Prawo pomyślności

 

Jeśli ktoś karmi się nieustannie myślą, że się źle czuje, że jest chory i że zapewne już nigdy lepiej nie będzie, stwarza istotne środowisko psychiczne nieustannej choroby; odwrotnie, jeśli człowiek myśli, że cierpienia jego są tylko chwilowe czy czasowe i wkrótce miną, a on będzie znów zdrów i zdrowy jak ryba, prędzej czy później stan jego zdrowia zacznie się poprawiać chociażby choroba była bardzo ciężka. Prawo przyciągania działa nieustannie we wszechświecie, a energie o podobnej sobie naturze szukają zawsze okazji i możliwości odnalezienia się i połączenia. Wszystkie pierwiastki energii, jakie człowiek jest w stanie wytworzyć w sobie, znajduje oddźwięk w energiach tej samej natury, które przepełniają świat obficie. Mamy możliwość przyciągnąć jej ogromne ilości. Ilość przyciągniętej energii zależy od siły i intensywności, którą wytworzyliśmy sami. Pragnieniami i myślą naszą możemy dotrzeć do Potęg-Przyczyn, które są źródłem wszystkich rzeczy, a łącząc się z nimi, wpadamy pod wpływ ich działania. W ten sposób możemy posiąść moc przetwarzania naszego losu i otrzymywania tego czego pragniemy. 

Musimy sobie zawsze zdawać sprawę z tego, że jesteśmy cząstką wszystkiego, ponieważ wszystko jest Jednością, a więc, że w pewnej cząstce posiadamy właściwości i możliwości Jedynego. Moglibyśmy czerpać wszelką moc i posiąść wszelką potęgę, gdybyśmy zbudowali w sobie narzędzia odpowiednie do czerpania tych potęg. A narzędziami tymi są nasze siły psychiczne: myśl, miłość i wola. 

Bóg trzyma w rękach swoich wszelkie moce, a słowa Jego są: ,,Poznaj mnie". Człowiek wzniesie się wzwyż (zbliży się do Boga) i dozna łaski jego mocy. Gdy się podchodzi do Boga: ginie lęk i niepewność jutra, zła i cierpienia, które niezasłużone mogą wydawać się tylko ludziom nie znającym praw wyższych. Usunąć należy lęk, niepokój i zwątpienie ze swoich myśli. Jakkolwiek wielkie byłoby nasze cierpienie nie wolno nam zapominać, że posiadamy w swej mocy możliwość zmiany swojego położenia na lepsze, a nawet dobre. Jeśli zaczniemy myślowo tworzyć obrazy zdrowia, radości i siły, stworzymy w sobie magnes, który poczuje tę samą energię świata przyciągać do siebie. 

Projekcje naszych myśli są potęgą niewidzialną, a siła ich jest proporcjonalna do naszego wysiłku wytrwałości oraz skupienia woli i myśli w jednym kierunku. Nie należy nigdy opuszczać beznadziejnie rąk i oczekiwać biernie co nieznane przeznaczenie przyniesie, lecz musimy to przeznaczenie ująć we własne ręce i aktywnie kierować nim tak, jak tego chcemy. Myślmy o tym, co pragniemy osiągnąć, pracujmy stale i bez przerwy dla swego celu i stwarzajmy w naszej imaginacji obrazy tego szczęścia, które postanowiliśmy osiągnąć. Wiara mocna, dogmatyczna wiara w istnienie prawa pomyślności i zdobycia wszystkiego czego pragniemy, daje gwarancje zupełnego powodzenia.