół. 

Aspekt środkowy: uginają się pod nawałem obowiązków, ,,kozły ofiarne" u swych najbliższych, nie dbają o wygląd zewnętrzny i własne dobro. 

7

Aspekt dodatni: ,,krynice mądrości" o głębi rzadko należycie ocenianej. Liczba 7 jest symbolem doskonałości, równowagi, wysokiej kultury i silnej niezłomnej woli. Wrażliwość i duma - trzymanie się na uboczu od tłumu i chowanie gorących głębokich uczuć pod pozornym chłodem. Wielkoduszność i uprzejmość, ale i ukochanie samotności. Zdolności paranormalne, zainteresowanie mistycyzmem. Niezrozumiani przez otoczenie, nie proszą nigdy o rady i pomoc. 

Aspekt ujemny: niespokojni, wiecznie błądzący, przechodzą od jednych zainteresowań do drugich, niesłowni, ironiczni i szydzący ze wszystkiego.

Aspekt środkowy: całkowita niemożność wyrażania swoich uczuć, niezrozumieni przez otoczenie i siebie samych. Marzyciele, unikający wysiłku i czynu. 

8

Aspekt dodatni: równoważne wpływy duchowe i fizyczne. Budowniczy na wszystkich płaszczyznach, pełni taktu dyplomaci, wybitni biznesmeni. 

Aspekt ujemny: bezlitosny, lichwiarz, wyzyskiwacz, egoista, sprowadzający ruinę na siebie i innych. Obojętny na cierpienia innych.

Aspekt środkowy: ofiara nieszczęśliwych okoliczności. Zanim 8 nie nauczy się pracować dla siebie i innych- stale prześladować go będą niepowodzenia. 

9

Apekt dodatni: wrażliwa do głębi uczuciowa natura, nerwowa i namiętna. Odczucie potrzeb z punktu widzenia innych. Cały świat jest polem jego pracy i doświadczeń. 

Aspekt ujemny: sarkastyczni, samolubni, budzą w innych namiętności destrukcyjne mając zawsze na widoku własny interes, pragnąc ,,wszystko otrzymać za nic".

Aspekt środkowy: posłuszni słudzy własnych namiętności, używani na usługi i dla celów jednostek silniejszych. 

11

Aspekt dodatni: entuzjazm i dynamika wewnętrzna, działanie pod wpływem natchnień. Wielka mądrość skoncentrowana w podświadomości, pozwala na natychmiastowe rozpoznanie osób, nastrojów, warunków. 

Aspekt ujemny: niskie charaktery, oddające się wszelkiego rodzaju występkom. 

Aspekt środkowy: brak wiary we własne siły, niechęć zetknięcia się ze sprawami ziemskimi, stała zależność finansowa. 

22

Aspekt dodatni: mistrz wszystkich płaszczyzn- poprzez posługiwanie się prawami nieznanymi natury. Opanowanie całkowicie swej osobowości. Potężny wpływ na otoczenie. Urzeczywistnianie najśmielszych marzeń ludzkości. 

Aspekt ujemny: mordercy, kryminaliści, okrutnicy i oszuści. 

Aspekt środkowy: leniwi i obojętni, ciągle poddani niedomaganim fizycznym i depresjom.