Masoni i plan zjednoczenia Europy

Masoni i plan zjednoczenia Europy

W tym kontekście ciekawe jest przyjrzenie się, jak myśl masońska odnosiła się do idei jednoczenia Europy i czy obecny kształt umów jest zgodny czy też przeciwny z celami owych kół, grup osób. Wiążąc ze sobą fakty: (1) ogromnego znaczenia politycznego i gospodarczego osób o myśleniu masońskim i (2) atrakcyjności idei UE dla myśli masońskiej, można wnioskowań o celowości podejmowanych działań. Co więcej, można domyślać się również dalekosiężnych planów owych grup.

Czytaj więcej: Masoni i plan zjednoczenia Europy

Tajne stowarzyszenia i ich wpływ na wydarzenia

Tajne stowarzyszenia i ich wpływ na wydarzenia na świecie

,,Polityka rozwija się według dokładnych scenariuszy, nic nie dzieje się przypadkiem, nawet najgorsze wojny. Decyzje odnośnie zwycięzców podejmowane są dużo wcześniej, tak samo banki wspierały tego kto wygrał i negocjują z tymi, którzy są napadani. Uzgodnili, że póki będą płacić, do tego momentu będą im wysyłać broń. Bieg świata kieruje tymi ponadpaństwowymi kręgami, tzw. iluminatami bądź oświeconymi, a także świętymi zakonami oraz lożami, aż po mistyczno - okultystyczne organizacje

                                                                   Karl Gott piosenkarz 

Czytaj więcej: Tajne stowarzyszenia i ich wpływ na wydarzenia

Ku-klux-klan

Ku-klux-klan

Od ponad stu lat Ku-klux-klan kojarzy się z nienawiścią rasową i złem w najczystszej formie. 

Historycy wyobrębniają trzy główne ruchy w obrębie Ku-Klux-Klanu. Pierwszy z nich powstał w latach 60. XIX w., drugi we wczesnych latach 20. XX w., trzeci zaś na początku lat 50. Dla badaczy wiedzy ezoterycznej i historii tajnych organizacji najciekawszym jest jednak pierwotny Klan, założony w okresie wojny sesecyjnej. 

Ku-Klux-Klan powstał w niespokojnym okresie, który nastąpił po zakończeniu działań wojennych w latach 1861 - 65, zwanych wojną secesyjną. Konfederaci Południa zostali pokonani przez unionistów z Północy i zobowiązani do spłacenia reperacji wojennych. Głównym punktem ustaleń w ramach kapitulacji było zobowiązanie południowych stanów USA do zniesienia segregacji rasowej i uwolnienia czarnych niewolników, którzy byli dotąd nie tylko integralną częścią południowego stylu życia, ale także podstawą gospodarki rolniczego Południa. 

Czytaj więcej: Ku-klux-klan

Nowy Porządek świata - dawna literatura

Nowy Porządek świata - dawna literatura 

 

W 1935 roku w Szanghaju została wydana książka napisana przez Rosjanina A. Boncz - Tomaszewsiego pod tytułem: ,,Doktryna Planetarna - Droga rozwiązania kryzysu światowego". Autor napisał ją w języku angielskim i umieścił wiele tajnych symboli związanych z jednym z bractw związanych z okultyzmem. Rosjanin umieścił w niej wiele metafor. Myślą przewodnią książki było ultimatum, pochodzące z Szambali (tajemnicza kraina - związana pewnie z określonym regionem jednak znanym tylko dla adeptów okultystycznych), a zwracające się do wszystkich rządów świata. Oto strzeczona treść ultimatum: 

Ultimatum Planety 

Ninejsze ultimatum Planety wydane jest w celu założenia Ogólnoświatowego Państwa na ziemi, opartego na ogólnym dobru, na duchowych podstawach braterstwa ludzkości, by wszystkie państwa pięciu kontynentów bez sprzeciwu uznały je i ustanowiły:

  1. W najprędszym czasie wybrany być musi Rząd Światowego Państwa, któryby strzegł interesów wszystkich narodów planety, wprowadził równość i sprawiedliwość w udziale rządów Państwa. 
  2. Władza boskiego Imperatora ziemi powinna być bezapelacyjnie uznana i wola Jego ściśle, gdyż wieźć on będzie ludzkość ku wielkiemu duchowemu rozwojowi. 
  3. Wszystkie noty nowego Rządu powinny być opublikowane we wszystkich krajach przez swych przedstawicieli nie później jak do 15 sierpnia 1938 r. 
  4. Narody, które nie usłuchają wezwania, zostaną zmiecione z powierzchni Ziemi. 

Przed tekstem ultimatum narysowany jest wizerunek gołębia, trzymającego w dziobie pierścień z napisem ,,Deli". W trzeciej części książki znajdujemy istne apokaliptyczne sankcje, które spaść mają na głowy tych, co na wezwanie nie zwrócą uwagi. 

