Projekcja astralna

Termin projekcja astralna, zwana także projekcją ciała eterycznego i podróżą poza ciałem, odnosi się do zdolności przemieszczania się poza ciałem fizycznym. Uważa się, że ciało astralne jest dokładną kopią ciała fizycznego, posiadająca jednak znacznie subtelniejszą naturę. Jest to ciało, jakie ciało otrzymuje po śmierci. Ciało astralne może uwalniać się z okowów ciała fizycznego na życzenie lub jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Czasami spontanicznie opuszcza ciało fizyczne podczas snu, transu, stanu śpiączki, jeśli dana osoba znajduje się po działaniem narkozy lub narkotyków, lub w następstwie wypadku. Ciało astralne składa się z subtelnych elementów o naturze eterycznej, odpowiadających wyróżnianym przez yogę najważniejszym ośrodkom ciała fizycznego, które mają więcej wspólnego z siłą życiową niż materią. Ciało astralne jest narzędziem świadomości oraz instrumentem namiętności, pożądań i uczuć, które przekazywane są ciału fizycznemu za pośrednictwem tego niewidzialnego, nieuchwytanego medium. Kiedy ciało astralne oddziela się od gęstszego ciała fizycznego, zabiera ze sobą zdolność do odczuwania i odbierania wrażeń. 

Z ideą projekcji astralnej kojarzona jest często koncepcja bilokacji. Bilokacja oznacza zdolność do przebywania jednocześnie w dwóch różnych miejscach. Ponieważ jednak jedna osoba nie może znajdować się w tym samym czasie w dwóch różnych miejscach, próbuje się wyjaśnić ten fenomen tym, że podczas gdy ciało fizyczne przebywa w jednym miejscu, ciało astralne znajduje się w drugim. Ciało astralne umierającej osoby często oddziela się w obecności najbliższych na kilka chwil przed śmiercią ciała fizycznego, a zjawisko to tłumaczy się silnym pragnieniem umierającej osoby, by wciąż widzieć swoich bliskich oraz być przez nich widzianą. Istnieje wiele relacji mówiących o tego rodzaju fenomenie, niektórzy zaś twierdzą, że możliwe jest także dokonywanie projekcji ciała astralnego na życzenie w trakcie eksperymentów, jednak, jak dotąd, nie udało sie udowodnić istnienia tego rodzaju ciała metodami naukowymi. 

Dysponujemy wieloma sprawozdaniami na temat spontanicznych projekcji astralnych. Brytyjski naukowiec Robert Crookall zbadał setki przypadki osób, które opuściły swoje fizyczne ciało za życia, a następnie po odbyciu podróży w niewidzialnym ciele astralnym, ponownie do nich powróciły. W swoich dwóch słynnych książkach The Phenomena of Astral Projection i The Projection of the Astral Body Sylvan Muldoon i Hereward Carrington twierdzą, że w istocie mamy do czynienia z trzema rodzajami projekcji: projekcjami świadomymi, podczas których dana osoba znajduje się w stanie czuwania; projekcjami częściowo świadomymi oraz projekcjami nieświadomymi. Projekcje nieświadome występują w dwóch różnych formach: jako nieruchome projekcje astralne, które są rodzajem nieświadomej astralnej katalepsji zdarzającej się osobie siedzącej lub stojącej, oraz ruchome, które występują u danej osoby, gdy znajduje się ona w pozycji leżącej. Muldoon i Carrington opisują także techniki umożliwiające  wywoływanie projekcji astralnych na życzenie. Prezentowane przez nich metody opierają się po prostu na założeniu, że możliwe jest wytworzenie silnego pragnienia, by oddzielić swoje ciało astralne. 

Patrz też : świat astralny mieszkańcy astralu