Sekretny projekt masonów

Plan Masonów

Objawienia maryjne, Ufo - logiczne, a także duchy z którymi kontaktują się guru Nev Age nawołują do połączenia świata w jeden wielki system, który stanąłby ponad różnicami religijnymi i narodowymi.

Papież (zwolennik ekumenizmu) oraz liderzy ruchu Nev Age nie są osamotnieni w tych dążeniach. Od wieków pracują nad tym masoni. Masoni są duchownymi spadkobiercami wierzeń i symboli starożytnych religii misteryjnych sięgających Kabały, islamskiego sufizmu, templariuszy i różokrzyża. 

Wielu z nich zajmuje kluczowe pozycje w polityce i ekonomii, stąd ich duży wpływ na wydarzenia o międzynarodowym znaczeniu. Pomimo antychrześcijańskiego charakteru Wolnomularstwa, duchowni wielu kościołów, nawet biskupi w Watykanie czy Światowej Radzie Kościołów przynależą do masonerii. 

Lucyfer postrzegany jest przez zwolenników sekretnych okultystycznych towarzystw jako dobry bóg, który niczym Prometeusz przyniósł ludzkości ukrytą wiedzę i moc. Lucyferianizm streszcza się w tym, że człowiek może stać Bogiem przez iluminację, czyli kolejne stopnie wtajemniczenia. O ,,wewnętrznej" doktrynie, jak o tym kto jest faktycznym bogiem religii masońskiej, wtajemniczeni dowiadują się dopiero na wyższych stopniach, które wymagają złożenia tzw. ,,krwawej przysiegi", obligującej do tajemnicy. W rezultacie, niewielu opuszcza loże masońskie, a z nich nieliczni ośmielają się przestrzec innych przed wyznawaną tam religią. 

,,Istnieją niebieskie stopnie, ale są zewnętrznym dziedzińcem światyni. Nowicjuszowi ujawnia się część symboli, lecz wprowadza się go specjalnie w błąd poprzez fałszywą interpretację. Nie jest naszym zamiarem, aby je pojął. Zmierzamy do tego, aby sądził że je pojął". Albert Pike

Carl Claudy, autorytet w ruchu masońskim powiedział: ,,Masoneria nie wyróżnia żadnego Boga ani wyznanie wiary; domaga się jedynie, abyś wierzył w jakieś bóstwo, nadając mu imię jakie chcesz". Albert Pike twierdzi, że Wolnomularstwo to religia ,,wokół której mogą się gromadzić ołtarze chrześcijan, judaistów, muzułman, hindusów, zwolenników Konfucjusza i Zoroastry, aby zjednoczyć się jako bracia w modlitwie. 

Masoneria podobnie jak większość sekretnych towarzystw o podłożu okultystycznym, ma na celu religijno - polityczne zjednoczenie świata. Rozumiejąc, że wymaga to globalnej ekonomii, masoni od pokoleń pracują nad scentralizowaniem światowego systemu bankowego. Działalnością tą kieruje kilka rodzin promujących globalizm przez wpływowe międzynarodowe organizacje, jak np.: Federal Reserve Bildenbergers, Council on Foreign Relations, czy Trilaterial Commission. 

,,Iluminati przyświecał jeden cel - wprowadzić w życie plan znany tylko najbardziej wtajemniczonym członkom loży masońskiej. Zakładał utworzenie Nowego Porządku Świata. W tym celu starano się pozyskać przyczółki w kluczowych kręgach ustawodawczych rządów europejskich, aby za pośrednictwem swych ludzi okupujących wysokie pozycje w administracji wywierać wpływ od wewnątrz na podejmowane na tym szczeblu decyzje". 

O ile ostatnio o wpływie na rządy świata wiadomo coraz więcej. Natomiast o ich wpływie na kościoły świadczy, że 27 listopada 1983 r. Jan Paweł II odwołał wszystkie bulle papieskie, skierowane na przestrzeni wieków przez kościół przeciwko masonerii, pozwalając katolikom na członkostwo w sekretnych towarzystwach. Nie przypadkiem odtąd czołowi liderzy podejmują urzędującego papieża z bezprecedensową pompą, wspierając ideę globalnego kościoła pod egidą papiestwa. 

Według wierzeń masonów i różokrzyżowców Stany Zjednoczone wprowadzą świat w nową erę Wodnika, przed 2025 rokiem. Ameryka ma zainicjować nowy porządek świata, pierwszy globalny system religijno-ekonomiczno-polityczny obejmujący całą ziemię, na czele którego stanie Wielki Lider. 

 Patrz też: Plan III wojen światowych