Masoni i plan zjednoczenia Europy

Masoni i plan zjednoczenia Europy

W tym kontekście ciekawe jest przyjrzenie się, jak myśl masońska odnosiła się do idei jednoczenia Europy i czy obecny kształt umów jest zgodny czy też przeciwny z celami owych kół, grup osób. Wiążąc ze sobą fakty: (1) ogromnego znaczenia politycznego i gospodarczego osób o myśleniu masońskim i (2) atrakcyjności idei UE dla myśli masońskiej, można wnioskowań o celowości podejmowanych działań. Co więcej, można domyślać się również dalekosiężnych planów owych grup.

 1) Hybryda - Na początku XIX w. została wymyślona idea hybrydy. Idea wyglądająca jak wspólnota, ale mająca na celu zabór. Idea opierająca się na hasłach Rewolucji Francuskiej - równości i braterstwa, mająca jednak zlikwidować suwerenność, tradycje i tożsamości narodowe, włącznie i przede wszystkim z ideą chrześcijaństwa.

2) Początki - Początki datują się na pierwsze lata XIX w. W Stałej Instrukcji Wysokiej Wenty (dążącej oficjalnie do zniszczenia chrześcijaństwa) już przed 1922 r. pojawia się idea integracji państw. Zakłada się tam po raz pierwszy hasło równouprawnienia państw. W tej samej instrukcji można przeczytać "nasz ostateczny cel jest ten sam, co Voltaire'a i Francuskiej Rewolucji, zniszczenie katolicyzmu, a nawet samej myśli chrześcijańskiej". 

3) W latach 30. XIX w. powstał pod przewodnictwem masonów takich jak np. Mazzinni tajny ruch Młoda Europa, w które skład wchodziły organizacje karbonariuszy. Ruch miał szereg części, jak Młode Włochy czy Młoda Polska - pod przewodnictwem Karola Bogumiła Stolzmana. Wiadomo, że masoneria francuska sprzyjała Napoleonowi w planach paneuropejskich do czasu, aż nie sprzymierzył się z katolicką wówczas Austrią. Jednoczenie Włoch w latach 60. XIX w. odbywało się w tej samej atmosferze. Unia celna doprowadziła Bismarcka do szybkiego zjednoczenia państw niemieckich w jedno państwo.

4) Plany niemieckie - Idea wspólnoty-hybrydy przyświecała kanclerzowi Niemiec Bethmann-Hollwegowi w 1914. Formalnie zakładano równouprawnienie partnerów, w rzeczywistości miałaby to być organizacja pod przewodnictwem niemieckim.W Unię miały być włączone Francja, Belgia, Holandia, Dania, Austro-Węgry, Królestwo Kongresowe, Włochy, Szwecja, Norwegia.

5) Plany francuskie - W 1917 na konferencji masońskiej Wielkiego Wschodu Francji przygotowywano, w oparciu o tą samą myśl, ideę Ligii Narodów. W dokumencie zapisano "...przyjdzie czas na Federację Stanów Zjednaczonych Europy". Uczestniczyli wybitni masoni z Francji, Włoch, Szwajcarii, Belgii, Serbii, Hiszpanii, Portugalii, Argentyny, Brazylii i USA.

6) Unia Paneuropejska - Unia Paneuropejska powstała w 1926 za pieniądze Maksa Warburga (finansującego Lenina i Trockiego). Zarzewiem tej organizacji stała się publikacja Richarda Coudenhove-Kalergii (masona) p.t. "Pan-Europa". W 1932 na konwencie Wielkiego Wschodu stwierdzono, że z łona wolnomularstwa "wytrysnęła iskra, która spowodowała wyklucie się Ligii Narodów, Międzynarodowego Biura Pracy i innych instytucji tworzących (...)zarys Stanów Zjednoczonyh Europy".

7) Utworzenie współczesnej Unii - W 1946 Winston Churchil zgłasza w Zurychu propozycję utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. W 1947 z inicjatywy wybitnego masona Józefa Retingera i Duncana Sandysa (zięcia Churchila) powstał Komitet Koordynacji Międzynarodowych Ruchów na Rzecz Zjednoczenia Europy. W 1948 zorganizował on Kongres Europejski w Hadze, od którego oficjalnie rozpoczął się proces integracji. Robert Schuman, obecnie niemal patron Europy, dopiero w 1950 zaproponował proces zakończonym pierwszym z międzynarodowych traktatów - traktatem Paryskim, powołującym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali - podwaliny EWG, przekształconej już
potem bezpośrednio w Unię Europejską.