Na końcu książki znajduje się schemat polityczno-ekonomiczny organizacji przyszłego państwa, które zwać się ma: ,,Zjednoczonymi Stanami Ziemi". 

Biorąc pod uwagę date przesłania do przewrotu nie doszło. Warto zastanowić się nad tym, czy Hitler praktykujący okultyzm nie przymierzał się do realizacji owego planu ? Temat Nowego Porządku Świata przewija się od kilku wieków.  

Patrz też: Plan III wojen światowych

Plan trzech wojen światowych

Zakon Iluminatów i plan trzech wojen światowych 

W 1834 roku Iluminaci polecają włoskiemu rewolucjoniście Giuseppe Mazziniemu by organizował międzynarodowy ruch rewolucyjny. Ten wyposażony szczodrze w pieniądze międzynarodowych bankierów, tworzy mnóstwo rewolucyjnych organizacji , które pod hasłami walki narodowo-wyzwoleńczej, realizowały w istocie cele "oświeconych". Stosując zasadę "dziel i łącz" starano się konsekwentnie rozbijać jedność ruchu narodowo-wyzwoleńczego w poszczególnych krajach, przeciwstawiając interesy jednych ujarzmionych narodów przeciwko drugim. W 1850 roku do Iluminatów przyłącza się Albert Pike, prawnik, generał konfederatów z wojny domowej w Ameryce. W latach 1859-1871 opracowuje on plany dla trzech wojen światowych i przynajmniej dwóch wielkich rewolucji po których miał zapanować na ziemi "Nowy Porządek Wieków" ( "Novus Ordo Seclorum"). O tym jaki charakter miał mieć ów "porządek" świadczy fakt ,że dla Pike'a , w napisanej przez niego w 1871 roku "biblii" wolnomularstwa - "Morals and Dogma", Lucyfer-Szatan jest w istocie "Bogiem Światła i Dobra" , natomiast "Bóg chrześcijan jest Bogiem Ciemności i Zła ". Istnieje jeszcze inna wypowiedź tegoż Pike'a pochodząca z 1889 roku i przeznaczona dla członków masonerii światowej 33 stopnia wtajemniczenia: "... Religia masońska powinna być utrzymywana przez nas wszystkich inicjowanych wysokiego stopnia w czystości doktryny lucyferiańskiej. Gdyby Lucyfer nie był Bogiem , czy Adonaj (Bóg chrześcijan) , którego czyny dowodzą okrucieństwa, perfidii i nienawiści do człowieka , barbarzyństwa i odrazy do wiedzy , czy Adonaj i jego kapłani szerzyliby o nim oszczerstwa ..."

Czytaj więcej: Plan trzech wojen światowych

Przyjęcie do Zakonu

Każdy stopień ma swoją ceremonię wprowadzenia, długotrwałą i pełną symbolizmu. Ceremonie różnią się w zależności od loży. Kandydat przychodzi do loży w stanie pół ubranym. Jest pozbawiony wszelkiego metalu tj. pieniędzy jakie ma przy sobie. Zawiązuje mu się oczy i prowadzi do czarnej komory nazywanej gabinetem rozmyślań. Jest to pewnego rodzaju grób, w którym są czaszki ludzkie oraz inne kości a ściany pokryte są napisami. Przebywanie kandydata w tym grobie nazywa się ,,próbą ziemi". Pozostaje kilka minut sam z zawiązanymi oczami, następnie na dany sygnał zrywa opaskę i zaczyna czytać napisy na ścianach. Następnie kandydat winien zrobić testament i odpowiedzieć pisemnie na trzy następujące pytania: ,,Jakie są obowiązki człowieka wobec Boga ? Jakie wobec bliźnich ? I jakie wobec siebie samego ?" Ma to na celu sondowanie kandydata.

Brat Starszy lub wprowadzający bierze testament i niesie je prezydentowi loży. Brat Starszy wraca do niego, wiąże mu znowu oczy, nakłada mu na szyję pętlę, której koniec trzyma w ręku i prowadzi go w tym stanie do drzwi loży. Kandydat siłuje się trzykrotnie z drzwiami. Głos z wewnątrz pyta:,,Któż jest śmiałkiem, który próbuje się wedrzeć do świątyni?". Brat Starszy odpowiada: ,,Człowiek,który właśnie pukał jest profanem, pragnącym ujrzeć światło i przybywa prosić o to uniżenie naszą lożę". Drzwi się otwierają i kandydat jest wprowadzony do loży w kolorze niebieskim.

