Ostatnio dodane

Potęga myśli

Potęga myśli

Człowiek posiada w sobie siły, o których zazwyczaj nic nie wie. Panuje nad nimi myślą. Myślami burzy bądź rozbudowuje swe życie, stwarza harmonię, czy niezgodę, zdrowie lub chorobę, powodzenie lub niepowodzenie, bogactwo i ubóstwo. Całym wszechświatem kieruje jedno prawo: To samo górą, co dołem. Bóg stworzył wszechświat na podobieństwo swoje. Człowiek jest kopią wszechświata, mikrokosmosem w makrokosmosie. 

W człowieku tkwią siły twórcze kształtujące formę z wszechbytu potęgą swoich myśli. Tak jak słowo i myśl Boska przyjęły kształt, tak i człowiek posługuje się, na swój sposób tą samą siłą twórczą, ponieważ nie zna tej wielkiej prawdy, dziwi się, że to i owo zdarzyło się w jego życiu i rozmyśla nad tym, co zrobił złego, że spotyka go tyle nieszczęść. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że powód jego trosk i nieszczęść podobnie jak i powodzenie, leży w nim samym w sile jego myśli. 

Przez nieznajomość potęgi swoich myśli, człowiek pogarsza swoje życie i stwarza to zło, które stale go otacza. Zło w świecie w życiu jednostki jest następstwem nieharmonijnych myśli. Jak człowiek myśli, takim jest: dlatego powinno się myśleć pozytywnie. Podobno naukowcy ostatnio udowodnili, że osoby, które są bardziej uduchowione to znaczy stosują w swoim życiu modlitwę bądź medytacje są bardziej szczęśliwe w swoim życiu.

Tysiące osób codziennie uwalnia się z cierpienia i strachu, a to tylko przez zmianę swojego poglądu na świat oraz sposobu myślenia. Kiedyś myśleli o braku, teraz myślą o dostatku, kiedyś myśleli o chorobie, teraz myślą o zdrowiu i radości z życia. 

Każdy czyn jest skutkiem naszych myśli, nawet nieświadomie lub podświadomie czynności są następstwem podświadomych myśli. Podświadomość przewyższa pod względem zdolności i umiejętności w znacznym stopniu świadomość jaką znamy, lecz działa tylko po linii wytycznych myśli, które w nas przeważają. Dlatego od sposobu myślenia zależy jakość jego czynów. Jeśli myśli są podłe, czyny również będą podłe. Niemożliwe jest pielęgnując złe myśli, czynić dobre uczynki. 

Wiara oraz siła myśli została również podkreślona w Piśmie Świętym: Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.

Buddyzm również mocno to sugeruje: Umysł jest wszystkim. Stajesz się tym, co myślisz. Każdy człowiek jest autorem swojego zdrowia lub choroby.