Nowy Porządek Świata - program jego wdrażania

Nowy Porządek Świata - program jego wdrażania

Loże masońskie zmierzają przede wszystkim do tego by obalić wszelki porządek historyczny. Pragnąc wypełnić pustkę, zastąpić dawne ideę tradycje historyczne masoneria propaguje autorytet uniwersalnej międzynarodowej republiki. Pierwszym krokiem do tego było utworzenie Ligi Narodów, jednak wiele państw do niej nie przystąpiło. Zasadniczym celem masonerii jest również walka z kościołem i całym chrześcijaństwem. Według masonów droga do pełnej wolności, do zdobycia wszystkich praw wiedzie poprzez ruiny kościoła. Masoni dążą do tego również by zaburzyć powszechny model rodziny i zastąpić go nowym tworem. Loże bardzo wspierają wszelkie ruchy teozoficzne – ezoteryczne i spirytystyczne. Co ciekawe loże miały również wpływ na fałszowanie historii średniowiecza oraz dążyły do tego by zaciemnić w świadomości ludzkiej wyjątkowe znaczenie tej epoki. Wiele celów tej grupy zostało już osiągniętych. W całej Europie w pewnym momencie zniesiono niemal wszędzie monarchię. Epoka średniowiecza jest dziś postrzegana jako epoka zaciemnienia co nie jest prawdą. Jakie cele obrała sobie grupa działając obecnie ?

Następczyni Heleny Bławatskiej Alice A. Bailey była założycielką fundacji Lucius Trust, która ma obecnie siedzibę w ONZ. Założenie ideowe tej organizacji zostały zapisane i zaprezentowane w Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz w Karcie Narodów Zjednoczonych. Organizacja Lucius Trust opracowała 10 strategii na ustanowienie Nowego Porządku Świata.

  1. odsunięcie odniesień do Boga w szkołach (w Polsce również się z tym spotkaliśmy podczas akcji ściągania krzyży ze ścian) celem tego jest to, że jeśli dziecko będzie dorastać bez odniesienia do Boga to w przyszłości uznają go za całkiem niepotrzebnego w ich życiu codziennym
  2.  zniesienie tradycyjnej judeochrześcijańskiej rodziny (promowanie homo rodzin )
  3.  zniesienie ograniczeń na seks – propagowanie seksu jako największej radości w życiu i nie tylko w małżeństwie, ale w całkowitym wyzwoleniu (widać obecnie, że media nie mają innych tematów wystarczy przejrzeć portale internetowe)
  4. ponieważ seks jest największym wyrazem ludzkiej przyjemności z życia to człowiek powinien go swobodnie wyrażać we wszystkich formach nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji, więc należy wspierać homoseksualizm, orgie oraz zoofilię
  5.  ludzie powinni mieć prawo do aborcji niechcianych dzieci tym samym organizacja powinna wspierać walkę kobiet o swoje prawa (w Polsce mieliśmy czarny protest)
  6.  zachęcanie ludzi do brania rozwodów (promowanie rodzin patchworkowych)
  7. dążenie do utworzenia jednej międzywyznaniowej harmonii (nasilenie ekumenizmu; papież przytula szamankę, całuje nogi muzułmance, spotyka się z buddystami)
  8. wykorzystywanie mediów do wywierania wpływu na opinię masową (narzucanie nienormalności za normalność)
  9.  deprecjonować sztukę we wszystkich jej formach: zdeprawować muzykę, malarstwo i każdy wyraz twórczy uczynić ją niemoralną oraz pełną okultystycznych odniesień (teledyski obecnie pełne są nawiązań do okultystycznych symboli, promuje się na przykład homoseksualizm w rzeźbach, w niewinnych bajkach dla dzieci ukazywane są symbole okultystyczne i jest wiele nawiązań do magii, murale w miastach przedstawiają okultystyczne znaki, wyśmiewanie się z religii i symboli religijnych warto przypomnieć sobie jedną z kontrowersyjnych sztuk, która wywołała masowy protest w Polsce)
  10. zrobić wszystko by wypełnić pozostałe 9 punktów

Wszystkie punkty programu zdają się wypełniać na naszych oczach. Wiele osób nie wierzy w możliwość utworzenia Nowego Porządku Świata. W książce Globalism America’s Demise autora Williama M. Bowena czytamy, że trzy grupy przeznaczone są do eliminacji przez zwolenników globalizmu: chrześcijanie, poszczególne narody i jednostka rodzinna. Dlaczego, bo te trzy istności stoją na drodze do urzeczywistnienia gospodarczej, społecznej i politycznej sieci o globalnym zasięgu.

Ernst Winter, były przewodniczący Organizacji Narodów Zjednoczonych, mówił podczas wywiadu: W tej rosnącej świadomości udziału w boskości i w jej poszukiwaniu przywódcy, który by poprowadził nas wszystkich do nowego nieba, Organizacja Narodów Zjednoczonych odgrywa bardzo ważną rolę. Myślę, że stało się to możliwe dzięki myślom i czynom jednego człowieka w tej organizacji – Roberta Mullera (…) który wciąż podkreślał, że ONZ powinna być systemem podtrzymującym to uwarunkowanie człowieka, by podzielał pragnienia innych, oczekiwał na jeden światowy rząd i jednego światowego przywódcę.

Kim naprawdę są osoby, które należą do lóż masońskich i mają tak wielki wpływ na nasz ówczesny świat ? W książce Jose Maria Caro Rodrigeza pod tytułem Wolnomularstwo czytamy, że w jednej z lóż w jednym ze stopni wtajemniczenia wypowiada się takie słowa: Wojna krzyżowi Jezusa Chrystusa, kult Lucyfera, ognia i ciała. Masoński Bóg – Architekt nie jest chrześcijańskim Bogiem Stwórcą. Architekt konstruuję budynek z materiałów, których nie wytwarza, natomiast Stwórca buduje budynek świata z materiałów, które on sam stwarza z niczego.

 

Symbolika masońska naprawdę nas zalewa. Ten plakat jest tego dobrym przykładem. Trójkąt symbolizuje Wielkiego Architekta Wszechświata lub trójce masońską ze swoimi trzema królestwami: mineralnym, roślinnym i zwierzęcym.

A to już plakat z festiwali muzyki chrześcijańskiej w Toruniu, jak widać wyraźnie symbolika masońska przeniknęła nawet tam...

Na koniec można jedynie dodać, że na naszych oczach wypełniają się proroctwa zawarte w Piśmie Świętym. Dlaczego masoni nienawidzą chrześcijaństwa ? Słowo Boże zapowiada utworzenie Nowego Porządku Świata. Warto, więc wytępić jego wyznawców by inni dali się zwieść.