Brat Starszy prowadzi go między dwiema kolumnami, które podtrzymują budynek, o imionach Jakim i Booz, takie same imiona miały kolumny porytyku świątyni Salomona. Tutaj kandydat jest wypytywany i przechodzi rozmaite próby, nazywane próbami powietrze, wody i ognia. Za pomocą maszyn imituje się padanie gradu, świst wiatru i grzmoty piorunów - jest to próba powietrza. Zanurza mu się lewą rękę w garnku pełnym wody - jest to próba wody. Otacza się go oczyszczającym płomieniem dmuchając nań pyłek widłaka, który się zapala -jest to próba ognia. Stale z zawiązanymi oczami przechodzi trzy razy robiąc 5-6 obrotów we wszystkich kierunkach. Piję gorzki napój, przechodzi po ruchomych płytach, które się usuwają pod jego nogami i wspina się na drabinę bez końca, symuluje się otwarcie mu żyły, aby upewnić się o jego przywiązaniu do masonerii. Mówi się mu: ,,Związek do, którego chcesz wstąpić wymagać będzie od Ciebie, żebyś przelał dla niego ostatnią kroplę krwi". Oświadcza mu się, że na jego ciele zostanie wypalona pieczęć masońska. W końcu kandydat składa przysięgę, nie wyjawia sekretów, znaków, dotknięć, nauk i zwyczajów masońskich.

Wtedy zdejmuje mu się opaskę z oczu i widzi się znowu między swoimi braćmi uzbrojonymi w obnażone szpady wymierzone w jego pierś. Wielebny mówi mu:,,Nie bój się wcale szpad, które są zwrócone przeciwko Tobie. One grożą tylko wiarołomcom. Jeśli Ty będziesz wierny masonerii, te szpady będą Cię broniły. Jeśli pewnego dnia jednak zdradzisz ją, w żadnym miejscu na ziemii nie znajdziesz schronienia przed tą bronią". Na koniec opasa się go fartuszkiem z białej skóry i wręcza mu się parę damskich rękawiczek, które winien wręczyć tej, którą najbardziej poważa. Inicjacja w ten sposób jest skończona. Profan w ten sposób zostaję uczniem.  

Patrz też: Masoni geneza Różokrzyżowcy

 

Różokrzyżowcy

Christian Rosenkreutz urodził się w 1378 roku w rodzinie rycerskiej. Otrzymał staranne wychowanie, na jakie pozwalał poziom ówczesnej kultury europejskiej. Wyruszył w podróż na Wschód. Dotarł do Ziemi Świętej, a następnie kontynuował podróże po krajach muzułamańskich. Był w Syrii, Egipcie i Mezopotamii. Przez Persję dotarł do Indii, gdzie zetknął się z kulturą bramińską. Podczas wszystkich tych wędrówek Rosenkreutz poznawał języki ludzi Wschodu, zapomniane rodzaje pisma i tradycję odmienną od europejskiej. W ciągu długich lat włóczęgi zawarł znajomość z wieloma muzułmańskimi pustelnikami z zakonu sufich, którzy uznali go za godnego wtajemniczenia. Otrzymał od nich w darze liczne traktaty ezoteryczne, które zabrał ze sobą. Od egipskich magów i alchemików nauczył się tajników alchemii pochodzących od Hermesa Trismegistosa. Żydowscy kabaliści zaznajomili go z wiedzą ezoteryczną zawartą w ,,Zoharze". Do Europy powrócił w I połowie XV wieku i założył uniwersalne stowarzyszenie uczonych oddanych naukom hermetycznym. 

Nie są znane żadne wiarygodne przekazy, czy Christian Rosenkreutz żył naprawdę, czy też jest postaciom fikcyjną. Badacze zwrócili uwagę na duże podobieństwo losów Rosenkreutza do życia znanego maga, lekarza i alchemika Agrippy von Nettesheima. Ten znany europejski okultysta, autor traktatu: ,, O tajemnej filozofii" żyjący w latach 1486 - 1535, przemierzał Europę, by założyć stowarzyszenie ezoteryczne. Dążeniem bractwa miała być transmutacja świata ludzi za pomocą magii naturalnej. 

Niezależnie od tego, czy historia o Rosenkreutzu była prawdziwa, czy nie po jej ogłoszeniu drukiem nagle okazało się, że w całej Europie aż roi się od różokrzyżowców. Wielu wykształconych ludzi otwarcie przedstawiało się jako członkowie bractwa. Ruch bardzo szybko rozwinął się w Niemczech, gdzie przybierał często antykatolickie oblicze. Z terenów Rzeszy moda na bycie różokrzyżowcem przedostała się do Francji, Anglii i Skandynawii. 

 

Alchemiczna ilustracja symbolizująca Doskonałe Słońce - Kamień Filozoficzny, który był końcowym efektem Wielkiego Dzieła. Różokrzyżowcy uważali go za klucz do poznania tajemnic świata. 

Góra Adeptów to alegoryczny obraz drogi, jaką musiał pokonać człowiek nieoświecony (symbolizowany przez postać z opaską na oczach). Na szczycie wędrówki różokrzyżowej czekało oświecenie i władza nad stworzeniem. 

Patrz też : Alchemia