Masoneria w muzyce klasycznej

Przykładem wpływu masonerii i okultyzmu na działalność twórców muzyki klasycznej był Wolfgang Amedeusz Mozart. Loża przyjęła muzyka do bractwa. Wierzyli, że jego muzyka idealnie będzie oddziaływać na społeczność dworską. W 1773 roku kompozytor piszę muzykę do dramatu barona Tobiasza Filipa von Geblera Thamos, król Egiptu. Opera pełna jest symboliki masońskiej. Znamienne w niej jest skontrastowanie światła i ciemności, klimat tajemnych rytuałów wprowadzających w najwyższą wiedzę. 

Powaga z jaką muzyk traktował przynależność do tajnego bractwa, znalazła przełożenie nie tylko w jego zaangażowaniu w działaniu organizacji i promowaniu jej ideologii, ale przede wszystkim w twórczości artysty - komponowaniu utworów uświetniających uroczystości loży. Jednym z najważniejszych utworów powstałych po związaniu się Mozarta z organizacją wolnomularzy jest Eine kleine Freimauerkantate ( Mała kantata masońska). Twórczym przykładem podporządkowania się kompozytora nowej ideologii jest także opera Czarodziejski flet. 

Treścią opery są perypetie bohaterów, którzy aby stać się godni wejścia do ,,świątyni wiedzy i poznania", muszą przejść wiele prób. Libretto opery pełne jest odniesień do symboliki masońskiej, czego przykładem może być ,,siedmiokrotny krąg słońca", świątynia, obecność Ozyrysa jako Hirama Abbifa czy postać Królowej Nocy. Czarodziejski flet to nie tylko instrument, którego muzyka pomaga bohaterom dotrzeć do ziemi obiecanej, kraju piękna i miłości. To również zmyślone zaplanowane dzieło, u którego podstaw już dostrzegamy pomysł, by za pośrednictwem muzyki urabiać psychikę słuchacza. 

 

 

Wolnomularzem był Johann Christian Bach - jedenasty syn Jana Sebastiana. Do bractwa wstąpił także Józef Haydn. Przykładem kompozycji Haydna pełnej masońskich symboli jest między innymi symfonia Cud. Ludwig van Beethoween na część orędowników nowego ładu stworzył IX symfonię, czego dowodzi jego chóralna czwarta część ,,Oda do radości". Zachwyt mistycyzmem splecionym z masońską mitologią widać też w twórczości Ryszarda Wagenra. Trudno z całą pewnością stwierdzić jego przynależność do jakieś loży, niektóre z jego dramtów muzycznych np. ,,Pierścień Nibelunga" ujawniają fascynację Graalem- jednej z najwyższych tajemnic masonerii. 

Współcześnie masońska aura przyświeca poglądom Jeana Michela Jarrea. W Polsce członkami lóż masońskich byli : Józef Ksawery Elsner, Karol Kurpiński, Wojciech Bogusławski. Prawdopodobnie wolnomularzem był też Fryderyk Chopin (jego przyjaciele to Elsner i Kurpiński).