Bliźnięta umierają w tym samym czasie

Patrz też : astrologia i reikarnacja