Nowy Porządek świata - dawna literatura

Nowy Porządek świata - dawna literatura 

 

W 1935 roku w Szanghaju została wydana książka napisana przez Rosjanina A. Boncz - Tomaszewsiego pod tytułem: ,,Doktryna Planetarna - Droga rozwiązania kryzysu światowego". Autor napisał ją w języku angielskim i umieścił wiele tajnych symboli związanych z jednym z bractw związanych z okultyzmem. Rosjanin umieścił w niej wiele metafor. Myślą przewodnią książki było ultimatum, pochodzące z Szambali (tajemnicza kraina - związana pewnie z określonym regionem jednak znanym tylko dla adeptów okultystycznych), a zwracające się do wszystkich rządów świata. Oto strzeczona treść ultimatum: 

Ultimatum Planety 

Ninejsze ultimatum Planety wydane jest w celu założenia Ogólnoświatowego Państwa na ziemi, opartego na ogólnym dobru, na duchowych podstawach braterstwa ludzkości, by wszystkie państwa pięciu kontynentów bez sprzeciwu uznały je i ustanowiły:

  1. W najprędszym czasie wybrany być musi Rząd Światowego Państwa, któryby strzegł interesów wszystkich narodów planety, wprowadził równość i sprawiedliwość w udziale rządów Państwa. 
  2. Władza boskiego Imperatora ziemi powinna być bezapelacyjnie uznana i wola Jego ściśle, gdyż wieźć on będzie ludzkość ku wielkiemu duchowemu rozwojowi. 
  3. Wszystkie noty nowego Rządu powinny być opublikowane we wszystkich krajach przez swych przedstawicieli nie później jak do 15 sierpnia 1938 r. 
  4. Narody, które nie usłuchają wezwania, zostaną zmiecione z powierzchni Ziemi. 

Przed tekstem ultimatum narysowany jest wizerunek gołębia, trzymającego w dziobie pierścień z napisem ,,Deli". W trzeciej części książki znajdujemy istne apokaliptyczne sankcje, które spaść mają na głowy tych, co na wezwanie nie zwrócą uwagi. 

Na końcu książki znajduje się schemat polityczno-ekonomiczny organizacji przyszłego państwa, które zwać się ma: ,,Zjednoczonymi Stanami Ziemi". 

Biorąc pod uwagę date przesłania do przewrotu nie doszło. Warto zastanowić się nad tym, czy Hitler praktykujący okultyzm nie przymierzał się do realizacji owego planu ? Temat Nowego Porządku Świata przewija się od kilku wieków.  

Patrz też: Plan III wojen światowych