Przekazy channelingowe od kogo pochodzą ?

Przekazy channelingowe od kogo pochodzą ? 

W pseudoepigrafach postać pierwszego człowieka Adama została rozbudowana bardziej aniżeli w Biblii. Człowiek był istotą stworzoną na podobieństwo Boga oraz obdarzony wielką chwałą. Apokryficzna księga Henocha opisuje proces stworzenia Adama z siedmiu komponentów wszechświata. Inne dzieła gnostyckie dowodzą, że Bożym zadaniem było ubóstwienie Adama i Ewy, którzy zostali stworzeni z jednego z eonów, wzniosłej istoty niebiańskiej, która według gnostyków była bezpośrednią emanacją Boga. Biblia tak opisuje stworzenie człowieka: Albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go. Większość zna ten fragment jednak niewiele osób wie, że został on źle przetłumaczony. W oryginale zostało użyte hebrajskie słowo elohim. Prawidłowo tak powinniśmy przetłumaczyć ten wers: Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Jak wynika z powyższego tekstu człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga i jest ważną istotą w kosmicznym porządku Wszechświata. Syn Boży uniżył się i oddał swoje życie, aby człowiek mógł zyskać zbawienie i wieczne zbawienie.

Taki porządek rzeczy stara się zmienić przeciwnik Boga – Szatan. Poprzez różne ideologię wmawia nam się, że człowiek jest tak zły i zepsuty, że tylko reinkarnacja może sprawić, że kiedyś być może zasłuży na pobyt w Raju. Obecnie na całym świecie ludzie twierdzą, że kontaktują się ze zmarłymi, którzy objawili im jedyną prawdę. Owe kontakty często odbywają się za pomocą medium.

Ostatnio prawdziwą sensacje sprawiła książka M. Newton Wędrówka dusz. Autor podczas regresji hipnotycznych przywoływał wspomnienia pacjentów nie tylko z poprzednich wcieleń, ale również z miejsca, gdzie przebywają dusze zanim się narodzą. Warto wspomnieć, że człowiek w odmiennym stanie świadomości staje się jakby naczyniem dla bytów niematerialnych i tak naprawdę to one przez niego przemawiają. Książka głosi naprawdę wiele niebezpiecznych herezji. Przede wszystkim autor piszę, że dusze nie zostały stworzone jako doskonałe, ich natura może ulec zniszczeniu. Dusze są tak ułomne i niedoskonałe, że tylko poprzez wielokrotne wcielanie się, a nawet pobyt w szpitalu dla dusz mogą ulec naprawie by w ostateczności zasłużyć na raj.

Jak pisała w swoich dziełach jedna z chrześcijańskich proroków Ellen G. White w czasach końca: Jego [szatana] aniołom wcale nie jest trudno przybrać postać zmarłych czy grzeszników i pokazać się oczom ludzkim. Zjawiska te będą coraz częstsze, a w miarę jak będziemy zbliżać się ku końcowi czasu będą coraz bardziej wstrząsające. Jest to jedno z najbardziej udanych i najbardziej fascynujących zwiedzeń szatana, obliczonych na zyskanie sympatii tych, którzy złożyli do grobu swoich ukochanych. Źli aniołowie przychodzą w postaci tych ukochanych osób, nawiązują do wydarzeń z ich życia oraz zachowują się w taki sposób, w jaki te osoby zachowywały się za życia. W ten sposób sprawiają, że ludzie wierzą, że ich najbliżsi i przyjaciele, którzy zmarli są aniołami, i że przychodzą, by skontaktować się z nimi. Co istotne owe byty duchowe głoszą niebezpieczne herezje w które wierzą zwiedzeni ludzie.

Twórca współczesnego spirytyzmu Allan Kardec uważał, że można porozumieć się z duszami zmarłych za pośrednictwem medium. Jego ideologia polegała na tym, że Bóg, jest tylko Najwyższym Intelektem, stworzył duchy, które mogą się doskonalić się zarówno w ciele na Ziemi jak i zaświatach. Owe byty duchowe mogą kontaktować się ze światem materialnym w sposób otwarty – w formie objawienia, oraz skryty poprzez myśli. Kardec dzielił duchy na kilka grup: duchy wyższe są spokojne, pokorne, dalekie od pokus świata materialnego, są one również obdarzone mądrością, miłością i znacznym stopniem etyki. Duchy niższe natomiast to złe, złośliwe, cierpiące istoty, przywiązujące się do ludzi, przedmiotów i miejsc. Cechuje je pycha, egoizm i niskie namiętności.

Znany okultysta Aleister Crowley tak pisał o spirytystach: Z rozmysłem zapraszają wszystkie bez wyjątku duchy, demony, powłoki zmarłych, wszelki ekskrement i brud ziemi i piekła, by tryskał na nich swym śluzem. To zaproszenie przyjmowane jest chętnie, jeśli nie jest obecny jakiś czysty człowiek z aurą na tyle dobrą, by odstraszyć odrażających mieszkańców otchłani.

W Internecie pojawiło się pełno osób, które za pośrednictwem pisma automatycznego otrzymują przekazy od istot pozaziemskich bądź świętych zmarłych. Osoby, które nawiązują kontakt poprzez medium nazywają siebie bardziej oświeconymi i przekazują dalej swoją wiedzę, która została nabyta w ukryciu. Według oświeconych śmierć nie jest końcem, a nasze dusze są nieśmiertelne. Niestety po śmierci znów panuję podział. Jedynie święte dusze mogą wrócić do ziemskiego świata i przekazywać wiedzę o tamtym świecie. Dusze mogą kontaktować się tylko ze specjalnie wybranymi osobami o dobrej aurze. Co ciekawe opowieści tych świętych istot nie mają końca. Jednak cechuje ich jedna cecha wspólna – głoszone przez nich poglądy są w całkowitej sprzeczności z Pismem Świętym. Owszem byty te czasem wspominają o Jezusie, ale minimalizują jego ofiarę i przekazują całkiem sprzeczną z Biblią naukę o reinkarnacji.

