Energia myśli

Energia myśli 

Myśl generuje umysł i wówczas kiedy dana myśl jest już tworzona, zostaje ona wyemitowana. Rozpowszechnia się ona swobodnie i może zostać przechwycona przez zespoły innych myśli, które przypominają obłoki i krążą nad światem. Wywołują one nawet burze czy kataklizmy. Nici ciała widmowego są przewodnikami siły życiowej. Na falach prądu siły życiowej przewodzonej przez "nici aka" można przekazywać grona ukształtowanych myśli, które łączone razem tworzą wiadomość. Możemy odbierać wiadomości wyłącznie za pośrednictwem myśli. 

Każda myśl pobudza wibracje w materii. Myśli wzniosłe i piękne pobudzają w nas subtelne pozytywne energie. W zależności od siły emocji - przybierają różne kształty i formy. Myśli o tej samej wibracji przyciągają się, grupują, zwielokrotniając swoją siłę. Stąd w niektórych miejscach takich jak kościoły, miejsca modlitwy, mocy siła ich oddziaływania jest szczególnie duża. Podobnie dzieje się z miejscami nasyconymi nienawiścią, żądzą śmierci, czy samobójstwa, jak obozy koncentracyjne czy więzienia. Tam nałożone na siebie myśli wielu np. samobójców, u osób myślących podobnie może zaowocować „wykonaniem" samobójstwa.

Ciągle narzekasz, martwisz się o los swoich bliskich, życzysz komuś źle to pobudzasz podobne wibracje i kształtomyśli, które mogą wrócić do Ciebie. Należy wymazać złe myśli. 

Siła zjednoczonych myśli (modlitwa) jest iloczynem. Zjawiska cudownych uzdrowień poprzez myśli bliskich są tego przykładem. 

Każdy człowiek tworzy trzy rodzaje myśli

  • te, które nie są skierowane do nikogo 
  • te, które skupiają się wokół myślącej osoby i dotyczą jej samej, towarzyszą jej wszędzie myśli egocentryczne 
  • te, które skierowane są do określonego celu i kierują się do niego z szybkością kuli 

Obecnie, najwięcej jest myśli typu egocentrycznego – nieustanie nas atakują, ciągle wzbudzając myślenie o tym samym problemie. A jeśli ciągle powracamy do jednej myśli, powodujemy taki stopień ich nasilenia, że wprowadzamy ją w czyn. Dobrze, jeśli to dotyczy pozytywnej sprawy, ale gorzej jeśli ciągle myślimy o złym czynie, życzeniu. W tedy sami je prowokujemy.

Myśli niesienia pomocy innym, opieki i ochrony o dużej dozie uczucia, niezależnie od odległości, spełniają rolę ochronną, są tarczą w aurze danej osoby. Takie myśli o wiele łatwiej docierają do innych, ponieważ zawierając ciepłe, miękkie energie, które nawet jeśli zostaną odepchnięte przez inne osoby o zamkniętych sercach, wracając – wzmacniają nas samych. Inwestując zatem – nic nie tracimy.

Tak działają modlitwy rodziców, rozciągając opiekę nad swoimi dziećmi. Jak komuś życzysz dobrze, to sobie życzysz dobrze. Jak kogoś przeklinasz, to przeklinasz siebie.

Tworzymy najpierw myśl potem coś mówimy. Myśl to energia pobudza wibrację otaczające nas, chodź tego nie widzimy gołym okiem. Słowa mają moc. Jakie słowo, taka wibracja i poruszanie innych wibracji do niego podobnych. Brzydkie słowa są brzydkie, dlatego, że pobudzają niskie, niekorzystne energie, cofają nas w rozwoju. Jedna ogromna (brzydka) fala może poruszyć inne fale i wywołać sztorm. Dźwięki wysyłane w przestrzeń mają długi żywot i pobudzając podobne, mogą niszczyć.

Myśląc od urodzenia ciągnie się za nami "ogon myśli". Jasnowidze potrafią odczytać wysłane przez nas informację. Dlatego wiele wiedzą często o naszej przeszłości. Chmury naszych myśli krzyżują się z myślami innych osób. Osoby, które odczytują myślokształty potrafią przewidzieć konsekwencję jakie mogą nas spotkać.