W 1992 r. na polskim rynku wydawniczym pojawił się kolejny bestseller pod tytułem Rozmowy z Bogiem autorstwa Neala Donalda Walsha. Autor jak opisuje w swym dziele przez wiele lat za pomocą pisma automatycznego prowadził rozmowy z samym Stwórcą. Ta książka i jego przekaz jest naprawdę bardzo łatwy do zdemaskowania warto zacytować tutaj jej fragment: Ale moja prawda o Bogu pochodzi przecież od Ciebie. Kto tak twierdzi ? Inni. Jacy inni ? Przywódcy, Duszpasterze, Rabini, Księża, Książki, Biblia, na miłość Boską ! To nie są wiarygodne źródła. Inny fragment odsłaniający prawdziwe istoty, które stoją za jej przekazem: Stworzyłeś mit diabła i wymyśliłeś nawet, że Bóg prowadzi z nim wojnę. W książce jest napisane, że Hitler poszedł do nieba. Stwórca podobno przekazał Walshowi myśl, że złem jest to co nazywacie złem, jednak i to ukochałem, gdyż tylko za pośrednictwem tego, co zwiecie dziełem diabła, możecie poznać i pomnażać dzieło Boga. Sam przekaz podważa nawet istnienie grzechu: gdyby grzech istniał. Książka jest tak pełna sprzeczności z Pismem Świętym, że naprawdę ciężko mieć wątpliwości kto tak naprawdę stoi za jej przekazem: Sęk w tym, że Ja nie chcę, abyś mnie czcił, nie potrzebuje twojego posłuszeństwa i wcale nie musisz mi służyć. Przekaz mocno podkreśla, że nie trzeba przestrzegać dekalogu. Kolejny tekst budzący wątpliwości dla jego świętego przekazu brzmi: W związku z drugim człowiekiem nie masz żadnych zobowiązań. Nie kieruj się nigdy poczuciem obowiązku wobec partnera. O stanie po śmierci autor piszę, że w zaświatach, nie dokonuje się żaden sąd […] nie ma rozliczenia, nie ma kary, ani ułaskawienia. Walsh głosi, że istnieje reinkarnacja oraz życie na innych planetach. Według Walsha Stwórca uważa, że powinniśmy przeprowadzić określone reformy ekonomiczne i społeczne, które sprawią, że na świecie zapanuje pokój.

Biblia nas przestrzega przed tym byśmy w czasach ostatecznych nie dali się zwieść. Warto poznać prawdziwe zasady zawarte w Piśmie Świętym i porównywać je z rzekomymi prawdami, które są objawione po kryjomu byle komu. Warte podkreślenia jest również to, że przekazy channelingowe nie są spójne w swej treści. Jedyna objawiona im prawda różni się w swych przekazach. Jedne przekazy bazują bardzo mocno na Piśmie Świętym, ale zmieniają wiele kluczowych jej zasad jak np. Księga Uranii, która opisuje nieznane lata życia Jezusa, nie popiera wiary w reinkarnacje, ale zapowiada, że przyjdzie moment w historii naszej planety, kiedy to zapanuje pokój i bezpieczeństwo.

Biblia dla wielu jest zwykłą książką, która została napisane przez ludzi. Ludzie podobno poprzekręcali przekazane im słowa dlatego też wiele osób nie wierzy w jej przekaz. Jest to jednak wyjątkowa księga, która jest również poparta licznymi odkryciami archeologicznymi.

Wracając do objawionych prawd poprzez transkomunikacje, czy to za pośrednictwem medium, czy to za pośrednictwem pisma automatycznego warto zwrócić uwagę, że byty niematerialne niewiele mówią o początkach naszej planety. Objawiona przez nich prawda jest często nie kompatybilna z nauką, czy też odkryciami archeologicznymi. Jak można im zaufać? Po drugie przekazy objawione są zazwyczaj w ukryciu.

Dziesięć lat temu uczestniczyłam w przekazach channelingowych za pośrednictwem osoby, która była medium. Czułam się wyróżniona tym, że mogę kontaktować się z istotami niematerialnymi, które objawiały mi niezwykłe prawdy. Podczas pierwszej sesji byt przedstawił się jako mój zmarły ojciec. W trakcie trwania innych sesji przychodziły byty, które przedstawiały się za aniołów światłości. Nauki jakie mi głosiły były w całkowitej sprzeczności z Pismem Świętym. Anioły światłości przede wszystkim chciały mnie przekonać do tego, że Bóg to źródło oraz do wiary w reinkarnacje. Znałam trochę Pismo Święte i nie do końca przekonywały mnie ich nauki. Zaczęłam się dużo modlić, bo nie mogłam w to wszystko uwierzyć. Z czasem okazało się, że owe istoty to demony. To wydarzenie zmieniło moje życie i było zalążkiem powstania tej strony.

Biblia nas naucza, że zmarli nie powracają do tego świata. Za zmarłych mogą się podszywać demony. Biblia ostrzega nas również przed tym byśmy nie dali się zwieść w czasach ostatecznych. Według proroctw biblijnych jednym z końcowych dzieł Szatana na naszej planecie będzie utworzenie Nowego Porządku Świata. I właśnie ten główny przekaz rzuca się w oczy podczas czytania i słuchania wszelkich przekazów channelingowych. Tym bardziej łatwo dojść do wniosku od kogo one naprawdę pochodzą.